| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak rozliczać szkolenia dla pracowników

Jak rozliczać szkolenia dla pracowników

Ponoszone przez firmę wydatki na szkolenia dla pracowników mogą być zaliczone do jej kosztów uzyskania przychodu. Z kolei dla pracowników opłacone przez pracodawcę np. egzaminy związane z kursem pozwalającym zdobyć kwalifikacje związane z wykonywaną pracą nie są przychodem.

W przypadku, gdy pracodawca finansuje pracownikowi szkolenia, kursy zawodowe czy studia podyplomowe, dla pracownika są one innymi świadczeniami nieodpłatnymi lub świadczeniami częściowo odpłatnymi (gdy pracownik partycypuje w kosztach takiego szkolenia) związanymi z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika stanowiącymi jego przychód z tytułu stosunku pracy.

W większości jednak tego typu przypadków przychód pracownika z tytułu otrzymania, w związku ze stosunkiem pracy, od pracodawcy dodatkowego świadczenia w postaci udziału w kursie czy szkoleniu objęty jest zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według tego przepisu zwolniona od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.

Aby możliwa była odpowiedź na pytanie, czy w określonym stanie faktycznym wartość świadczenia przyznanego przez pracodawcę spełnia przesłanki zwolnienia, należy odnieść się do ogólnych przepisów regulujących podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia zawodowego oraz przepisów szczególnych dotyczących dokształcania i doskonalenia zawodowego poszczególnych grup zawodowych, takich jak nauczyciele czy lekarze.

Co do zasady w przypadku grup zawodowych, dla których nie zostały określone odrębne zasady dotyczące przyznawania świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. W przypadku skierowania przez pracodawcę pracownika na dokształcanie w formach szkolnych oprócz świadczeń w postaci urlopu szkoleniowego itp. pracodawca może przyznać pracownikowi dodatkowe świadczenia, takie jak zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju, o ile nauka odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy pracownika, ponieść koszty podręczników i innych materiałów szkoleniowych, pokryć opłaty za naukę.

W przypadku skierowania przez pracodawcę pracownika na dokształcanie w formach pozaszkolnych (o których mowa w rozporządzeniu MEN z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych), o ile umowa zawarta między pracownikiem a pracodawcą nie stanowi inaczej, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa, w tym zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu.

W przypadku zatem, gdy pracodawca finansuje lub zwraca pracownikowi wydatki związane z dokształcaniem na kursach, o których mowa powyżej, nie stanowią one przychodu pracownika podlegającego opodatkowaniu i jednocześnie dla pracodawcy stanowią koszt uzyskania przychodów, o ile uzyskane przez pracownika kwalifikacje będą wykorzystywane przez niego w związku ze świadczeniem pracy na rzecz pracodawcy.

ELŻBIETA LIWANOWSKA
partner w spółce Tarwid, Liwanowska, Mazur i Partnerzy

PODSTAWA PRAWNA
- Art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »