| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak rozliczać szkolenia dla pracowników

Jak rozliczać szkolenia dla pracowników

Ponoszone przez firmę wydatki na szkolenia dla pracowników mogą być zaliczone do jej kosztów uzyskania przychodu. Z kolei dla pracowników opłacone przez pracodawcę np. egzaminy związane z kursem pozwalającym zdobyć kwalifikacje związane z wykonywaną pracą nie są przychodem.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza kierować swoich pracowników na szkolenia bezpośrednio związane z wykonywaną przez pracowników pracą. W ramach szkoleń spółka zamierza sfinansować pracownikom zajęcia mające na celu integrację zespołu (kręgle, basen itp.).


Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy zwalnia od podatku wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.

Zwolnieniem objęte są świadczenia przyznawane na podstawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. nr 103, poz. 472 z późn. zm.). Zgodnie z par. 9 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych na podstawie skierowania z zakładu pracy przysługuje, o ile umowa zawarta między nim i zakładem pracy nie stanowi inaczej, m.in. zwrot kosztów uczestnictwa.
Stosownie do przepisu par. 2 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji i nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach poza- szkolnych (Dz.U. nr 31, poz. 216) pozaszkolnymi formami kształcenia są: kurs, kurs zawodowy, seminarium oraz praktyka zawodowa.

Świadczenia na rzecz pracowników w postaci sfinansowania kosztów szkolenia są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy wyłącznie wówczas, gdy pracodawca skierował pracownika na takie szkolenie.

Z kolei szkolenia realizowane przez samego pracodawcę, bez uczestnictwa profesjonalnego organizatora szkoleń, w ocenie organu podatkowego w ogóle nie stanowią dla pracownika przychodu, gdyż prowadząc takie szkolenia we własnym zakresie, pracodawca bezpośrednio realizuje wnikający z przepisów prawa pracy, obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 94 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

W ramach definicji przychodu ze stosunku pracy - art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mieszczą się również świadczenia związane z organizacją dla pracownika różnego rodzaju imprez sportowych, kulturalnych czy integracyjnych, ale jedynie wówczas, gdy są one imiennie adresowane do pracownika. W przypadku bowiem, gdy nie jest możliwe określenie kwoty przypadającej na pracownika (zindywidualizowanie świadczenia) wydatki ponoszone przez pracodawcę nie powodują powstania przychodu u pracownika. Zatem powstanie u pracownika przychodu uzależnione jest od tego, czy wydatek poniesiony przez zakład pracy jest adresowany do konkretnego pracownika i jemu przypisany.

Ilustracją tego zagadnienia będzie sposób rozliczenia kosztów przez organizatora. Należy wyróżnić dwa sposoby rozliczenia się z poniesionych kosztów przez organizatora:
1) jeżeli koszty imprezy mającej na celu konsolidowanie zespołu (wspinaczka na sztucznej ścianie, jazda konna lub na nartach, posiłki) rozpisane zostaną na poszczególnych pracowników, u każdego z nich powstanie przychód,
2) w przypadku wystawienia rachunków określających łączną odpłatność na rzecz uczestników świadczenia - koszt imprezy (zajęć konsolidacyjnych w ramach szkolenia) nie stanowi indywidualnego przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z powyższym nie podlega opodatkowaniem ww. podatkiem.

W przedstawionym stanie faktycznym spółka zamierza organizować pracownikom szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w sensie umiejętności wykonywania bieżącej pracy (zarówno we własnym zakresie, jak i kierując pracowników na szkolenie realizowane przez podmiot zewnętrzny) i w trakcie tych szkoleń zajęcia mające na celu konsolidację zespołu. Finansowanie świadczeń integracyjnych odbyłoby się przez opłacenie usługodawcy kosztów za całą grupę.
W związku z powyższym finansowanie przez spółkę kosztów szkoleń pracowników skierowanych na te szkolenia korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy, natomiast z tytułu uczestnictwa pracowników w imprezie integracyjnej, realizowanej w trakcie ww. szkoleń, jak również z tytułu szkoleń prowadzonych przez pracodawcę we własnym zakresie, u pracowników w ogóle nie powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja ITAKA

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK