| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przygotować zeznanie roczne CIT-8

Jak przygotować zeznanie roczne CIT-8

Do 2 kwietnia 2007 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają czas na złożenie zeznania rocznego. Podatnik w tym terminie powinien wypełnić zeznanie CIT-8, w którym wykaże uzyskany w ubiegłym roku dochód lub poniesioną stratę.

Odliczanie strat
Podatnicy, wypełniając zeznanie CIT-8, mogą również odliczyć straty. O wysokość straty poniesionej w roku podatkowym obniża się dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty straty.
W części B.2 załącznika CIT-8/O należy wykazać podlegające odliczeniu straty z lat ubiegłych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych definiuje stratę podatkową podobnie jak ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stratą jest osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka kosztów uzyskania przychodów nad sumą przychodów. Ponieważ jednak ustawa nie wyszczególnia źródeł przychodów, przy ustalaniu straty bierze się pod uwagę wszystkie przychody i koszty ich uzyskania, z wyjątkiem przychodów opodatkowanych według odrębnych stawek, niepodlegających opodatkowaniu i wolnych od podatku oraz kosztów uzyskania takich przychodów.
Odrębne zasady ustalania straty zostały określone dla podatkowych grup kapitałowych. Dochodem podlegającym opodatkowaniu w podatkowej grupie kapitałowej jest nadwyżka dochodów spółek przynoszących dochód nad sumą strat spółek przynoszących stratę - różnica będąca liczbą ujemną stanowi stratę grupy.
Dochody wolne od podatku
W następnych pozycjach CIT-8 wykazywane są dochody wolne i odliczenia od dochodu. Służą do tego pozycje od 38 do 41. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych korzystający z ulg i odliczeń podatkowych, wypełniając swoje zeznanie roczne, muszą dodatkowo wypełnić załącznik CIT-8/O. Jest to informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych. Formularz ten należy wypełnić razem z zeznaniem rocznym. Odliczenia wykazane w załączniku CIT-8/O przenosi się do zeznania rocznego. W pierwszym wierszu w części E.1 podatnicy wpisują wysokość dochodów wolnych od podatku.
Wykazanie odliczeń
Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może dokonać odliczeń od dochodu. Wykazuje się je w części B formularza CIT-8/O. Z ulgi skorzystać mogą te osoby prawne, które dokonały darowizn na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873). Wśród celów znalazły się tam m.in. darowizny na rzecz działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a także krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Odliczenie przysługuje łącznie do wysokości nieprzekraczajacej 10 proc. dochodu. Podatnicy muszą pamiętać, by darowizny przekazać organizacjom, o których mowa w art. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.
Odliczenia od dochodu wykazywane w załączniku CIT-8/O należy przenieść do poz. 39 CIT-8. W następnej poz. 40 wpisywane są odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych. Odliczenia mogą na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonać podatnicy, którzy w 1991 roku ponieśli wydatki na zakup oraz montaż maszyn i urządzeń, jeżeli służą one działalności w zakresie przetwórstwa rolnego i spożywczego, z wyjątkiem wytwarzania spirytusu, wyrobów spirytusowych oraz wyrobów tytoniowych. Uprawnienie do odliczenia wydatków inwestycyjnych przysługuje również tym podatnikom, którzy korzystali do końca 1991 roku z odliczeń wydatków od dochodu na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z 1989 roku o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania. Wymienieni podatnicy zachowują prawo do odliczeń poniesionych w tym okresie wydatków do czasu ich wyczerpania.
Po uwzględnieniu odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych podatnik w poz. 41 musi podsumować dochody (przychody) wolne i odliczenia.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK