| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jakie obowiązki podatkowe mają przedsiębiorcy działający w internecie

Jakie obowiązki podatkowe mają przedsiębiorcy działający w internecie

Podatnik dokonujący transakcji w internecie w sposób zorganizowany i ciągły powinien zarejestrować działalność gospodarczą i odprowadzać należne podatki. Prowadzenie firmy w sieci wiąże się z takimi samymi jak prowadzenie działalności w sposób tradycyjny obowiązkami podatkowymi. Za ich niedopełnienie grożą kary.

Zwolnienie podmiotowe
Podatnik prowadzący działalność za pośrednictwem internetu, podobnie jak podatnik prowadzący działalność w tradycyjny sposób, może korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego VAT. Przepisy ustawy o VAT przewidują, że zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 tys. euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Limit zwolnienia przeliczany jest na złote. Do wartości sprzedaży nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
 
Dla roku 2007 limit wynosi 39 700 zł (zob. rozporządzenie ministra finansów z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług; Dz.U. nr 220, poz. 1604). Taki limit dotyczy jednak tylko podatników, którzy prowadzą działalność cały rok. Jeśli okres ten jest krótszy, również limit zwolnienia podmiotowego z VAT jest odpowiednio mniejszy. Z przepisów wyraźnie wynika, że podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty limitu. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę limitu, zwolnienie traci moc z momentem przekroczenia tego limitu. W takim przypadku, opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość limitu określonego proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności, a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartości. W takim przypadku, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:
 
- sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty limitu zwolnienia podmiotowego VAT,
 
- przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu, w terminie 14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia.
 
Wspominaną wcześniej kwotę podatku naliczonego stanowi iloczyn ilości towarów objętych spisem z natury i kwoty podatku naliczonego przypadającej na jednostkę towaru, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe.
 
Podatnicy mogą oczywiście także samodzielnie zrezygnować ze zwolnienia, jednak tylko pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku rozpoczynania działalności zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej. Co ważne, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT.
 
Ponieważ w momencie przekroczenia limitu zwolnienie traci moc i od tego momentu sprzedaż podatnika podlega opodatkowaniu, podatnik który przewiduje przekroczenie limitu w trakcie roku podatkowego, powinien pamiętać o tym, że należy prowadzić ewidencję sprzedaży, tak aby możliwe było ustalenie momentu, w którym nastąpi przekroczenie kwoty uprawniającej do zwolnienia z VAT.
Ewidencja VAT
Podatnicy zwolnieni od podatku ze względu na fakt, że nie przekroczyli limitu stanowiącego równowartość 10 tys. euro, są zobowiązani do prowadzenia tylko ewidencji sprzedaży za dany dzień. Zaewidencjonowanie sprzedaży nie może w takim przypadku nastąpić później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi takiej ewidencji lub prowadzi ją w sposób nierzetelny, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi wartość niezaewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania. Ustali również podatek przy zastosowaniu stawki 22 proc., bez prawa obniżenia kwoty podatku należnego.
 
W przypadku podatników, którzy nie korzystają ze zwolnienia z VAT, konieczne jest prowadzenie pełnej ewidencji. Ustawa o VAT przewiduje, że podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku oraz zwolnionych podmiotowo, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90 ustawy o VAT, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Niebudek

Kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym i prawnym dla różnych branż i sektorów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK