| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak sporządzić wiarygodne sprawozdanie finansowe

Jak sporządzić wiarygodne sprawozdanie finansowe

Aby sprawozdanie finansowe przedstawiało prawdziwy obraz firmy, wszystkie jego elementy muszą być sporządzone prawidłowo. Dlatego ważne jest, aby odpowiednie zasady rachunkowości zastosowane przy jego tworzeniu były opisane we wstępie do sprawozdania. Konieczne jest również umieszczenie w tym miejscu informacji, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności jednostki.

Informacje dodatkowe

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia pełnią funkcje uzupełniającą i rozszerzającą. Oznacza to, że w tej części sprawozdania należy umieścić wszystkie istotne dane, które nie zostały ujawnione w pozostałych elementach sprawozdania, a pomogą odbiorcom na zrozumienie treści sprawozdania. Należy więc przede wszystkim przedstawić opis kategorii bilansu oraz rachunku zysków i strat. Istotne jest między innymi wykazanie zmian wartości poszczególnych grup środków trwałych koncentrując się na zmianach, które zaszły w tych pozycjach od początku roku obrotowego (aktualizacja wartości, nabycie, przemieszczenie wewnętrzne, stan końcowy). Ważne jest również przedstawienie sposobu, w jaki spółka zamierza pokryć ewentualną stratę lub podzielić zyski. Ustawa wymaga też ujawnienia informacji na temat:

- przeciętnego zatrudnienia w roku obrotowym,

- wynagrodzeń (także z zysku), wypłaconych i należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządczych i nadzorujących spółek handlowych,

- pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłat).

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU WŁASNEGO

Jeżeli jednostka podwyższyła swój kapitał własny, ale na dzień bilansowy nie został on zarejestrowany w sądzie, to nie może być prezentowany jako kapitał podstawowy. Podwyższenie należy ująć jako element kapitałów rezerwowych.

 

Sprawozdania dużych jednostek

 

Podmioty, których sprawozdania finansowe zgodnie z prawem bilansowym podlegają badaniu, mają więcej obowiązków sprawozdawczych. Oprócz bilansu, rachunku zysków i strat, a także informacji dodatkowej muszą sporządzać jeszcze dwa elementy. Po pierwsze, rachunek przepływów pieniężnych. Tworząc tę część sprawozdania finansowego, warto posłużyć się Krajowym Standardem Rachunkowości nr 1 - rachunek przepływów pieniężnych, który stanowi instrukcję jej tworzenia.

Rachunek przepływów pieniężnych daje odbiorcom sprawozdania informacje o zdarzeniach, które spowodowały w jednostce zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Pozwala więc ocenić ich wielkość, ich sposób pozyskania i wykorzystania. Istotne jest w tym przypadku, że rachunek przepływów pieniężnych w odróżnieniu od pozostałych części sprawozdania (bilansu, rachunku zysków i strat) opiera się na informacjach w ujęciu kasowym. Wykazywane są w tym miejscu środki pieniężne i ich ekwiwalenty, a nie tak jak w przypadku zasady memoriałowej, również przychody należne, których jednostka fizycznie nie posiada.

W rachunku przepływów pieniężnych należy uwzględnić wszystkie wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej jednostki, z wyjątkiem wpływów i wydatków będących rezultatem zakupu lub sprzedaży środków pieniężnych. Przez działalność operacyjną rozumie się podstawowy rodzaj działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności, niezaliczone do działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) lub finansowej.

Działalność inwestycyjna (lokacyjna) natomiast to nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści.

Z kolei działalność finansową prawo bilansowe definiuje jako pozyskiwanie lub utratę źródeł finansowania (zmiany w rozmiarach i relacjach kapitału lub funduszu własnego i obcego w jednostce) oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści.

 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK