| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Utrata zwolnienia z VAT w interpretacjach urzędowych

Utrata zwolnienia z VAT w interpretacjach urzędowych

Przepisy ustawy o VAT przewidują zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe z tego podatku. Aby korzystać ze zwolnienia, należy spełniać określane prawem warunki. Ich niedopełnienie będzie wiązało się z utratą prawa do zwolnienia z VAT. W praktyce jednak często zdarzają się przypadki, w których nie można jednoznacznie stwierdzić, czy ze zwolnienia korzystać jeszcze można czy już nie. Aby rozwiązać pojawiające się problemy, przedstawiamy nietypowe sytuacje związane ze stosowaniem i utratą zwolnienia w podatku od towarów i usług w formie interpretacji organów podatkowych wraz z opiniami specjalistów.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Podatniczka jest biegłym sądowym z zakresu psychologii. Jako biegły sądowy otrzymuje od sądów, prokuratury i policji zlecenia wykonywania czynności psychologa, tj. udziału w przesłuchaniu świadków, badania psychologiczne, opracowywanie opinii. Czy czynności wykonywane przez biegłych sądowych w postępowaniu sądowym stanowią czynności z zakresu doradztwa oraz czy biegli sądowi mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z uwagi na wielkość osiąganych przychodów?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonywanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.
Z uwagi na fakt, że przy wykonywaniu usług na zlecenie sądu, prokuratury czy policji przez biegłych sądowych nie zostają spełnione wszystkie przesłanki wymienione w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, gdyż nie jest spełniony warunek odnośnie do przejęcia odpowiedzialności przez zlecającego za czynności zleceniobiorcy, tym samym świadczenie usług biegłego sądowego, jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT, jest objęta VAT na zasadach ogólnych.
Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 tys. euro. Natomiast podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w trakcie roku podatkowego są zwolnieni od podatku, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 10 tys. euro.
Wskazanego zwolnienia nie stosuje się do świadczących usługi prawnicze, usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie. Ponieważ czynności wykonywane przez biegłych sądowych w postępowaniu sądowym na zlecenie organów procesowych nie stanowią czynności z zakresu doradztwa, bowiem biegły sądowy nie doradza organowi prowadzącemu postępowanie, lecz tworzy jeden z dowodów mających istotne znaczenie w postępowaniu sądowym, to wyłączenie, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT, nie ma w stosunku do nich zastosowania. Tym samym biegli sądowi mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z klasyfikacją dokonaną przez ośrodek standardów klasyfikacji urzędu statystycznego w Łodzi wykonanie czynności biegłego sądowego przez lekarza specjalistę polegającego na wydaniu opinii dotyczących stanu zdrowia pacjentów w oparciu o przeprowadzone badania oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania zadawane przez sąd mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85.12.12-00.00 - Konsultacje i leczenie prowadzone przez lekarzy specjalistów i chirurgów.
Trzeba tu podkreślić, że usługi w zakresie ochrony zdrowia klasyfikowane według nomenklatury PKWiU pod symbolem ex 85, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2) korzystają ze zwolnienia od opodatkowania VAT, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z treścią poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o VAT.
Wobec tego świadczenie usług wydawania opinii medycznych na zlecenie sądów, prokuratury, policji korzystają z przedmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług, o ile usługi te zostały prawidłowo zakwalifikowane do grupowania PKWiU 85.12.12.

Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu z 16 lutego 2007 r., nr PP/443-2/07/TE

OPINIA
Sylwia Skrzypczak
konsultant podatkowy, departament doradztwa podatkowego, HLB Frąckowiak i Wspólnicy

W przypadku biegłych sądowych pojawia się wątpliwość, czy można uznać, że ich czynności stanowią prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej - w rozumieniu ustawy o VAT. Czekamy na rozpatrzenie przez NSA skargi kasacyjnej w tej kwestii. Jeśli zakwalifikować czynności biegłych jako działalność gospodarczą, to trzeba uznać ich prawo do skorzystania z dobrodziejstw zwolnienia podmiotowego. Przyjęte jest już w orzecznictwie, że biegli nie świadczą usług doradztwa, a więc podlegają zwolnieniu z VAT do kwoty przychodów 10 tys. euro rocznie. W przytoczonej interpretacji zaskakująca jest kwalifikacja czynności biegłego. Psycholog niebędący lekarzem nie może wydawać opinii medycznych. Rozstrzyga to art. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - osoba wydająca opinie i orzeczenia lekarskie musi m.in. posiadać wymagane prawem kwalifikacje, tj. mieć dyplom lekarza. Wydaje się jednak, że wydawanie opinii przez biegłego psychologa można zakwalifikować do usług z zakresu ochrony zdrowia zwolnionych z VAT.

 

 

 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK