| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Nadpłata i jej zwrot według organów podatkowych

Nadpłata i jej zwrot według organów podatkowych

Za nadpłatę uważa się kwotę: nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej, zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji organu podatkowego określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej lub zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Dziś przedstawiamy nietypowe sytuacje związane z nadpłatą podatków w formie interpretacji organów podatkowych wraz z opiniami specjalistów.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Spółka w latach 1999-2000 wydawała kupony obiadowe osobie zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia. Od wartości tych kuponów pobierała składki na ubezpieczenie społeczne. W 2006 roku spółka uzyskała informację, że kupony te podobnie jak umowa zlecenie nie powinny podlegać składkom na ubezpieczenie społeczne. Obecnie dokonywany jest zwrot nadpłaconych składek. Czy w związku z przekazaniem byłemu pracownikowi nadpłaty składek należy korygować PIT-11/8B za lata, w których powstała ta nadpłata?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Przychodem podatnika zgodnie z ustawą o PIT będzie zwrócona nadpłata składek na ubezpieczenie społeczne. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. W związku z tym zwrócona nadpłata składek będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Wynika to z tego, że taka wypłata pozostaje w bezpośrednim związku i jest skutkiem łączącego strony stosunku cywilnoprawnego. Przychody te należy połączyć z ewentualnymi innymi przychodami z tytułu działalności uzyskanymi w danym miesiącu.
 
Moment powstania przychodu w przypadku przychodów z działalności jest określony w sposób kasowy, tzn. obowiązek podatkowy powstaje w momencie wypłaty świadczeń lub postawienia ich do dyspozycji podatnika. W związku z tym przychody z tytułu zwróconych składek powstaną w roku, w którym faktycznie zostały podatnikowi zwrócone (lub postawione do jego dyspozycji). Spółka powinna więc tak wypłacone kwoty wykazać jako przychód w informacji PIT-8B za rok, w którym dokonano zwrotu składek.
 
Koszty uzyskania przychodów m.in. z tytułu umowy zlecenia ustala się w wysokości 20 proc. uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. W związku z tym w celu ustalenia tych kosztów należy od przychodu (czyli od zwróconej nadpłaty składek) odjąć kwotę składek faktycznie pobranych w miesiącu zwrotu nadpłaconych składek i od wyniku obliczyć 20 proc.
 
Przychód w postaci zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście w roku otrzymania tego zwrotu, a więc na podstawie tych przepisów koszty uzyskania przychodu winny zostać uwzględnione. Fakt uwzględnienia kosztów przy obliczaniu należnej zaliczki za okresy, w których powstała nadpłata składek, nie ma znaczenia dla uwzględniania tych kosztów przy obliczaniu zaliczki od przychodów w postaci zwrotu tych składek otrzymywanych obecnie.

Postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 24 listopada 2006 r., nr 1472/DPC/415-87/06/PK.

OPINIA
EWELINA BĄK 
doradca podatkowy, Pricewaterhouse-Coopers

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Kwota składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwróconych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowi przychód podatnika podlegający opodatkowaniu w miesiącu, w którym nastąpił faktycznie zwrot tych składek. Konsekwencje kasowego ujęcia tego przychodu są dwojakie, tj. zleceniodawca: będzie obowiązany w tym miesiącu do pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych należnych od kwoty zwróconych składek, jak również do wykazania tego przychodu w informacji PIT-11/8B sporządzonej za rok, w którym nastąpił zwrot składek oraz nie będzie zobowiązany do korekty ubiegłorocznych deklaracji podatkowych.
 
Pewne wątpliwości może rodzić kwalifikacja tych przychodów, w związku z tym, że wypłata następuje po wygaśnięciu stosunku prawnego, jaki łączył podatnika ze zleceniodawcą. Niemniej jednak, z uwagi na to, że zwrot składek jest ściśle związany z istniejącą wcześniej umową wydaje się, że przychód ten powinien być zakwalifikowany jako pochodzący z tego źródła.
 
Koszty potrącane w poprzednich latach przy wypłacie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia były obliczane w wysokości 20 proc. przychodu, pomniejszonego jednak o kwotę odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne. Należy się zatem również zgodzić z opinią, że przychód powstały z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodu liczone według tej stawki.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK