| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przygotować zeznanie roczne CIT-8

Jak przygotować zeznanie roczne CIT-8

Do 2 kwietnia 2007 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają czas na złożenie zeznania rocznego. Podatnik w tym terminie powinien wypełnić zeznanie CIT-8, w którym wykaże uzyskany w ubiegłym roku dochód lub poniesioną stratę.

Dodatkowe informacje
Podatnicy, którzy prowadzą działalność na terenie kilku gmin, mają obowiązek złożyć do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego informację niezbędną do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT-ST wraz z informacją o zakładach (oddziałach) - CIT-ST/A. Obowiązek ten dotyczy również podatkowych grup kapitałowych, a dokładniej spółek reprezentujących podatkowe grupy kapitałowe, które reprezentują tę grupę w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej. Zakres wymaganych danych obejmuje informacje dotyczące wysokości należnych jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnicy zobowiązani do składania takich informacji powinni załączyć je do zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).
Przekazane przez podatników informacje stanowią podstawę dla właściwego naczelnika urzędu skarbowego do rozdzielenia przypadających udziałów w podatku dochodowym pomiędzy uprawnione jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli bowiem podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział) i to proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. W przypadku natomiast podatkowej grupy kapitałowej zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani do sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone. Na podstawie tak dostarczonych przez podatników danych organy skarbowe powinny obliczyć udziały. W praktyce jednak dane te są tak szczegółowe, że w składanych przez podatnika informacjach w zasadzie wyliczane są udziały należne jednostkom samorządu terytorialnego.
Termin złożenia zeznania
Zeznanie o wysokości uzyskanego w roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty powinno być złożone do urzędu skarbowego do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, za który jest ono składane. Dla podatników, dla których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, termin ten mija z ostatnim dniem marca. W tym roku podatnicy mają nieco więcej czasu, gdyż 31 marca wypada w sobotę. Zgodnie więc z zasadami określonym w Ordynacji podatkowej nastąpiło przesunięcie terminu. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
W tym samym terminie podatnik obowiązany jest wpłacić na rachunek urzędu skarbowego wynikający z zeznania należny podatek dochodowy, a gdy w ciągu roku podatkowego wpłacał na poczet podatku zaliczki - wpłacić różnicę między kwotą należnego podatku a kwotą wpłaconych w ciągu roku podatkowego zaliczek. Oczywiście stanie się tak tylko wtedy, gdy podatek wykazany w zeznaniu jest wyższy od sumy wpłaconych w ciągu roku zaliczek.
Podmioty zobowiązane
Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych. Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są także grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mające osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych (tzw. podatkowe grupy kapitałowe).
Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Jeśli natomiast nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium naszego kraju.
Obowiązek składania zeznań ciąży na wszystkich podatnikach z wyjątkiem podatników zwolnionych z podatku.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK