| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przebiega egzekucja zaległego podatku

Jak przebiega egzekucja zaległego podatku

Niezapłacenie podatku w terminie powoduje powstanie zaległości podatkowej. Brak zapłaty zaległego podatku w sposób dobrowolny skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego, które ma doprowadzić do zapłaty zaległości wraz z odsetkami. Dodatkowo opornego podatnika obciążają koszty egzekucyjne.

Egzekucja bez upomnienia
Nie zawsze jednak jest potrzebne wręczenie upomnienia. Istnieją sytuacje, gdy takiego upomnienia nie trzeba wręczać, aby wszcząć postępowanie egzekucyjne. Wierzyciel może wszcząć postępowanie egzekucyjne bez uprzedniego doręczenia upomnienia w przypadkach, gdy:
 
- należność pieniężna została określona w orzeczeniu,
 
- zobowiązany ma ustawowy obowiązek obliczenia lub uiszczenia należności pieniężnej bez wezwania, z wyjątkiem przypadków, gdy zobowiązania wynikają: z deklaracji lub zeznania złożonego przez podatnika lub płatnika, ze zgłoszenia celnego złożonego przez zobowiązanego, z deklaracji rozliczeniowej złożonej przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne, z informacji o opłacie paliwowej,
 
- egzekucja dotyczy należności z tytułu: grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, grzywien wymierzonych mandatem karnym i innych należności pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym skarbowym, kar pieniężnych i kosztów postępowania orzeczonych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odszkodowań orzeczonych w sprawach o naprawienie szkód wyrządzonych przez skazanych w mieniu zakładów karnych i aresztów śledczych, grzywien w celu przymuszenia nakładanych w postępowaniu egzekucyjnym obowiązków o charakterze niepieniężnym,
 
- egzekucja dotyczy kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych.
Tytuł wykonawczy
Organ egzekucyjny (naczelnik urzędu skarbowego) wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru. Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, przystępuje z urzędu do egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego przez siebie wystawionego. W przypadku więc gdy następuje egzekucja zaległego podatku, np. dochodowego, VAT, naczelnik urzędu skarbowego sam wystawia tytuł wykonawczy. Obowiązek wystawienia tytułu wykonawczego spoczywa również na wierzycielu, którego należność pieniężna wynika z orzeczenia sądu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, z tym że w tym przypadku nie wymaga się opatrzenia tytułu wykonawczego pieczęcią urzędową.
 
Wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą:
 
- doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego lub
 
- doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego.
Z czego fiskus egzekwuje zaległy podatek
- z pieniędzy
 
- z wynagrodzenia za pracę
 
- ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego (z renty socjalnej)
 
- z rachunków bankowych
 
- z innych wierzytelności pieniężnych
 
- z praw z instrumentów finansowych (zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku) oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków
 
- z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych
 
- z weksla
 
- z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej
 
- z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 
- z pozostałych praw majątkowych
 
- z ruchomości
 
- z nieruchomości

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Häfele Polska

Producent okuć meblowych i budowlanych, a także elektronicznych systemów kontroli dostępu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK