| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Podatkowe skutki łączenia i przekształcania spółek

Podatkowe skutki łączenia i przekształcania spółek

Łączenie lub przekształcanie spółek jest jednym z częstszych przypadków występujących w obrocie gospodarczym. Czynności te nie pozostają bez wpływu na rozliczenia podatkowe i to nie tylko łączonych czy dzielonych spółek, ale również ich wspólników.

Jakie są skutki połączenia spółek
Spółka przejmowana, a także spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane w dniu wykreślenia z rejestru. Postępowania likwidacyjnego w takim przypadku nie przeprowadza się. Dniem połączenia spółek jest dzień wpisania połączenia do właściwego rejestru według siedziby spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej. Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej.
Przejmowanie praw i obowiązków podatkowych
Spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Jest jednak jedno zastrzeżenie. Jeżeli, na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek.
Osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Zasady te znajdą zastosowanie również wtedy, gdy majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
Zakaz odliczania strat
Przedsiębiorcy, którzy powstali w wyniku przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału, nie mają prawa - przy ustalaniu dochodu lub straty - uwzględniać strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych. Zakaz ten nie dotyczy jednak przekształconej spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.
Kiedy złożyć ostatnie zeznanie
Zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w ostatnim roku podatkowym przez spółki łączone oraz spółkę przejmowaną, ponieważ dotyczą okresu obrachunkowego sprzed połączenia, należy złożyć w urzędach skarbowych właściwych odpowiednio dla tych spółek w ostatnim dniu roku podatkowego. Stosownie do przepisów rozporządzenia w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych, właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ustala się według określonej, w odpowiednim rejestrze lub statucie, siedziby osoby prawnej.
Jakie informacje przekazuje sąd
Sądy rejestrowe są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia wykreślenia podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, do przekazania informacji o wykreśleniu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na ostatni adres siedziby podmiotu.
Kiedy powstanie przychód
Dotychczas zdarzały się sytuacje, kiedy spółka przejmowana posiadała mniejszy niż 25 proc. udział w kapitale spółki przejmowanej, natomiast z uwagi na posiadanie udziałów uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu posiadała 25 proc. lub więcej głosów. W tym przypadku, mimo że udział kapitałowy był mniejszy niż 25 proc. art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdował zastosowania. Oznaczało to, że nadwyżka wartości majątku spółki przejmowanej przypadającego na udziały (akcje) spółki przejmującej w spółce przejmowanej ponad wartość kosztów uzyskania przychodów nie była przychodem spółki przejmującej.
reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Sklepy KOMFORT S.A.

Sklepy KOMFORT S.A. to największa w Polsce sieć specjalizująca się w sprzedaży pokryć podłogowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »