| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przebiega egzekucja zaległego podatku

Jak przebiega egzekucja zaległego podatku

Niezapłacenie podatku w terminie powoduje powstanie zaległości podatkowej. Brak zapłaty zaległego podatku w sposób dobrowolny skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego, które ma doprowadzić do zapłaty zaległości wraz z odsetkami. Dodatkowo opornego podatnika obciążają koszty egzekucyjne.

Co zawiera tytuł wykonawczy
- oznaczenie wierzyciela,
 
- wskazanie imienia i nazwiska lub firmy zobowiązanego i jego adresu, a także określenie zatrudniającego go pracodawcy i jego adresu, jeżeli wierzyciel posiada taką informację,
 
- treść podlegającego egzekucji obowiązku, podstawę prawną tego obowiązku oraz stwierdzenie, że obowiązek jest wymagalny, a w przypadku egzekucji należności pieniężnej - także określenie jej wysokości, terminu, od którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, oraz rodzaju i stawki tych odsetek,
 
- wskazanie zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową albo przez ustanowienie zastawu skarbowego lub rejestrowego lub zastawu nieujawnionego w żadnym rejestrze, ze wskazaniem terminów powstania tych zabezpieczeń,
 
- wskazanie podstawy prawnej pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej, jeżeli należność korzysta z tego prawa i prawo to nie wynika z zabezpieczenia należności pieniężnej,
 
- wskazanie podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej,
 
- datę wystawienia tytułu, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego,
 
- odcisk pieczęci urzędowej wierzyciela,
 
- pouczenie zobowiązanego o skutkach niezawiadomienia organu egzekucyjnego o zmianie miejsca pobytu,
 
- pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu w terminie 7 dni prawie zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 
- klauzulę organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej,
 
- wskazanie środków egzekucyjnych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.
 
W zakresie zobowiązań: powstałych w przypadkach dotyczących płatników oraz podatników, gdy zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, niektórych długów celnych powstałych w oparciu o przepisy ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, podatków wykazanych w zgłoszeniu celnym, składek na ubezpieczenie społeczne, a także opłat paliwowych, stosuje się również egzekucję administracyjną, jeżeli wynikają one odpowiednio:
 
- z deklaracji lub zeznania złożonego przez podatnika lub płatnika,
 
- ze zgłoszenia celnego złożonego przez zobowiązanego,
 
- z deklaracji rozliczeniowej złożonej przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne,
 
- z informacji o opłacie paliwowej.
 
W tych przypadkach stosuje się egzekucję administracyjną, jeżeli:
 
- w deklaracji, w zeznaniu, w zgłoszeniu celnym, w deklaracji rozliczeniowej albo w informacji o opłacie paliwowej zostało zamieszczone pouczenie, że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
 
- wierzyciel przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego przesłał zobowiązanemu upomnienie.
Wystawienie tytułu wykonawczego na małżonków
Jeżeli egzekucja ma być prowadzona zarówno z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, jak i z ich majątków osobistych, tytuł wykonawczy wystawia się na oboje małżonków.
reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Polonia Extra

Gazeta dla Polaków w Irlandii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »