| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Kontrola rocznych rozliczeń firmowych

Kontrola rocznych rozliczeń firmowych

Złożenie zeznania rocznego przez przedsiębiorców nie kończy definitywnie rozliczenia się z fiskusem za dany rok podatkowy. Organ podatkowy ma możliwość weryfikacji poprawności złożonego zeznania. W związku z tym podatnik powinien przechowywać dokumenty i dowody, które stanowią podstawę rozliczenia rocznego. Przedsiębiorcy obowiązani są do przechowywania ksiąg podatkowych i związanych z ich prowadzeniem dokumentów do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Korekta zeznania
Przedsiębiorcy i inni podatnicy mogą skorygować uprzednio złożone zeznanie za dany rok podatkowy. Skorygowanie zeznania następuje przez złożenie zeznania korygującego wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Jednak uprawnienie do korekty zeznania nie przysługuje w każdym przypadku. Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Przysługuje natomiast nadal w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego.
Powstanie zobowiązania
Zobowiązanie podatkowe może powstać z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania. Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe powstaje w z dniem zaistnienia zdarzenia, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty. Tak jest w przypadku złożenia zeznania rocznego. Podatek zadeklarowany w zeznaniu jest podatkiem należnym, chyba że organ podatkowy podważy prawidłowość takiego zeznania. Następuje to w drodze decyzji, zazwyczaj po uprzednim przeprowadzeniu kontroli podatkowej. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył zeznania albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w zeznaniu, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego. Podobne uprawnienia posiada organ podatkowy w przypadku straty z działalności gospodarczej. Organ podatkowy, w drodze decyzji, określa wysokość straty poniesionej przez podatnika, jeżeli w postępowaniu podatkowym organ ten stwierdzi, że podatnik nie złożył deklaracji, nie wykazał w deklaracji straty lub wysokość poniesionej straty różni się od wysokości wykazanej w deklaracji, a poniesienie straty zgodnie z przepisami prawa podatkowego uprawnia do skorzystania z ulg podatkowych.
Czas na kontrolę
Kontrola rocznych rozliczeń firmowych jest możliwa do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Do tego czasu przedsiębiorcy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty. Podatnicy wystawiający rachunki są też obowiązani kolejno je numerować i przechowywać kopie tych rachunków, w kolejności ich wystawienia, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Obowiązek ten dotyczy odpowiednio podatników obowiązanych do żądania rachunków. Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek przedawnienia, co oznacza, że po okresie przedawnienia organ podatkowy nie może żądać zapłaty podatku.
Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednak nie zawsze będzie to pięć lat, gdyż możliwy jest dłuższy okres przedawnienia. Dłuższy okres przedawnienia będzie możliwy, gdy nastąpi jego przerwanie lub zawieszenie. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Da Wanda

DaWanda to platforma online z produktami hand-made i designem.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK