| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak ujmować koszty w rachunkowości

Jak ujmować koszty w rachunkowości

Podmioty prowadzące księgi rachunkowe muszą określić, w jaki sposób będą ewidencjonować koszty działalności operacyjnej. Stosowanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości pozwoli rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Koszty wynagrodzeń
Wynagrodzenia i wszystkie obciążenia z tego tytułu stanowią dla pracodawcy koszt. Dlatego wynagrodzenie brutto odnosi się w ciężar konta 430 „Wynagrodzenia” w wartości brutto. Na koncie 430 ewidencjonuje się nie tylko wynagrodzenia pieniężne, ale również świadczenia niepieniężne i ekwiwalenty za pracę, niezależnie od charakteru stosunku pracy, w jakim znajduje się pracownik. Ponadto ujmuje się na nim wynagrodzenia wypłacane np. radzie nadzorczej. Będą one ewidencjonowane w księgach rachunkowych w korespondencji z kontem 261 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzenia” Za jego pośrednictwem możliwe jest wyodrębnienie części składek społecznych i zdrowotnej, a także zaliczki na podatek dochodowy, które stanowią obciążenie dla pracownika.
Dodatkowe koszty pracodawcy z tytułu wypłaty wynagrodzeń, jak część składki społecznej, składka wypadkowa na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ujmuje się w ciężar konta 440 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”. Konto to może być zastąpione bardziej szczegółową ewidencją. Przykładowo mogą być wyodrębnione następujące konta:
- konto 441 „Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płacone przez pracodawcę”
- konto 445 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenia urlopowe”
- konto 440 „Pozostałe świadczenia dla pracowników”.
Obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dotyczy firm, które na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Ci pracodawcy, którzy nie spełniają tego kryterium, mają możliwość wyboru.
W ewidencji księgowej roczny odpis będzie odzwierciedlony w księgach rachunkowych w następujący sposób: strona Wn konta 445 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenia urlopowe”, strona Ma konta 831 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”.
Należy pamiętać, że środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinny być wyodrębnione na oddzielnym rachunku, co ewidencjonuje się zapisem: strona Wn konta 139 „Rachunek bankowy ZFŚS”, strona Ma 130 konta „Rachunek bankowy”.
Natomiast na koncie 440 „Pozostałe świadczenia dla pracowników” mogą być ujmowane przede wszystkim:
- dopłaty do biletów na dojazdy pracowników,
- wydatki na szkolenia pracowników,
- wydatki związane z ubezpieczeniem osobowym, higieną pracy i ochroną zdrowia.
Koszty opłat i podatków
W ciężar konta 450 „Podatki i opłaty” ujmuje się opłaty: skarbowe, notarialne czy administracyjne i manipulacyjne, a także opłaty na rzecz PFRON oraz za wieczyste użytkowanie gruntów.
Konto 450 obejmuje również tzw. podatki kosztowe, czyli od nieruchomości i transportowy.
Innym kontem z zespołu 4 jest konto 460 „Pozostałe koszty rodzajowe”. Ewidencja w tym wypadku obejmuje w szczególności koszty:
- reprezentacji i reklamy (np. strona Wn konta 460 „Pozostałe koszty rodzajowe strona”, Ma konta 302 „Rozliczenie zakupu usług i robót”),
- podróży służbowych oraz ryczałtów za używanie przez pracownika dla celów służbowych własnych samochodów osobowych (np. strona Wn konta 460 „Pozostałe koszty rodzajowe”, strona Ma konta 230 „Rozrachunki z pracownikami”),
- ubezpieczeń majątkowych (np. strona Wn konta 460 „Pozostałe koszty rodzajowe strona”, Ma konta 247 „Pozostałe rozrachunki zewnętrzne”),
- usług bankowych przykładowo przelewów bankowych, prowadzenia rachunku - usługi te zwolnione są z VAT - nie ujmuje się na tym koncie m.in. odsetek, prowizji i różnic kursowych od kredytów obrotowych lub zaciągniętych na sfinansowania środków trwałych,
- składki na rzecz organizacji, do której przynależność jest obowiązkowa(np. strona Wn konta 460 „Pozostałe koszty rodzajowe”, strona Ma konta 247 „Pozostałe rozrachunki zewnętrzne”).
W skład kont w układzie funkcjonalnym wchodzi również ważne konto 490 „Rozliczenie kosztów”. Dzięki niemu możliwe jest przede wszystkim przeniesienie i rozliczenie kosztów zaewidencjonowanych wcześniej na kontach zespołu 4 - na konta zespołów 5 i 6, czyli np. strona Wn konta 640 „Rozliczeń międzyokresowych kosztów operacyjnych”, strona Ma konta 490 „Rozliczenie kosztów”.

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK