| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Połączenie jednostek według standardów międzynarodowych (MSSF)

Połączenie jednostek według standardów międzynarodowych (MSSF)

Konieczność ewidencji połączeń jednostek gospodarczych oraz ujęcie inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych w dzisiejszych czasach staje się coraz częstszym elementem sprawozdań finansowych. Ich właściwe ujęcie stanowi zaś prawdziwe wyzwanie dla działów księgowych, zajmujących się najczęściej ewidencją powtarzalnych operacji gospodarczych.

Udział w wyniku finansowym
Zgodnie z MSR nr 28 udział inwestora w zysku lub stracie jednostek stowarzyszonych oraz ich wartość bilansową ujawnia się w sprawozdaniu finansowym oddzielnie, w pozycjach Udział w zysku (stracie) jednostek stowarzyszonych oraz Inwestycja w jednostce stowarzyszonej konsolidowanej metodą praw własności. Natomiast bezpośrednio w swoim kapitale własnym inwestor ujmuje udział w zmianach ujętych w kapitale własnym jednostki stowarzyszonej z pominięciem wyniku finansowego oraz ujawnia go w zestawieniu zmian w kapitale własnym zgodnie z wymogami MSR nr 1 Prezentacja sprawozdań finansowych.
Straty w jednostce stowarzyszonej rozlicza się jedynie do wysokości udziału w tej jednostce. Udział ten stanowi jednak nie tylko wartość bilansowa inwestycji wycenionej metodą praw własności, ale również wszelkie należności długoterminowe, kredyty lub pożyczki, których rozliczenie w dającej się przewidzieć przyszłości nie jest planowane. Nie obejmują one jednak należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz należności długoterminowych objętych zabezpieczeniem. Straty ujmowane metodą praw własności, których wartość przewyższa udział inwestora w akcjach zwykłych odnosi się na pozostałe elementy udziału inwestora w jednostce stowarzyszonej w odwrotnej kolejności do pierwszeństwa ich rozliczania przy podziale majątku w przypadku likwidacji.
Po zredukowaniu udziału inwestora do wartości zerowej na wszelkie dodatkowe straty tworzy się rezerwy i zobowiązania, które ujmuje się tylko w takiej wysokości, w jakiej inwestor powziął prawny lub zwyczajowy obowiązek lub dokonał płatności w imieniu jednostki stowarzyszonej. Jeżeli następnie jednostka stowarzyszona zacznie wykazywać zyski, to inwestor może powrócić do uwzględniania zysków dopiero wówczas, gdy wartość tych zysków zrówna się z wartością nieujętych strat.
W przypadku rozliczania strat jednostki stowarzyszonej należy uwzględnić możliwość tworzenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości inwestycji zgodnie z przesłankami wynikającymi z MSR nr 39 oraz odpisu aktualizującego w odniesieniu do udziału, który nie stanowi części inwestycji, np. należności długoterminowe czy też udzielone pożyczki.
reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Challenger

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »