| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych środki trwałe

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych środki trwałe

Podejście prawa podatkowego do środków trwałych różni się od podejścia w ustawie o rachunkowości. Jedną z różnic, jakie występują w tym zakresie, jest inna klasyfikacja niektórych składników majątku do tej grupy aktywów.

Przychody i koszty ze sprzedaży środka trwałego w trakcie okresu sprawozdawczego księguje się odpowiednio na kontach pozostałe przychody i koszty operacyjne. Natomiast na koniec tego okresu w rachunku zysków i strat w pozycji zysk/strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych wykazuje się saldo sumy wszystkich przychodów należnych ze zbycia środków trwałych i ich księgowej wartości netto, powiększonej o koszty związane z ich sprzedażą.
 
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości przez pozostałe koszty i przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane: ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także z utrzymywaniem i zbyciem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaliczanych do inwestycji.
 
W świetle powyższego w trakcie okresu sprawozdawczego przychody ze zbycia środka trwałego (w tym sprzedaży) zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych - konto 76-0 i odpowiednio w analityce przychody ze sprzedaży środków trwałych. Natomiast nieumorzona wartość netto zbywanego środka trwałego odnoszona jest w ciężar konta 76-1, pozostałe koszty operacyjne z właściwym rozwinięciem w analityce jako pozostałe koszty operacyjne związane ze zbyciem tego składnika majątku.
 
Przykładowa ewidencja księgowa operacji sprzedaży środka trwałego powinna przebiegać w następujący sposób: 1) wartość środka trwałego w cenie sprzedaży netto: Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”, Ma konto 22 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT, (jeżeli nie jest towarem używanym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług), Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”, 2) wyksięgowanie z ewidencji bilansowej środka trwałego w związku z jego sprzedażą: Wn konto 07 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”, Ma konto 01 „Środki trwałe”, Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”, Ma konto 01 „Środki trwałe”.
 
Towary używane są zwolnione z podatku od towarów i usług. Przez takie towary ustawa o podatku od towarów usług rozumie: budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej pięć lat oraz pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.
 
W rachunku zysków i strat (odpowiednio w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym) wynik ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (w tym środków trwałych) wykazuje się w pozycji G.I lub D.I. - zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych albo w pozycji H.I lub E.I - strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych.
 
W wymienionych wyżej pozycjach podaje się saldo (różnicę) sumy wszystkich przychodów ze zbycia (sprzedaży, likwidacji oraz nieodpłatnego przekazania) środków trwałych i ich księgowej wartości netto, powiększonej o poniesione koszty związane ze zbyciem tych składników.
 
A zatem w rachunku zysków i strat prezentuje się łączny wynik ze sprzedaży środków trwałych, a zysk lub strata z tych operacji stanowią odpowiednio pozostałe przychody i koszty operacyjne.
 
KRZYSZTOF SKOWROŃSKI
doradca podatkowy, Rödl & Partner
 
 
PODSTAWA PRAWNA
 
- Art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b), art. 42 ust. 2 oraz art. 47 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
 
- Art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Narzędzia księgowego

reklama

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »