| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Od 1 stycznia obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o podatku od środków transportowych. Właściciele środków transportowych muszą pamiętać o zobowiązaniach podatkowych w tym zakresie. Jest to o tyle istotne, że odpowiednich formalności należy dopełnić samodzielnie, bez wezwania organu podatkowego.

Zobowiązanie solidarne
Pamiętajmy, że co do zasady na gruncie prawa cywilnego solidarne zobowiązanie współwłaścicieli charakteryzuje się m.in. tym, że po stronie uprawnionej lub zobowiązanej występuje więcej niż jedna osoba, a przedmiotem zobowiązania jest jedno świadczenie, którego spełnienie powoduje wygaśnięcie tego zobowiązania. W przypadku biernej solidarności dłużników, którą określa art. 366 kodeksu cywilnego, po stronie dłużników występuje kilka osób zobowiązanych wobec jednego wierzyciela, który może wedle własnego wyboru żądać wykonania zobowiązania w całości lub w części od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Spełnienie świadczenia przez któregokolwiek z dłużników zwalnia z długu pozostałych. Ten, kto spełnił świadczenie, może jednak domagać się od pozostałych współdłużników zwrotu w częściach równych przypadających na nich części, chyba że co innego wynika z umowy lub innego stosunku prawnego istniejącego między współdłużnikami. Kwestię roszczeń zwrotnych reguluje z kolei przepis art. 376 kodeksu cywilnego, który znajduje zastosowanie również do stosunków pomiędzy osobami solidarnie odpowiedzialnymi za zobowiązania podatkowe. Po spełnieniu świadczenia przez jedną z nich zachodzi bowiem konieczność dokonania odpowiedniego rozliczenia tych osób.
Tymczasem na gruncie prawa podatkowego solidarny obowiązek zapłaty oznacza, że organ podatkowy ma prawo według swego uznania wystąpić o spełnienie świadczenia do jednej ze stron lub do wszystkich, aż do pełnego wykonania zobowiązania. Pamiętajmy, że jest to obowiązek o charakterze publicznoprawnym, co oznacza, że nie może być modyfikowany w drodze czynności cywilnoprawnych. Dlatego też jakiekolwiek umawianie się stron w zakresie ponoszenia ciężaru podatkowego nie ma charakteru wiążącego dla organów podatkowych, a solidarny dłużnik podatkowy nie może skutecznie bronić się przed roszczeniem wierzyciela podatkowego zarzutem, że zgodnie z umową należność powinna zostać uiszczona przez innego z zobowiązanych.
Nie oznacza to, że takie umowy nie wywołują żadnych skutków prawnych. Pomimo że umowa taka zawarta między podatnikami jest bezskuteczna na gruncie prawa publicznego, to jednak wywiera ona skutki dotyczące wzajemnych rozliczeń między stronami. W konsekwencji dłużnikowi solidarnemu, który pomimo stosownej umowy zawartej z innym solidarnym dłużnikiem podatkowym został zmuszony do zapłaty podatku, będzie przysługiwało roszczenie regresowe (w pełnej wysokości) do podatnika, który wedle umowy obowiązany był do poniesienia ciężaru opodatkowania. Jeżeli jednak to podatnik, będący stroną zobowiązaną z tytułu podatku na podstawie umowy cywilnoprawnej, uiści kwotę podatku bądź też organ podatkowy z jego majątku wyegzekwuje należność, roszczenie regresowe nie powstanie.
Termin zapłaty
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany w Polsce. Jednak w przypadku gdy nabycie dotyczy środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on nabyty. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.
Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
Podatnicy powinni też wiedzieć, że obowiązek podatkowy w tym zakresie może wygasnąć. I tak, zgodnie z przepisami art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.), obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Warto pamiętać, że podatek ten rozliczany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których pojazd stanowił własność podatnika. Nie ma przy tym znaczenia, w którym dniu miesiąca pojazd został zbyty. W każdym przypadku należy zapłacić za cały miesiąc.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK