| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Od 1 stycznia obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o podatku od środków transportowych. Właściciele środków transportowych muszą pamiętać o zobowiązaniach podatkowych w tym zakresie. Jest to o tyle istotne, że odpowiednich formalności należy dopełnić samodzielnie, bez wezwania organu podatkowego.

Samochód ciężarowy
Trzeba też zwrócić uwagę na niewątpliwie majątkowy charakter tego podatku, związany z posiadaniem prawa własności pojazdu. W związku z tym obowiązek podatkowy dotyczy właściciela pojazdu (por. wyrok NSA z 22 maja 1997 r., sygn. akt I SA/Wr 1573/96, niepublikowany). Dlatego m.in. uznaje się, że właściciele pojazdów podlegających opodatkowaniu, tj. samochodów ciężarowych, niezależnie od tego, jakie ładunki i z jaką częstotliwością przewożą, są podatnikami podatku od środków transportowych. Zgodnie z przepisem art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton. Jednak powołana ustawa nie precyzuje, co należy rozumieć przez pojęcie samochód ciężarowy. W związku z tym uzasadnione jest odwołanie się do definicji zawartej w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
Podstawowym dokumentem stanowiącym o zaklasyfikowaniu pojazdu jest dowód rejestracyjny, który zgodnie z przepisem art. 71 ust. l prawa o ruchu drogowym stwierdza dopuszczenie do ruchu danego typu pojazdu. Wpis w dowodzie rejestracyjnym dotyczący rodzaju pojazdu ma charakter konstytutywny oraz wywołuje określone skutki prawne nie tylko w zakresie prawa o ruchu drogowym, ale również w innych dziedzinach prawa, w tym w zakresie prawa podatkowego. W określeniu samochodu ciężarowego podlegającego, w myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu, pojawia się również element dopuszczalnej masy całkowitej. Przez dopuszczalną masę całkowitą należy zaś rozumieć największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze.
Warto przy tym zauważyć, że zgodnie z ostatnią zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 249, poz. 1828), od 1 stycznia 2008 r. opodatkowaniu podatkiem będą podlegać m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton. Oznacza to, że z opodatkowania tym podatkiem zostaną wyłączone samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. Jest to o tyle korzystne, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług samochód o masie nieprzekraczającej 3,5 tony nie jest traktowany jako pojazd ciężarowy.
Złożenie deklaracji
Pamiętajmy, że podmioty obciążone obowiązkiem w zakresie podatku od środków transportowych - poza koniecznością samej zapłaty podatku - muszą dopełnić również pozostałych formalności związanych z tym podatkiem. I tak, podatnicy tego podatku mają obowiązek składać deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru. Obowiązku tego muszą dopełnić w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - muszą to zrobić w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Deklaracje te należy składać do właściwego organu podatkowego.
Organem podatkowym właściwym w zakresie podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, organem właściwym będzie organ, na którego terenie znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W razie współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy właściwy dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Pamiętajmy, że w sprawach tego podatku organem podatkowym jest wójt (burmistrz, prezydent).
Ponadto podatnicy muszą odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »