| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Nadpłata i jej zwrot według organów podatkowych

Nadpłata i jej zwrot według organów podatkowych

Za nadpłatę uważa się kwotę: nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej, zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji organu podatkowego określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej lub zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Dziś przedstawiamy nietypowe sytuacje związane z nadpłatą podatków w formie interpretacji organów podatkowych wraz z opiniami specjalistów.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Spółka w latach 1999-2000 wydawała kupony obiadowe osobie zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia. Od wartości tych kuponów pobierała składki na ubezpieczenie społeczne. W 2006 roku spółka uzyskała informację, że kupony te podobnie jak umowa zlecenie nie powinny podlegać składkom na ubezpieczenie społeczne. Obecnie dokonywany jest zwrot nadpłaconych składek. Czy w związku z przekazaniem byłemu pracownikowi nadpłaty składek należy korygować PIT-11/8B za lata, w których powstała ta nadpłata?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Przychodem podatnika zgodnie z ustawą o PIT będzie zwrócona nadpłata składek na ubezpieczenie społeczne. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. W związku z tym zwrócona nadpłata składek będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Wynika to z tego, że taka wypłata pozostaje w bezpośrednim związku i jest skutkiem łączącego strony stosunku cywilnoprawnego. Przychody te należy połączyć z ewentualnymi innymi przychodami z tytułu działalności uzyskanymi w danym miesiącu.
 
Moment powstania przychodu w przypadku przychodów z działalności jest określony w sposób kasowy, tzn. obowiązek podatkowy powstaje w momencie wypłaty świadczeń lub postawienia ich do dyspozycji podatnika. W związku z tym przychody z tytułu zwróconych składek powstaną w roku, w którym faktycznie zostały podatnikowi zwrócone (lub postawione do jego dyspozycji). Spółka powinna więc tak wypłacone kwoty wykazać jako przychód w informacji PIT-8B za rok, w którym dokonano zwrotu składek.
 
Koszty uzyskania przychodów m.in. z tytułu umowy zlecenia ustala się w wysokości 20 proc. uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. W związku z tym w celu ustalenia tych kosztów należy od przychodu (czyli od zwróconej nadpłaty składek) odjąć kwotę składek faktycznie pobranych w miesiącu zwrotu nadpłaconych składek i od wyniku obliczyć 20 proc.
 
Przychód w postaci zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście w roku otrzymania tego zwrotu, a więc na podstawie tych przepisów koszty uzyskania przychodu winny zostać uwzględnione. Fakt uwzględnienia kosztów przy obliczaniu należnej zaliczki za okresy, w których powstała nadpłata składek, nie ma znaczenia dla uwzględniania tych kosztów przy obliczaniu zaliczki od przychodów w postaci zwrotu tych składek otrzymywanych obecnie.

Postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 24 listopada 2006 r., nr 1472/DPC/415-87/06/PK.

OPINIA
EWELINA BĄK 
doradca podatkowy, Pricewaterhouse-Coopers

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Kwota składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwróconych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowi przychód podatnika podlegający opodatkowaniu w miesiącu, w którym nastąpił faktycznie zwrot tych składek. Konsekwencje kasowego ujęcia tego przychodu są dwojakie, tj. zleceniodawca: będzie obowiązany w tym miesiącu do pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych należnych od kwoty zwróconych składek, jak również do wykazania tego przychodu w informacji PIT-11/8B sporządzonej za rok, w którym nastąpił zwrot składek oraz nie będzie zobowiązany do korekty ubiegłorocznych deklaracji podatkowych.
 
Pewne wątpliwości może rodzić kwalifikacja tych przychodów, w związku z tym, że wypłata następuje po wygaśnięciu stosunku prawnego, jaki łączył podatnika ze zleceniodawcą. Niemniej jednak, z uwagi na to, że zwrot składek jest ściśle związany z istniejącą wcześniej umową wydaje się, że przychód ten powinien być zakwalifikowany jako pochodzący z tego źródła.
 
Koszty potrącane w poprzednich latach przy wypłacie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia były obliczane w wysokości 20 proc. przychodu, pomniejszonego jednak o kwotę odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne. Należy się zatem również zgodzić z opinią, że przychód powstały z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodu liczone według tej stawki.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK