| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przygotować zeznanie roczne CIT-8

Jak przygotować zeznanie roczne CIT-8

Do 2 kwietnia 2007 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają czas na złożenie zeznania rocznego. Podatnik w tym terminie powinien wypełnić zeznanie CIT-8, w którym wykaże uzyskany w ubiegłym roku dochód lub poniesioną stratę.

Właściwość miejscowa
Zeznanie podatnicy składają naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Właściwość miejscową organów podatkowych określa art. 17 ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Z przepisu tego wynika, że kryterium decydującym o właściwości miejscowej organu podatkowego jest adres siedziby podatnika. Siedzibą podatnika jest zaś siedziba osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeśli brak takiego określenia, decydujące znaczenie będzie miała siedziba określona w statucie lub w umowie - co wynika z par. 2 rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. nr 165, poz. 1371). Jeśli zdarzy się, że w trakcie roku podatnik zmieni siedzibę, właściwy do złożenia zeznania będzie organ podatkowy określony według siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego.
Nieco inaczej ustalana jest właściwość organu podatkowego w sprawach podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku podatkowych grup kapitałowych. W tym przypadku właściwość tę ustala się według adresu siedziby spółki reprezentującej grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu.
Jeśli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych jest nierezydentem, właściwość miejscową urzędu skarbowego ustala się według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli jednak działalność prowadzona jest na terenie kilku województw, właściwy będzie naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.
Załącznik do sprawozdania
Poza deklaracją podatkową podatnicy powinni złożyć również inne dokumenty. Podatnicy, którzy zgodnie z ustawą o rachunkowości zobowiązani są do sporządzenia sprawozdania finansowego, mają obowiązek przekazać to sprawozdanie do urzędu skarbowego w terminie dziesięciu dni od daty jego zatwierdzenia. Jeśli sprawozdanie finansowe obowiązkowo podlega badaniu przez biegłego rewidenta, istnieje obowiązek załączenia do sprawozdania finansowego opinii i raportu z badania. Podatnicy prowadzący działalność w formie spółki są również zobowiązani przekazać odpis uchwały zgromadzenia wspólników lub udziałowców zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej sporządzonych zgodnie z wymogami stawianymi przez tę ustawę. W przypadku podatników, których sprawozdania podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, konieczne jest również sporządzenie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
Zatwierdzenie sprawozdania sporządzonego przez zarząd następuje po przedstawieniu oceny tego sprawozdania przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną. Ocena ta dotyczy zgodności sprawozdania z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym. Obok oceny organu nadzoru na zgromadzeniu przedstawiana jest także opinia biegłego rewidenta. Wciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta i odpisem uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK