| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak rozliczać szkolenia dla pracowników

Jak rozliczać szkolenia dla pracowników

Ponoszone przez firmę wydatki na szkolenia dla pracowników mogą być zaliczone do jej kosztów uzyskania przychodu. Z kolei dla pracowników opłacone przez pracodawcę np. egzaminy związane z kursem pozwalającym zdobyć kwalifikacje związane z wykonywaną pracą nie są przychodem.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza kierować swoich pracowników na szkolenia bezpośrednio związane z wykonywaną przez pracowników pracą. W ramach szkoleń spółka zamierza sfinansować pracownikom zajęcia mające na celu integrację zespołu (kręgle, basen itp.).


Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy zwalnia od podatku wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.

Zwolnieniem objęte są świadczenia przyznawane na podstawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. nr 103, poz. 472 z późn. zm.). Zgodnie z par. 9 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych na podstawie skierowania z zakładu pracy przysługuje, o ile umowa zawarta między nim i zakładem pracy nie stanowi inaczej, m.in. zwrot kosztów uczestnictwa.
Stosownie do przepisu par. 2 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji i nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach poza- szkolnych (Dz.U. nr 31, poz. 216) pozaszkolnymi formami kształcenia są: kurs, kurs zawodowy, seminarium oraz praktyka zawodowa.

Świadczenia na rzecz pracowników w postaci sfinansowania kosztów szkolenia są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy wyłącznie wówczas, gdy pracodawca skierował pracownika na takie szkolenie.

Z kolei szkolenia realizowane przez samego pracodawcę, bez uczestnictwa profesjonalnego organizatora szkoleń, w ocenie organu podatkowego w ogóle nie stanowią dla pracownika przychodu, gdyż prowadząc takie szkolenia we własnym zakresie, pracodawca bezpośrednio realizuje wnikający z przepisów prawa pracy, obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 94 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

W ramach definicji przychodu ze stosunku pracy - art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mieszczą się również świadczenia związane z organizacją dla pracownika różnego rodzaju imprez sportowych, kulturalnych czy integracyjnych, ale jedynie wówczas, gdy są one imiennie adresowane do pracownika. W przypadku bowiem, gdy nie jest możliwe określenie kwoty przypadającej na pracownika (zindywidualizowanie świadczenia) wydatki ponoszone przez pracodawcę nie powodują powstania przychodu u pracownika. Zatem powstanie u pracownika przychodu uzależnione jest od tego, czy wydatek poniesiony przez zakład pracy jest adresowany do konkretnego pracownika i jemu przypisany.

Ilustracją tego zagadnienia będzie sposób rozliczenia kosztów przez organizatora. Należy wyróżnić dwa sposoby rozliczenia się z poniesionych kosztów przez organizatora:
1) jeżeli koszty imprezy mającej na celu konsolidowanie zespołu (wspinaczka na sztucznej ścianie, jazda konna lub na nartach, posiłki) rozpisane zostaną na poszczególnych pracowników, u każdego z nich powstanie przychód,
2) w przypadku wystawienia rachunków określających łączną odpłatność na rzecz uczestników świadczenia - koszt imprezy (zajęć konsolidacyjnych w ramach szkolenia) nie stanowi indywidualnego przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z powyższym nie podlega opodatkowaniem ww. podatkiem.

W przedstawionym stanie faktycznym spółka zamierza organizować pracownikom szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w sensie umiejętności wykonywania bieżącej pracy (zarówno we własnym zakresie, jak i kierując pracowników na szkolenie realizowane przez podmiot zewnętrzny) i w trakcie tych szkoleń zajęcia mające na celu konsolidację zespołu. Finansowanie świadczeń integracyjnych odbyłoby się przez opłacenie usługodawcy kosztów za całą grupę.
W związku z powyższym finansowanie przez spółkę kosztów szkoleń pracowników skierowanych na te szkolenia korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy, natomiast z tytułu uczestnictwa pracowników w imprezie integracyjnej, realizowanej w trakcie ww. szkoleń, jak również z tytułu szkoleń prowadzonych przez pracodawcę we własnym zakresie, u pracowników w ogóle nie powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK