| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Połączenie jednostek według standardów międzynarodowych (MSSF)

Połączenie jednostek według standardów międzynarodowych (MSSF)

Konieczność ewidencji połączeń jednostek gospodarczych oraz ujęcie inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych w dzisiejszych czasach staje się coraz częstszym elementem sprawozdań finansowych. Ich właściwe ujęcie stanowi zaś prawdziwe wyzwanie dla działów księgowych, zajmujących się najczęściej ewidencją powtarzalnych operacji gospodarczych.

Koszt połączenia
Zgodnie z par. 24 MSSF nr 3 jednostka przejmująca wycenia koszt połączenia jednostek gospodarczych w kwocie równej sumie:
- wartości godziwej, na dzień wymiany, aktywów wydanych, zobowiązań zaciągniętych lub wziętych na siebie oraz instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez jednostkę przejmującą w zamian za kontrolę nad jednostką przejmowaną,
- powiększonej o wszelkie koszty, które można bezpośrednio przypisać połączeniu jednostek gospodarczych, do których można zaliczyć wynagrodzenia zapłacone księgowym, doradcom prawnym, rzeczoznawcom oraz innym konsultantom, służące przeprowadzeniu połączenia. W koszcie połączenia nie uwzględnia się natomiast kosztów ogólnego zarządu (w tym działu odpowiedzialnego za przejęcia), kosztów organizacji i emisji akcji oraz kosztów organizacji i emisji zobowiązań finansowych służących realizacji transakcji.
Wskazówki w zakresie obliczania wartości godziwej poszczególnych pozycji aktywów oraz zobowiązań można znaleźć w załączniku B (par. B16) do MSSF nr 3. Należy podkreślić, że w przypadku odroczenia płatności wartość kosztu połączenia ustala się poprzez dyskontowanie do wartości bieżącej kosztu.
Standard definiuje jako dzień przejęcia (połączenia) datę, w której jednostka przejmująca faktycznie obejmuje kontrolę nad jednostką przejmowaną. W przypadku pojedynczej transakcji dzień wymiany tożsamy jest z datą przejęcia. Natomiast w przypadku transakcji przeprowadzanej etapami kosztem połączenia jest łączny koszt poszczególnych transakcji, a datą wymiany jest data każdej transakcji wymiany (tzn. dzień, w którym każdą pojedynczą inwestycję ujmuje się w sprawozdaniu finansowym jednostki przejmującej), natomiast datą przejęcia jest data objęcia przez jednostkę przejmującą kontroli nad jednostką przejmowaną.
Praktyka wskazuje, że spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych coraz częściej finansują przejęcia poprzez emisje własnych akcji skierowanych do właścicieli spółek przejmowanych. W takim przypadku koszt połączenia oblicza się jako iloczyn wyemitowanych akcji oraz ceny giełdowej jednej akcji z dnia wymiany. Inne metody wyceny wyemitowanych akcji rozważyć można jedynie w przypadku wykazania, że opublikowana na dzień wymiany cena stanowi niewiarygodny wyznacznik wartości godziwej, a inne dowody i metody wyceny dostarczają bardziej wiarygodnej miary wartości godziwej instrumentu kapitałowego. MSSF nr 3 przyjmuje, że jedynym argumentem podważającym ustaloną na rynku regulowanym cenę akcji może być płytkość rynku. Zdaniem autorów w realiach polskiego rynku kapitałowego aspekt płytkiego rynku może pojawiać się jednak nader często, w szczególności w przypadku spółek o niskiej kapitalizacji giełdowej, gdzie na kurs akcji może wpływać nawet niewielka grupa indywidualnych inwestorów.
W razie przyjęcia założenia, że występuje płytki rynek lub jeżeli nie istnieje opublikowana cena instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez jednostkę przejmującą, wartość godziwą tych instrumentów można na przykład oszacować na podstawie ich udziału procentowego w wartości godziwej jednostki przejmującej albo ich udziału procentowego w wartości godziwej jednostki przejmowanej, w zależności od tego, który z tych sposobów jest bardziej oczywisty.
Korekty kosztu połączenia
W części umów dotyczących transakcji przejęcia wprowadza się zapisy wiążące cenę nabycia z wystąpieniem określonych zdarzeń gospodarczych (np. osiągnięciem określonego poziomu zysku). W takich przypadkach jednostka przejmująca uwzględnia kwotę korekty w koszcie połączenia na dzień przejęcia, ale tylko w przypadku gdy korekta jest prawdopodobna i można ją wiarygodnie wycenić.
Ceny nabycia nie koryguje się natomiast jeżeli jednostka zagwarantowała cenę rynkową instrumentów kapitałowych lub dłużnych wyemitowanych w ramach kosztu połączenia jednostek gospodarczych i jest zobowiązana wyemitować dodatkowe instrumenty kapitałowe lub dłużne w celu przywrócenia pierwotnie ustalonego kosztu.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK