| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak sporządzić wiarygodne sprawozdanie finansowe

Jak sporządzić wiarygodne sprawozdanie finansowe

Aby sprawozdanie finansowe przedstawiało prawdziwy obraz firmy, wszystkie jego elementy muszą być sporządzone prawidłowo. Dlatego ważne jest, aby odpowiednie zasady rachunkowości zastosowane przy jego tworzeniu były opisane we wstępie do sprawozdania. Konieczne jest również umieszczenie w tym miejscu informacji, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności jednostki.

Rachunek zysków i strat

 

Jeżeli odbiorcy poszukują informacji o osiągniętym przez firmę wyniku finansowym, powinni sięgnąć do kolejnej części sprawozdania finansowego rachunku zysków i strat. Przedstawia on dane dotyczące składników przychodów i zysków oraz kosztów i strat.

Zgodnie z art. 42 ustawy o rachunkowości, w jednostkach innych niż banki i zakłady ubezpieczeń na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,

- wynik operacji finansowych,

- wynik operacji nadzwyczajnych,

- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Z kolei wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, zwiększających cenę nabycia lub koszt wytworzenia towarów produktów, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Natomiast wynik zdarzeń nadzwyczajnych to różnica między zyskami nadzwyczajnymi a stratami nadzwyczajnymi.


 

Dwa warianty

 

Firmy mogą tworzyć rachunek zysków i strat w jednym z dwóch możliwych wariantów: porównawczym i kalkulacyjnym, które odmiennie prezentują koszty i przychody, a więc dostarczają innych informacji.

Wariant kalkulacyjny pokazuje wyłącznie koszty bieżącej działalności obejmujące: koszty wytworzonej sprzedanej produkcji, a także koszty zarządu i koszty sprzedaży. Natomiast, wariant porównawczy umożliwia określenie stopnia realizacji postępowania upadłościowego.

Firmy mogą dowolnie wybrać wariant rachunku zysków i strat. Zarówno ta decyzja, jak i ta dotycząca wybranych zasad ewidencji kosztów powinna być zapisana w polityce rachunkowości każdej jednostki.

Należy jednak pamiętać, że metoda ustalania wyniku jest ściśle powiązana ze sposobem ewidencji kosztów. Oznacza to, że jeżeli jednostka zdecydowała się na konkretny sposób ewidencji kosztów, to będzie on determinował wariant prezentacji rachunku zysków i strat. Jeżeli więc ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4, wynik prezentowany będzie w wariancie porównawczym. Jeżeli używane są wyłącznie konta z zespołu 5, zastosowanie znajdzie metoda kalkulacyjna. Zupełną swobodę będą mieć wyłącznie jednostki, które korzystają z obu zespołów kont 4 i 5.

 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK