| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Utrata zwolnienia z VAT w interpretacjach urzędowych

Utrata zwolnienia z VAT w interpretacjach urzędowych

Przepisy ustawy o VAT przewidują zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe z tego podatku. Aby korzystać ze zwolnienia, należy spełniać określane prawem warunki. Ich niedopełnienie będzie wiązało się z utratą prawa do zwolnienia z VAT. W praktyce jednak często zdarzają się przypadki, w których nie można jednoznacznie stwierdzić, czy ze zwolnienia korzystać jeszcze można czy już nie. Aby rozwiązać pojawiające się problemy, przedstawiamy nietypowe sytuacje związane ze stosowaniem i utratą zwolnienia w podatku od towarów i usług w formie interpretacji organów podatkowych wraz z opiniami specjalistów.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Podatniczka jest biegłym sądowym z zakresu psychologii. Jako biegły sądowy otrzymuje od sądów, prokuratury i policji zlecenia wykonywania czynności psychologa, tj. udziału w przesłuchaniu świadków, badania psychologiczne, opracowywanie opinii. Czy czynności wykonywane przez biegłych sądowych w postępowaniu sądowym stanowią czynności z zakresu doradztwa oraz czy biegli sądowi mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z uwagi na wielkość osiąganych przychodów?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonywanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.
Z uwagi na fakt, że przy wykonywaniu usług na zlecenie sądu, prokuratury czy policji przez biegłych sądowych nie zostają spełnione wszystkie przesłanki wymienione w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, gdyż nie jest spełniony warunek odnośnie do przejęcia odpowiedzialności przez zlecającego za czynności zleceniobiorcy, tym samym świadczenie usług biegłego sądowego, jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT, jest objęta VAT na zasadach ogólnych.
Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 tys. euro. Natomiast podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w trakcie roku podatkowego są zwolnieni od podatku, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 10 tys. euro.
Wskazanego zwolnienia nie stosuje się do świadczących usługi prawnicze, usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie. Ponieważ czynności wykonywane przez biegłych sądowych w postępowaniu sądowym na zlecenie organów procesowych nie stanowią czynności z zakresu doradztwa, bowiem biegły sądowy nie doradza organowi prowadzącemu postępowanie, lecz tworzy jeden z dowodów mających istotne znaczenie w postępowaniu sądowym, to wyłączenie, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT, nie ma w stosunku do nich zastosowania. Tym samym biegli sądowi mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z klasyfikacją dokonaną przez ośrodek standardów klasyfikacji urzędu statystycznego w Łodzi wykonanie czynności biegłego sądowego przez lekarza specjalistę polegającego na wydaniu opinii dotyczących stanu zdrowia pacjentów w oparciu o przeprowadzone badania oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania zadawane przez sąd mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85.12.12-00.00 - Konsultacje i leczenie prowadzone przez lekarzy specjalistów i chirurgów.
Trzeba tu podkreślić, że usługi w zakresie ochrony zdrowia klasyfikowane według nomenklatury PKWiU pod symbolem ex 85, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2) korzystają ze zwolnienia od opodatkowania VAT, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z treścią poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o VAT.
Wobec tego świadczenie usług wydawania opinii medycznych na zlecenie sądów, prokuratury, policji korzystają z przedmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług, o ile usługi te zostały prawidłowo zakwalifikowane do grupowania PKWiU 85.12.12.

Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu z 16 lutego 2007 r., nr PP/443-2/07/TE

OPINIA
Sylwia Skrzypczak
konsultant podatkowy, departament doradztwa podatkowego, HLB Frąckowiak i Wspólnicy

W przypadku biegłych sądowych pojawia się wątpliwość, czy można uznać, że ich czynności stanowią prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej - w rozumieniu ustawy o VAT. Czekamy na rozpatrzenie przez NSA skargi kasacyjnej w tej kwestii. Jeśli zakwalifikować czynności biegłych jako działalność gospodarczą, to trzeba uznać ich prawo do skorzystania z dobrodziejstw zwolnienia podmiotowego. Przyjęte jest już w orzecznictwie, że biegli nie świadczą usług doradztwa, a więc podlegają zwolnieniu z VAT do kwoty przychodów 10 tys. euro rocznie. W przytoczonej interpretacji zaskakująca jest kwalifikacja czynności biegłego. Psycholog niebędący lekarzem nie może wydawać opinii medycznych. Rozstrzyga to art. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - osoba wydająca opinie i orzeczenia lekarskie musi m.in. posiadać wymagane prawem kwalifikacje, tj. mieć dyplom lekarza. Wydaje się jednak, że wydawanie opinii przez biegłego psychologa można zakwalifikować do usług z zakresu ochrony zdrowia zwolnionych z VAT.

 

 

 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK