| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak ustalać miejsce świadczenia dla celów VAT

Jak ustalać miejsce świadczenia dla celów VAT

Ustalenie miejsca świadczenia czynności do celów VAT wpływa na miejsce i sposób opodatkowania tym podatkiem. Poprawne ustalenie miejsca świadczenia decyduje o tym, czy dana czynność jest opodatkowana VAT w Polsce, czy nie. Konsekwencją tego jest obowiązek odpowiedniego dokumentowania transakcji.

Wyjątek przy opodatkowaniu
Jednak i tutaj, podobnie jak przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, istnieje wyjątek od reguły miejsca opodatkowania. Od zasady, że miejscem opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju z innego kraju Unii jest Polska, może być odstępstwo.
 
W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, jest mniejsza lub równa w roku podatkowym od kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 35 tys. euro.
 
Przepis ten stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 35 tys. euro, obliczonej na ten poprzedni rok.
 
Z wyjątku tego podatnik z innego kraju Unii może zrezygnować, a więc powrócić do zasady ogólnej miejsca opodatkowania, gdy złoży pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru, czyli opodatkowania w Polsce. Zawiadomienie składa się co najmniej na 30 dni przed datą dostawy, począwszy od której podatnik wybiera opcję opodatkowania sprzedaży w Polsce. Opcja obowiązuje co najmniej przez dwa lata od daty pierwszej dostawy dokonanej w trybie przewidzianym tą opcją. W przypadku gdy po upływie tego okresu podatnik rezygnuje z korzystania z opcji, jest on obowiązany zawiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o tej rezygnacji.
Usługi transportowe
W przypadku wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna. Z transportem takim mamy do czynienia, gdy rozpoczęcie i zakończenie transportu towarów ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich. Wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, jest również usługa transportu, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na terytorium jednego państwa członkowskiego, jeżeli bezpośrednio jest związana z wewnątrz- wspólnotową usługą transportu towarów. Od tak ujętej zasady miejsca świadczenia usługi transportowej przepisy przewidują wyjątek. W sytuacji gdy nabywca usług zarejestrowany jest dla potrzeb VAT w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia transportu i poinformuje o powyższym świadczącego usługę transportową: poda swój numer identyfikacji dla potrzeb VAT nadany przez inny kraj niż ten, na terenie którego transport się rozpoczyna, to miejscem świadczenia będzie terytorium państwa, które wydało nabywcy ten numer. Analogiczne zasady określania miejsca świadczenia usług stosuje się do usług pośrednictwa i spedycji związanych bezpośrednio z wewnątrzwspólnotowymi usługami transportu towarów.
Transport międzynarodowy
Usługi transportu międzynarodowego, które podlegają w Polsce 0-proc. podatkowi, zostały w przepisach ustawy o VAT odrębnie potraktowane na potrzeby transportu towarów i transportu osób. Przy tego typu usługach transportowych miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Oznacza to, że zastosowanie 0-proc. stawki VAT będzie tylko w odniesieniu do usługi wykonanej na terytorium Polski. Ta część usługi transportowej, która zostanie wykonana poza granicami Polski, nie powinna natomiast podlegać polskiemu VAT. W tym zakresie istnieje niejako wyjątek w przepisach wykonawczych do ustawy o VAT, który stanowi, że w przypadku świadczenia usług transportu międzynarodowego środkami transportu morskiego lub lotniczego - miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju. Według ekspertów tak ustalone zasady ustalania miejsca świadczenia usług są niezgodne z przepisami unijnymi, które nie różnicują, czy transport dokonywany jest drogą lotniczą, morską czy też lądową. Przy transporcie osób, w każdym przypadku powinna być stosowana zasada, zgodnie z którą miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.
 
Nie jest jednak usługą transportu międzynarodowego przewóz osób lub towarów w przypadku, gdy miejsce wyjazdu (nadania) i miejsce przyjazdu (przeznaczenia) tych osób lub towarów znajduje się na terytorium kraju, a przewóz poza terytorium kraju ma wyłącznie charakter tranzytu.
 
Przy międzynarodowym transporcie towarów musi wystąpić przekroczenie granicy Unii i 0-proc. stawka VAT będzie stosowana do każdego rodzaju transportu towarów. Natomiast usługi transportu osób będą korzystały z 0-proc. stawki już przy przekroczeniu granicy Polski, jednak usługi transportu międzynarodowego ograniczają się tylko do transportu morskiego, lotniczego lub kolejowego. Transport drogowy osób nie jest traktowany jako usługa transportu międzynarodowego, nawet gdy jest świadczona po przekroczeni granicy Unii.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK