| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak rozliczyć leasing

Jak rozliczyć leasing

Firmy mogą korzystać z dwóch form leasingu - finansowego i operacyjnego. Wybór odpowiedniej formy zależy od potrzeb i możliwości leasingobiorcy. Zawarcie umowy będzie miało istotne skutki dla rozliczeń podatkowych zarówno finansującego, jak i korzystającego z przedmiotu leasingu.

Leasing operacyjny
W przypadku leasingu operacyjnego to nie korzystający, lecz finansujący zalicza przedmiot leasingu do składników swojego majątku.
Skutkuje to tym, że finansujący dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego będą raty leasingowe oraz opłata wstępna. VAT jest doliczany do każdej raty leasingowej, może być więc rozliczany miesięcznie. W przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po upływie okresu obowiązywania umowy leasingu. Leasing operacyjny jest bardziej korzystny w sytuacji, gdy przedsiębiorcy zależy na krótkotrwałym używaniu przedmiotu leasingu, gdyż prowadzi to do zwiększenia kosztów uzyskania przychodu w trakcie trwania umowy. W efekcie firma może szybciej odnieść korzyści podatkowe.
Przedsiębiorcy częściej korzystają z leasingu operacyjnego, gdyż nie wymaga ona tak dużego zaangażowania kapitałowego po stronie leasingobiorcy. Nie każda firma ma wystarczające zasoby gotówki, by ponieść koszt jednorazowej zapłaty VAT od wartości początkowej przedmiotu umowy.
Specyficzne pojęcia
Zarówno ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), dalej ustawa o CIT, jak i ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), dalej ustawa o PIT, w identyczny sposób regulują kwestie leasingu. Obie ustawy w częściach dotyczących leasingu odwołują się do kodeksu cywilnego. Zastrzegają jednak, że inne umowy, które posiadają cechy właściwe dla umów leasingowych, traktuje się również jak umowy leasingu. Przy rozliczaniu leasingu przepisy podatkowe posługują się swoistymi określeniami, takimi jak:
- podstawowy okres umowy,
- normatywny okres amortyzacji,
- rzeczywista wartość netto,
- hipotetyczna wartość netto,
- spłata wartości początkowej.
Przez podstawowy okres umowy leasingu należy rozumieć czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa. Nie bierze się pod uwagę czasu, na który umowa może być przedłużona lub skrócona.
Ustawy podatkowe określają, że normatywny okres amortyzacji w odniesieniu do środków trwałych to okres, w którym odpisy amortyzacyjne, wynikające z zastosowania stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych zrównują się z wartością początkową środków trwałych. W przypadku wartości niematerialnych i prawnych normatywny okres amortyzacji to okres określony dla poszczególnych wartości w art. 16m ustawy o CIT (art. 22m ustawy o PIT).
Ustawy regulują także pojęcia rzeczywistej wartości netto i hipotetycznej wartości netto. Ta pierwsza to wartość początkowa środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych. Z kolei przez hipotetyczną wartość netto należy rozumieć wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określoną zgodnie z art. 16g ustawy o CIT (art. 22g ustawy o PIT). W odniesieniu do środków trwałych należy ją pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne obliczone według zasad określonych w art. 16k ust. 1 ustawy o CIT (art. 22k ust. 1 ustawy o PIT) z uwzględnieniem współczynnika 3. W przypadku wartości niematerialnych i prawnych, wartość początkową pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu trzykrotnie skróconych okresów amortyzowania.
Z kolei spłata wartości początkowej to faktycznie otrzymana przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych określona zgodnie z art. 16g ustawy o CIT (art. 22g ustawy o PIT), w podstawowym okresie umowy leasingu. Spłaty tej nie koryguje się o kwotę wypłaconą korzystającemu, związaną z przeniesieniem przez finansującego własności rzeczy na osobę trzecią po upływie podstawowego terminu określonego w umowie.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK