| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przebiega egzekucja zaległego podatku

Jak przebiega egzekucja zaległego podatku

Niezapłacenie podatku w terminie powoduje powstanie zaległości podatkowej. Brak zapłaty zaległego podatku w sposób dobrowolny skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego, które ma doprowadzić do zapłaty zaległości wraz z odsetkami. Dodatkowo opornego podatnika obciążają koszty egzekucyjne.

Co zawiera tytuł wykonawczy
- oznaczenie wierzyciela,
 
- wskazanie imienia i nazwiska lub firmy zobowiązanego i jego adresu, a także określenie zatrudniającego go pracodawcy i jego adresu, jeżeli wierzyciel posiada taką informację,
 
- treść podlegającego egzekucji obowiązku, podstawę prawną tego obowiązku oraz stwierdzenie, że obowiązek jest wymagalny, a w przypadku egzekucji należności pieniężnej - także określenie jej wysokości, terminu, od którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, oraz rodzaju i stawki tych odsetek,
 
- wskazanie zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową albo przez ustanowienie zastawu skarbowego lub rejestrowego lub zastawu nieujawnionego w żadnym rejestrze, ze wskazaniem terminów powstania tych zabezpieczeń,
 
- wskazanie podstawy prawnej pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej, jeżeli należność korzysta z tego prawa i prawo to nie wynika z zabezpieczenia należności pieniężnej,
 
- wskazanie podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej,
 
- datę wystawienia tytułu, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego,
 
- odcisk pieczęci urzędowej wierzyciela,
 
- pouczenie zobowiązanego o skutkach niezawiadomienia organu egzekucyjnego o zmianie miejsca pobytu,
 
- pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu w terminie 7 dni prawie zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 
- klauzulę organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej,
 
- wskazanie środków egzekucyjnych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.
 
W zakresie zobowiązań: powstałych w przypadkach dotyczących płatników oraz podatników, gdy zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, niektórych długów celnych powstałych w oparciu o przepisy ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, podatków wykazanych w zgłoszeniu celnym, składek na ubezpieczenie społeczne, a także opłat paliwowych, stosuje się również egzekucję administracyjną, jeżeli wynikają one odpowiednio:
 
- z deklaracji lub zeznania złożonego przez podatnika lub płatnika,
 
- ze zgłoszenia celnego złożonego przez zobowiązanego,
 
- z deklaracji rozliczeniowej złożonej przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne,
 
- z informacji o opłacie paliwowej.
 
W tych przypadkach stosuje się egzekucję administracyjną, jeżeli:
 
- w deklaracji, w zeznaniu, w zgłoszeniu celnym, w deklaracji rozliczeniowej albo w informacji o opłacie paliwowej zostało zamieszczone pouczenie, że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
 
- wierzyciel przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego przesłał zobowiązanemu upomnienie.
Wystawienie tytułu wykonawczego na małżonków
Jeżeli egzekucja ma być prowadzona zarówno z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, jak i z ich majątków osobistych, tytuł wykonawczy wystawia się na oboje małżonków.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Dwojewski

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK