| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Nadpłata i jej zwrot według organów podatkowych

Nadpłata i jej zwrot według organów podatkowych

Za nadpłatę uważa się kwotę: nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej, zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji organu podatkowego określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej lub zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Dziś przedstawiamy nietypowe sytuacje związane z nadpłatą podatków w formie interpretacji organów podatkowych wraz z opiniami specjalistów.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Podatnik w 2004 roku w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę otrzymał odprawę oraz odszkodowanie wynikające z postanowień układu zbiorowego pracy w kwocie 57 420 zł brutto. Odprawę tę oraz pozostałe dochody uzyskane podatnik opodatkował w zeznaniu PIT-37 za 2004 rok. W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę podatnik odwołał się do sądu pracy. Sąd wydał w 2005 roku wyrok, na podstawie którego podatnik został przywrócony do pracy. W związku z tym pracodawca zażądał zwrotu nienależnie pobranego odszkodowania oraz odprawy. Podatnik zawarł z pracodawcą ugodę, na mocy której przyjęto formę zwrotu w ratach. W roku 2005 podatnik zwrócił pracodawcy kwotę 4,2 tys. zł, pozostała kwota miała być zwracana w roku 2006 i w latach następnych, aż do całkowitego jej rozliczenia. Kiedy i na jakich zasadach należy obliczyć wysokość i zwrot podatku od wypłaconej w 2004 roku odprawy, a następnie zwróconej pracodawcy w 2005 roku i w latach następnych?

ODPOWIEDŹ IZBY

Podatnikom, którzy dokonali zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zostały opodatkowane, przysługuje prawo odliczenia od dochodu tych świadczeń, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy. Ponadto, jeżeli kwota dokonanego zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przekracza dochód podlegający opodatkowaniu, podatnik może dokonać jej odliczenia w najbliższych kolejno następujących pięciu latach podatkowych.
 
Nie ma zatem możliwości dokonania korekty zeznania za rok podatkowy, w którym pobrano należne świadczenie, jeśli nie zostało zwrócone w tym samym roku podatkowym, bowiem podatnik faktycznie otrzymał to świadczenie i stanowiło ono przychód tego roku.
 
Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.; dalej Ordynacja podatkowa), jeżeli w zeznaniach wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali kwotę nadpłaty w wysokości mniejszej od należnej.
 
Ponadto podatnik równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty zobowiązany jest złożyć skorygowane zeznanie.
 
W omawianej sprawie podatnik w 2004 roku otrzymał odprawę i odszkodowanie w związku z likwidacją stanowiska, a więc świadczenia te zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT stanowią przychód tego roku i podlegają opodatkowaniu w tym roku. Zatem w przypadku podatnika nie będą miały zastosowania powołane przepisy Ordynacji podatkowej, bowiem w 2004 roku nie wykazał w zeznaniu zobowiązania podatkowego nienależnego lub w wysokości większej od należnej. Stąd nie przysługuje mu prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty za rok 2004 wraz ze skorygowanym zeznaniem, w sytuacji gdy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dokonał w 2005 roku. Podatnik może natomiast złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem za 2005 rok, jeżeli nie dokonał odliczenia kwoty zwróconego pracodawcy w 2005 roku nienależnie pobranego świadczenia.
 
Płatnik, wypłacając podatnikowi świadczenia z tytułu odszkodowania i odprawy od wypłaconego świadczenia, pobrał prawidłowo zaliczkę w wysokości 19 proc., natomiast w złożonym zeznaniu podatnik wykazał dochód, od którego obliczył i zapłacił podatek dochodowy w wysokości 40 proc. Dokonując natomiast zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, może odliczyć od dochodu dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, tj. z uwzględnieniem 19-proc. stawki podatku.
 
Zatem w przypadku, gdy podatnik dokona w danym roku podatkowym zwrotu raty nienależnie pobranego świadczenia, w zeznaniu może odliczyć dokonany w tym roku zwrot, w kwocie uwzględniającej pobrany podatek dochodowy w wysokości 19 proc., natomiast zwrotu pozostałej kwoty podatku, wynikającej z zastosowania 40-proc. stawki podatku, może dochodzić, występując do właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o określenie nadpłaty.

Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie ośrodek zamiejscowy w Elblągu z 13 listopada 2006 r., nr PDF/E/4117-1-148/06.

OPINIA
MICHAŁ GRZYBOWSKI 
menedżer, doradca podatkowy, Ernst & Young

Interpretacja dokonana w przedmiotowej sprawie zarówno przez urząd, jak i izbę skarbową wydaje się być prawidłowa. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT, podstawę opodatkowania za dany rok ustala się po odliczeniu dokonanych w tym roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika. Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie dopiero za rok, w którym podatnik zwrócił część świadczenia, możliwe będzie dokonanie odliczenia tej kwoty od dochodu. Podobnie w kolejnych latach, w których, zgodnie z ustaleniami z pracodawcą, podatnik będzie dokonywał zwrotu w ratach uprzednio nienależnie otrzymanego świadczenia.
 
Jednocześnie warto wskazać, że całkowite odzyskanie podatku uprzednio obciążającego nienależnie wypłacone świadczenia jest, z administracyjnego punktu widzenia, skomplikowane i uciążliwe dla podatnika. Jest to w części dokonywane przez odliczenie kwot uprzednio otrzymanych świadczeń w zeznaniu podatkowym za rok, w którym podatnik dokonał zwrotu tych świadczeń, w części zaś (wynikającej z różnicy w zastosowanych stawkach podatkowych), może być zrealizowane jedynie poprzez złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK