| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak rozliczać szkolenia dla pracowników

Jak rozliczać szkolenia dla pracowników

Ponoszone przez firmę wydatki na szkolenia dla pracowników mogą być zaliczone do jej kosztów uzyskania przychodu. Z kolei dla pracowników opłacone przez pracodawcę np. egzaminy związane z kursem pozwalającym zdobyć kwalifikacje związane z wykonywaną pracą nie są przychodem.

Dla odchodzących pracowników
W niektórych spółkach organizowane są kursy dla pracowników, którzy w związku np. z planowanymi zmianami w zakładach produkcyjnych muszą odejść z pracy. Z tych specjalistycznych kursów korzystają pracownicy spełniający warunki przystąpienia do Programu Dobrowolnych Odejść, którzy pozostają w stosunku pracy, ale ich zamiarem jest odejście z pracy.
Do wydatków spółek związanych z udziałem w tych kursach pracowników objętych Programem Dobrowolnych Odejść należą: wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy w związku z uczestnictwem w kursie specjalistycznym, które stanowią udział spółek w kosztach szkoleń finansowanych z funduszu PHARE 2003 oraz sporadycznie wydatki na opłacenie zaświadczeń i dyplomów potwierdzających ukończenie kursu specjalistycznego bądź nabycie określonych uprawnień.
Wydatki ponoszone przez takie spółki mają charakter definitywny i nie zostaną spółkom zwrócone. Pokrycie kosztów kursów specjalistycznych jest obowiązkiem, który narzuca pracodawcy Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść.
Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, to między jego poniesieniem a osiągniętym przychodem musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy. Wśród kosztów uznanych za koszty uzyskania przychodów są także świadczenia wypłacane przez pracodawców na rzecz swoich pracowników, z wyjątkiem świadczeń finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zatem pracodawcy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie wydatki ponoszone na rzecz pracowników, tj. zarówno wydatki bezpośrednio wynikające z zatrudnienia, jak i pośrednie, nawet jeśli obowiązek ich ponoszenia nie wynika z układu zbiorowego lub innych aktów prawnych, pod warunkiem, że wydatki te wiążą się z uzyskiwanymi przychodami.
Do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie. Do takich kosztów należy zaliczyć koszty, których ponoszenie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie podmiotu gospodarczego, a w opisanym stanie faktycznym będą to wynagrodzenia pracowników.
Należy zwrócić uwagę, że kosztami podatkowymi są koszty pracownicze, które obejmują przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie, diety oraz wydatki ponoszone na rzecz pracowników. Wydatki te co do zasady stanowią koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem spełnienia ustawowych wymogów. Wydatki te związane są bowiem z prowadzoną działalnością oraz mają na celu zwiększenie efektywności pracy.
Zatem wydatki w postaci wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów uczestnictwa w specjalistycznych kursach (zaświadczenia, dyplomy) dla osób zamierzających zrezygnować z pracy we wspomnianych spółkach, ale w czasie uczestnictwa w specjalistycznym kursie pozostających w stosunku pracy, stanowią tzw. koszty pracy. Wskazać należy, że wydatki te nie prowadzą wprost do faktycznego osiągania przez przedsiębiorcę określonego przychodu, raczej służą one zabezpieczeniu efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.
Oznacza to, że wszelkie wynagrodzenia, także te płacone pracownikom za czas uczestniczenia w kursie, o ile miały one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, zaś ich poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wysokość osiągniętego przychodu, spółki mogą zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów z chwilą ich faktycznej wypłaty lub postawienia do dyspozycji pracownika. Dotyczy to także składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części finansowanej przez pracownika oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Biorąc zatem to pod uwagę, można stwierdzić, że warunkiem koniecznym do zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest jego wypłacenie bądź postawienie do dyspozycji w danym okresie. Zatem, o ile w trakcie uczestnictwa pracownika w szkoleniu wypłacane mu było wynagrodzenie i opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wówczas koszty te stanowią dla spółek koszty uzyskania przychodów.
Zdarza się, jak już wspomniano, że kursy, w których uczestniczą pracownicy uprawnieni do skorzystania z Programu Dobrowolnych Odejść, finansowane są ze środków PHARE 2003, co oznacza, że organizator kursu nie pobiera od spółek żadnego wynagrodzenia za zorganizowany dla pracowników kurs specjalistyczny. Zatem spółki nie ponoszą kosztów związanych z organizacją przedmiotowych kursów. Ewentualnym dodatkowym kosztem spółek (poza kosztami wynikającymi ze stosunku pracy) są wydatki poniesione na zaświadczenia, certyfikaty czy dyplomy dla pracowników poświadczające udział w kursie.
Wskazać należy, że koszty te stanowić również będą koszty uzyskania przychodów, bowiem nie są one finansowane ze środków PHARE 2003.
Można zatem stwierdzić, że spółka do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć może wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników, a także koszty ewentualnych wydatków na zaświadczenia, certyfikaty i dyplomy potwierdzające nabyte w trakcie kursu umiejętności.

Krzysztof Tomaszewski


Źródło:Gazeta Prawna [Tygodnik podatkowy] Nr 097/2007 z dnia 2007-05-21

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK