| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Od 1 stycznia obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o podatku od środków transportowych. Właściciele środków transportowych muszą pamiętać o zobowiązaniach podatkowych w tym zakresie. Jest to o tyle istotne, że odpowiednich formalności należy dopełnić samodzielnie, bez wezwania organu podatkowego.

Będą nowe druki
Podatnicy podatku od środków transportowych będą mogli wybrać elektroniczną formę składania deklaracji. Ministerstwo Finansów 20 grudnia 2006 r. przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych elektronicznie. Zostały w nim określone warunki składania deklaracji oraz niezbędne standardy techniczne, m.in. format elektroniczny deklaracji. Ustalono, że e-deklaracje będzie można przesyłać za pomocą formularza lub niewizualnego interfejsu, dostępnych na stronie internetowej, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Deklaracje na podatek od środków transportowych będą musiały być opatrzone wyłącznie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Ministerstwo opublikowało również projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych. Konieczność określenia nowego wzoru deklaracji wynika z uchwalonej przez Sejm 7 grudnia 2006 r. nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Zmiany są niewielkie i dotyczą m.in. aktualizacji objaśnień w części dotyczącej sposobu płatności podatku. Ponieważ projektowane rozporządzenie wejdzie w życie w trakcie roku podatkowego, wprowadzono przepis przejściowy, który umożliwia podatnikom składanie do końca 2007 roku deklaracji również według dotychczasowego wzoru. Dlatego warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę wypełniając obowiązującą deklarację na podatek od środków transportowych.
Samo wypełnienie formularza nie powinno podatnikom przysparzać większych kłopotów. Przy danych dotyczących podatnika należy podać dane identyfikacyjne zgodnie z tytułami poszczególnych rubryk (w przypadku podatników niebędących osobą fizyczną należy podać nazwę pełną, skróconą oraz adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych należy podać nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, imię ojca, imię matki oraz adres zamieszkania.
Jeśli chodzi o informacje dotyczące przedmiotów opodatkowania, to dane dotyczące np. parametrów technicznych pojazdów w zakresie dopuszczalnej masy całkowitej, masy własnej czy dopuszczalnej ładowności mogą wynikać m.in. z następujących dokumentów: dowodu rejestracyjnego pojazdu, karty pojazdu, wyciągu ze świadectwa homologacji lub zaświadczenia z badania technicznego przeprowadzonego przez uprawnioną stację kontroli pojazdów. Podając liczbę pojazdów, pamiętajmy, że chodzi wyłącznie o te pojazdy, od których podatnik ma obowiązek zapłacić podatek, nie należy wpisywać pojazdów zwolnionych z tego podatku na podstawie ustawy lub uchwały rady gminy. W poszczególnych polach należy zaś wykazywać odrębnie liczbę środków transportowych danego rodzaju zgodnie z tytułem danego wiersza, a nie liczbę zespołów pojazdów czy też liczbę wszystkich środków transportowych wchodzących w skład zespołu pojazdów.
Na stronie 2 i 3 w kolumnie e formularza należy podać kwotę bez zaokrąglania dla wszystkich pojazdów danego rodzaju.
Natomiast w części E, która dotyczy kwoty podatku za dany rok podatkowy, należy podać kwotę podatku obliczonego poprzez zsumowanie kwot podawanych w kolumnie e części D. Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Warto przy tym mieć na uwadze, że jeśli obowiązek zapłaty powstał po 1 września danego roku, wówczas podatek jest płatny jednorazowo - w takiej sytuacji należy wpisać zaokrągloną kwotę podatku. Pamiętajmy, że przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) wskazują, że przez pojęcie podatku należy rozumieć również raty podatków, jeśli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach. Te same przepisy określają również reguły dokonywania zaokrągleń do pełnych złotych, co dotyczy w równym stopniu także kwot rat podatku lub podatku od środków transportowych. Zaokrąglać należy w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Podatnicy będący współwłaścicielami środków transportowych powinni też zwrócić uwagę na to, że każdy z nich ma obowiązek złożyć deklarację, natomiast uiszczenie kwoty podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia z tego obowiązku pozostałych.
Jeśli chodzi o wypełnienie rubryki dotyczącej informacji o załącznikach i samego formularza załącznika, to warto zwrócić uwagę na to, że jeden załącznik zawiera dane dotyczące trzech środków transportowych. W razie większej liczby pojazdów podatnik powinien po prostu złożyć odpowiednio więcej załączników.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK