| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak sporządzić wiarygodne sprawozdanie finansowe

Jak sporządzić wiarygodne sprawozdanie finansowe

Aby sprawozdanie finansowe przedstawiało prawdziwy obraz firmy, wszystkie jego elementy muszą być sporządzone prawidłowo. Dlatego ważne jest, aby odpowiednie zasady rachunkowości zastosowane przy jego tworzeniu były opisane we wstępie do sprawozdania. Konieczne jest również umieszczenie w tym miejscu informacji, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności jednostki.

Aktywa trwałe

 

Ważne jest, aby w przypadku tworzenia bilansu dobrze kwalifikować pozycje bilansu. Dlatego też warto przypomnieć niektóre jego pozycje oraz kryteria podziału majątku.

W przypadku pozycji A.I bilansu określającej wartości niematerialne i prawne należy pamiętać, że wprowadza się do niej prawa majątkowe, które zostały nabyte przez jednostkę, nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ich użyteczności przekraczającym rok (np. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how).

Kluczową kwestią w tej definicji jest warunek ich nabycia. Oznacza to, że do wartości niematerialnych i prawnych jednostka może zaliczać tylko te prawa majątkowe, które nabyła, (kupno, aport, darowizna), natomiast nie te, które wytworzyła we własnym zakresie poza wyjątkami, kosztami zakończonych prac rozwojowych.

W pozycji A.II bilansu określającej rzeczowe aktywa trwałe ujmowane są przede wszystkim środki trwałe. Zgodnie z przepisami bilansowymi są to aktywa, które:

- jednostka kupiła lub wytworzyła we własnym zakresie,

- będą przynosić jednostce ekonomiczne korzyści dłużej niż rok,

- są kompletne i zdatne do użytku (co wyklucza zaliczenie do środków trwałych części, które nie mogą być samodzielnie wykorzystywane),

- przeznaczone są na potrzeby jednostki, co oznacza, że należy zwrócić uwagę na przeznaczenie zakupu, np. jeżeli jednostka prowadzi działalność produkcyjną (jest to jej działalność statutowa), a zakupi budynek, który przeznaczy na wynajem, pozycja ta powinna zostać ujęta w inwestycjach długoterminowych.

Do środków trwałych zaliczane są też aktywa, które nie są własnością jednostki, w przypadku gdy przyjęła ona do używania obcy środek trwały na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystającemu) środek trwały do odpłatnego używania lub odnoszenia korzyści na czas oznaczony i umowa zawarta między kontrahentami spełnia co najmniej jeden z warunków wymienionych w art. 3 ust. 4 pkt 1-7 ustawy o rachunkowości.

W pozycji A.II ujmowane są również środki trwałe w budowie. Zalicza się do nich: środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia istniejącego środka trwałego. Przy kwalifikowaniu aktywów do środków trwałych w budowie należy pamiętać, że wprowadza się do niej również m.in.:

- zakupione aktywa, które wymagają montażu przed rozpoczęciem ich użytkowania,

- nakłady, które służą wybudowaniu nowego środka trwałego (szczególnie nieruchomości),

- wartości nakładów, które zostaną zużyte do wybudowania nowego środka trwałego.

 

Należności i inwestycje długoterminowe

 

W pozycji A.III bilansu jednostka powinna wykazywać należności długoterminowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości korzyści ekonomiczne dla jednostki. Zalicza się do nich m.in. kaucje (np. z tytułu najmu lub dzierżawy), należności z tytułu sprzedaży aktywów finansowych (np. obligacji) i środków trwałych, należności z tytułu przyznanych odszkodowań.

Warto pamiętać, że do tej pozycji nie zalicza się:

- pożyczek zaliczanych do pozycji inwestycji długoterminowych,

- zaliczek na dostawę wartości niematerialnych i prawnych,

- zaliczek na przyszłe dostawy środków trwałych, które stanowią pozycje rzeczowych aktywów trwałych.

Natomiast do pozycji A.IV inwestycje długoterminowe zalicza się przeznaczone do zbycia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy inwestycje. Są to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści wynikających z przyrostu ich wartości (odsetki, dywidendy, udziały w zyskach itp.), a także wynikające z transakcji handlowych. Są to w szczególności:

- aktywa finansowe,

- nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę.

 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK