| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Połączenie jednostek według standardów międzynarodowych (MSSF)

Połączenie jednostek według standardów międzynarodowych (MSSF)

Konieczność ewidencji połączeń jednostek gospodarczych oraz ujęcie inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych w dzisiejszych czasach staje się coraz częstszym elementem sprawozdań finansowych. Ich właściwe ujęcie stanowi zaś prawdziwe wyzwanie dla działów księgowych, zajmujących się najczęściej ewidencją powtarzalnych operacji gospodarczych.

Rodzaje procedur
Ponadto, przeprowadza się następujące podstawowe procedury konsolidacyjne:
- wyłączenie wartości bilansowej inwestycji jednostki dominującej w każdej z jednostek zależnych oraz tej części kapitału własnego spółek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej,
- wyłączenie w całości salda rozliczeń pomiędzy jednostkami grupy kapitałowej, transakcji, przychodów, kosztów i dywidend,
- wyłączenie w całości zysków i strat z tytułu transakcji zawieranych wewnątrz grupy kapitałowej, które ujęte są w wartości bilansowej jako zapasy i środki trwałe,
- określenie udziału mniejszości w zysku lub stracie netto skonsolidowanych jednostek zależnych za dany okres sprawozdawczy i zaprezentowanie go oddzielnie w rachunku zysków i strat,
- zbadanie utraty wartości firmy zgodnie z MSR nr 36 Utrata wartości aktywów,
- określenie i zaprezentowanie oddzielnie od kapitału własnego jednostki dominującej udziałów mniejszości w aktywach netto skonsolidowanych jednostek zależnych, które obejmują:
- wartość udziałów mniejszości z dnia pierwotnego połączenia (obliczone zgodnie z MSSF nr 3),
- zmiany w kapitale własnym przypadające na udziały mniejszości począwszy od dnia połączenia,
- rozliczenie różnic przejściowych wynikające z wyłączeń zysków i strat wewnątrz grupy zgodnie z MSR nr 12 - Podatek dochodowy.
MSR nr 27 wskazuje, że straty dotyczące udziałów mniejszości w konsolidowanej jednostce zależnej mogą przewyższać udziały mniejszości w kapitale własnym tejże jednostki zależnej. Co do zasady, taka nadwyżka obciąża udziały większości z wyjątkiem sytuacji, kiedy udziałowcy mniejszościowi mają obowiązek i są zdolni do dokonania dodatkowej inwestycji w celu pokrycia strat. Jeżeli w późniejszym terminie jednostka zależna zaczyna wypracowywać zyski, przypisuje się je udziałowcom większościowym, do momentu pokrycia strat przypadających na udziały mniejszości, uprzednio przejęte przez udziałowca większościowego.
Metoda praw własności
Podstawowe procedury konsolidacyjne stosowane przy metodzie praw własności obejmują:
- korekty wartości bilansowej inwestycji o udział z zysku lub stracie jednostki stowarzyszonej po dacie przejęcia,
- jeżeli jednostka stowarzyszona posiada własne jednostki zależne, stowarzyszone lub wspólne przedsięwzięcia, zyski lub straty oraz aktywa netto uwzględniane przy stosowaniu metody praw własności obejmują jedynie zyski lub straty oraz aktywa netto ujęte w sprawozdaniu finansowym jednostki stowarzyszonej (włącznie z udziałem jednostki stowarzyszonej w zyskach lub stratach i aktywach netto jej jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć),
- korekty wartości bilansowej inwestycji o otrzymane wypłaty z zysku w ciągu roku,
- korekty wartości bilansowej inwestycji o zmianę proporcji udziału inwestora wynikającą ze zmian w kapitale własnym jednostki, nie ujmowanych w rachunku zysków i strat, np. podwyższenie kapitału, zwrot dopłat, przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych lub zmiany z tytułu różnic kursowych,
- eliminację udziału w zyskach i stratach jednostki stowarzyszonej z tytułu transakcji sprzedaży aktywów pomiędzy spółkami,
- korekty do udziału inwestora w zyskach lub stratach po nabyciu inwestycji celem uwzględnienia np. amortyzacji aktywów podlegających umorzeniu, opartej na wartości godziwej na dzień nabycia,
- korekty do udziału inwestora w zyskach lub stratach po nabyciu inwestycji celem uwzględnienia strat z tytułu utraty wartości ujętych przez jednostkę stowarzyszoną, dotyczącą np. wartości firmy lub rzeczowych aktywów trwałych. Z uwagi na fakt, że wartość firmy ujęta jest w wartości bilansowej inwestycji, nie bada się jej oddzielnie pod kątem utraty wartości przy zastosowaniu MSR nr 36 Utrata wartości aktywów. Takiemu testowi poddaje się jednak całą wartość bilansową inwestycji, porównując ją do wartości odzyskiwanej (wyższą z dwóch kwot: wartości użytkowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży), ilekroć zastosowanie wymogu zawartego w MSR nr 39 Instrumenty finansowe: ujęcie i wycena, wykaże, że mogła nastąpić utrata wartości inwestycji.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK