| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak rozliczyć leasing

Jak rozliczyć leasing

Firmy mogą korzystać z dwóch form leasingu - finansowego i operacyjnego. Wybór odpowiedniej formy zależy od potrzeb i możliwości leasingobiorcy. Zawarcie umowy będzie miało istotne skutki dla rozliczeń podatkowych zarówno finansującego, jak i korzystającego z przedmiotu leasingu.

Zgoda na oddanie rzeczy
Leasingobiorca ma obowiązek używania rzeczy i pobierania jej pożytków w sposób określony w umowie leasingu. Jeżeli umowa tego nie określa czynności te powinny odpowiadać właściwościom i przeznaczeniu rzeczy. Leasingobiorca nie może bez zgody finansującego dokonywać w przedmiocie leasingu zmian, chyba że wynikają one z przeznaczenia rzeczy. Finansujący powinien upomnieć na piśmie leasingobiorcę o naruszeniu przez niego wyżej wymienionych obowiązków lub dokonaniu bezprawnych zmian w przedmiocie leasingu. Jeżeli mimo to korzystający nadal narusza swoje obowiązki lub nie usuwa tych zmian, leasingodawca może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym. Termin wypowiedzenia może być inny, jeżeli strony tak uzgodniły.
Korzystający nie może oddać rzeczy do używania osobie trzeciej, chyba że zgodzi się na to finansujący. Jeżeli leasingobiorca naruszy ten warunek, finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym. Termin wypowiedzenia może być inny, gdy strony tak ustaliły. Zgodnie z kodeksem cywilnym leasingobiorca musi płacić raty w umówionych terminach. W przypadku zwłoki w zapłacie co najmniej jednaj raty leasingodawca powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości. Powinien ostrzec leasingobiorcę, że niedochowanie wyznaczonego terminu może skutkować wypowiedzeniem umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym (jeśli strony nie uzgodniły innego terminu wypowiedzenia). I w tym wypadku postanowienia umowne mniej korzystne dla leasingobiorcy będą jednak nieważne. Finansujący może zbyć przedmiot leasingu w trakcie trwania umowy. Musi jednak o tym niezwłocznie powiadomić leasingobiorcę. W przypadku takiego zbycia nabywca rzeczy wstępuje w stosunek leasingu na miejsce finansującego. Jeżeli wypowiedzenie umowy leasingu przez finansującego jest wynikiem okoliczności, za których zaistnienie winę ponosi korzystający, leasingodawca może zażądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat. Pomniejszane one będą o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu. Gdy w umowie finansujący zobowiązał się, bez dodatkowego świadczenia, przenieść na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, korzystający może żądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca od upływu tego czasu, chyba że strony uzgodniły inny termin.
Dwa rodzaje leasingu
Jak już wcześniej wspomniano leasing ma za zadanie nie tylko finansowanie inwestycji bez nabywania przez korzystającego prawa własności przedmiotu umowy w trakcie jej trwania, ale także nabycie go po zakończeniu umowy.
Właśnie możliwość wykupienia przedmiotu leasingu przez korzystającego i sposób rozliczenia podatkowego to główne czynniki określające, czy mamy do czynienia z leasingiem finansowym, czy operacyjnym. Wybór formy leasingu zależy od podmiotu zainteresowanego przystąpieniem do umowy. Powinien on wziąć pod uwagę aktualne potrzeby związane z rozliczaniem kosztów podatkowych, własne możliwości finansowe i okres korzystania z przedmiotu leasingu. Wybór odpowiedniej formy leasingu będzie mieć konsekwencje dla podatku od towarów i usług, podatku dochodowego oraz zapisów bilansowych. Warto przy tym wspomnieć, że z leasingu mogą korzystać zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, jak i fizycznych.
Leasing finansowy
W przypadku leasingu finansowego zwanego także kapitałowym leasingobiorca zalicza do kosztów uzyskania przychodu nie całą ratę leasingową, lecz jedynie jej część odsetkową. Korzystający powinien także zaliczyć przedmiot umowy do swoich składników majątkowych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Odpisy te są drugim czynnikiem w leasingu finansowym, który obniży podatek dochodowy. Leasingobiorca może jednak ich dokonywać w stałej wysokości wynikającej z przepisów podatkowych, bez względu na to, jaka jest faktyczna wysokość rat leasingowych.
Specyficznie wygląda kwestia VAT. Ponieważ leasing kapitałowy jest traktowany jak dostawa towaru, korzystający musi z góry - przy pierwszej racie leasingowej po dokonaniu odbioru przedmiotu - zapłacić VAT od sumy opłat leasingowych. Podobne zasady obowiązują przy zakupie na raty lub za gotówkę. Oczywiście zapłata VAT naliczonego skutkuje możliwością natychmiastowego rozliczenia go z podatkiem należnym.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Szymańska

projektant wnętrz, INNE MEBLE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK