| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Obowiązki podatkowe płatnika

Obowiązki podatkowe płatnika

Obowiązki podatkowe ciążą nie tylko na podatnikach. Mają je także płatnicy. Płatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zobowiązane na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go organowi podatkowemu. Zatem główną powinnością płatników jest obliczanie, pobór i zapłata podatków. Dziś przedstawiamy najczęściej zadawane przez płatników pytania, w zakresie ich obowiązków, i odpowiedzi na nie w postaci interpretacji organów podatkowych wraz z opiniami specjalistów.

Trzeba prowadzić rejestr transakcji gospodarczych
Nabycie na podstawie umowy kupna-sprzedaży używanych palet drewnianych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeżeli jednorazowa wartość transakcji nie przekroczy 1 tys. zł nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Dokonanie czynności kupna-sprzedaży wiąże się natomiast z obowiązkiem zaewidencjonowania tego faktu w prowadzonym rejestrze. - Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęczycy z 19 października 2006 r., nr USI/415 - 21/2006.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD
Podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą polegającą na skupie od osób fizycznych używanych palet drewnianych. Palety te będzie odsprzedawał firmom i instytucjom prowadzącym działalność. Czy podatnik będzie płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych i czy ma obowiązek sporządzania deklaracji?
ODPOWIEDŹ URZĘDU
Kwestię opodatkowania czynności polegających na kupnie-sprzedaży reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 86, poz. 959 z poźn. zm.; dalej ustawa o PCC). Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) ustawy o PCC podatkowi temu podlegają takie czynności cywilnoprawne, jak umowy sprzedaży wykonywane na terytorium RP.
Nabywca rzeczy, jeżeli kupuje te rzeczy do przerobu lub sprzedaży w myśl art. 10 ust. 2 ustawy o PCC, jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych. Jako płatnik jest zobowiązany do uzależnienia dokonania czynności cywilnoprawnej lub wypłacenia należności od uprzedniego zapłacenia podatku.
Zasady poboru podatku od czynności cywilnoprawnych reguluje rozporządzenie ministra finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 108, poz. 1153 z późn. zm.; dalej rozporządzenie). Płatnik ma obowiązek założenia i prowadzenia osobnego rejestru podatku o ponumerowanych kartach, na każdy rok podatkowy. Płatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych są zobowiązani do przekazania podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten podatek pobrano. W terminie przekazania podatku płatnik ma również obowiązek sporządzenia i przesłania właściwemu miejscowo organowi podatkowemu deklaracji PCC-2 o należnościach wpłaconych przez płatnika.
Natomiast w przypadku, gdy czynność cywilnoprawna jest zwolniona od podatku, tj. kiedy wartość transakcji nie przekroczy 1 tys. zł płatnik jest zobowiązany wypełnić następujące rubryki rejestru: liczbę porządkową, datę wpisania do rejestru aktu notarialnego lub innego dokumentu stwierdzającego dokonanie czynności cywilnoprawnej, imię i nazwisko lub firmę strony (stron), a w rubryce uwagi podstawę prawną niepobrania podatku.
W omawianej sytuacji podatnik dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych będzie płatnikiem tego podatku. Na podatniku jako płatniku będzie ciążył obowiązek założenia rejestru dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych. W zaprowadzonym rejestrze podatnik musi odnotowywać na podstawie umowy kupna-sprzedaży wszystkie czynności dotyczące zakupu używanych palet drewnianych bez względu na kwotę transakcji. Od czynności kupna-sprzedaży o wartości powyżej 1 tys. zł podatnik będzie miał obowiązek pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych.
OPINIA
Marcin Biernacki, prezes zarządu firmy Biernacki w Krakowie
W komentowanej interpretacji organ podatkowy dość precyzyjnie i rzeczowo wyjaśnił podatnikowi zasady pobierania podatku od czynności cywilnoprawnych przez płatników, prowadzenia rejestru, sporządzania deklaracji oraz wpłaty podatku do urzędu skarbowego. Dodatkowo warto tu jeszcze wspomnieć o możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia owego rejestru. Zasady skorzystania z tego zwolnienia uregulowane są w par. 6 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie sposobu zapłaty, poboru i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 139, poz. 989 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w urządzeniach księgowych płatnika funkcjonuje wyodrębniony rachunek podatku, pozwalający na kontrolę prawidłowości i terminowości jego poboru, płatnicy mogą zaniechać prowadzenia rejestru. Aby skorzystać z tego zwolnienia, konieczne jest wcześniejsze uzyskanie zgody naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla płatnika. Po uzyskaniu stosownej zgody zwolnienie zaczyna obowiązywać począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym tę zgodę otrzymano.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ceret Grzywaczewska

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK