| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak opodatkowane są podmioty powiązane

Jak opodatkowane są podmioty powiązane

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi są szczególnie wnikliwie kontrolowane przez organy podatkowe. Aby nie narazić się na ustalenie dochodów w sposób szacunkowy w wyniku stosowania niższych cen pomiędzy takimi podmiotami, przedsiębiorcy muszą pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu takich transakcji.

Organ podatkowy musi udowodnić istnienie powiązań
SENTENCJA
Skoro norma prawna na zasadzie wyjątku zezwala na odrzucenie ogólnych zasad opodatkowania, to ciężar dowodu przesłanek pozwalających na zastosowanie tej normy obciąża organy podatkowe.

Wyrok NSA z 9 października 2000 r.
SYGN. AKT I SA/Ka 986/99

Organy przeprowadziły kilka kontroli w zakładzie wielobranżowym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyniku ustaleń organy wskazały m.in. na istnienie związku pomiędzy tymi podmiotami. Organy podały szereg okoliczności wskazujących na trwałe powiązania ekonomiczne tych podmiotów, wynikające z zawartych umów kooperacyjnych. Powiązania te z kolei miały wpływ m.in. na stosowanie zaniżonych cen w obrotach i transakcjach pomiędzy tymi podmiotami. Z zebranych dowodów nie wynikało, aby zakład wielobranżowy kiedykolwiek stosował rabaty lub upusty, uzasadniające stosowanie niższych cen.
Dlatego organ za słuszne uznał ustalenie średnich cen sprzedaży, a następnie ustalenie wielkości oczekiwanego przychodu. Podkreślono też, że fundamentalnymi zasadami ekonomii jest maksymalizacja zysków oraz minimalizacja strat. A podstawową zasadą działalności gospodarczej jest działalność zarobkowa nastawiona na osiągnięcie zysku, a nie ponoszenie zbędnych kosztów. Zatem, ponoszone przez stronę koszty marketingu, jak również koszty z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych nie miały uzasadnienia ekonomicznego i świadczyły jednoznacznie o wykorzystywaniu powiązań ze spółką do przerzucania na nią dochodu w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych.
Spór trafił do sądu, który nie podzielił argumentów podatnika. NSA wskazał na treść art. 25 ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 1994 roku. Podkreślił, że regulacja zawarta w tym przepisie stanowi wyjątek od zasady i winna zatem być stosowana z ostrożnością, a postanowienia ustawy w tym przedmiocie nie mogą być też w żadnym razie interpretowane rozszerzająco. Dlatego ciężar dowodu przesłanek pozwalających na zastosowanie tej normy obciąża organy podatkowe. Takie stanowisko odnośnie do ciężaru dowodu zostało również ugruntowane w orzecznictwie.
Sąd podkreślił, że przesłankami zastosowania przepisu art. 25 ust. 2 ustawy są: związek gospodarczy podatnika z osobą, której przysługują szczególne ulgi w podatku dochodowym, przerzucenie całości lub części swego dochodu na osobę korzystającą z ulg oraz skutek w postaci niewykazania dochodu w takiej wysokości, jakiej należałoby oczekiwać, gdyby wymieniony związek nie istniał, a w efekcie zaniżenie dochodu podatnika. Zatem, konieczne jest ustalenie, czy postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone prawidłowo. I czy można uznać, że organy podatkowe skutecznie wykazały wszystkie przesłanki upoważniające je do określenia dochodu skarżących w drodze oszacowania.
Zdaniem NSA przeprowadzone przez organy podatkowe postępowanie jednoznacznie wykazało istnienie związku gospodarczego między zakładem wielobranżowym skarżącego a spółką. W spółce tej głównym udziałowcem posiadającym 78 proc. udziałów był skarżący, zaś prezesem zarządu syn skarżących. Spółka była jedynym i wyłącznym odbiorcą sprowadzanej przez zakład przyprawy spożywczej zwanej vegetą. W tej sytuacji oczywisty jest związek gospodarczy podatnika prowadzącego działalność gospodarczą jako zakład wielobranżowy ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. W ocenie sądu organy podatkowe dokonały w tym zakresie prawidłowej oceny stanu faktycznego, który uzasadniał przyjęcie istnienia związku gospodarczego.

OPINIA
Mariusz Marecki, doradca podatkowy, PricewaterhouseCoopers

Przepisy Ordynacji podatkowej nie zawierają przepisu stanowiącego wprost, na kim ciąży obowiązek udowodnienia istotnych w sprawie okoliczności. Z tego powodu organy podatkowe mają czasem tendencję do przerzucania ciężaru dowodu na podatnika, żądając, by to on udowodnił prawidłowość swoich rozliczeń podatkowych w trakcie postępowania, i ograniczają się do podważania jego twierdzeń. W sprawie będącej przedmiotem orzeczenia sąd podkreślił, jakie obowiązki w zakresie postępowania dowodowego ciążą na organach podatkowych w sprawach dotyczących szacowania dochodu.
To organ - zdaniem sądu - ma wykazać istnienie wszystkich przewidzianych ustawą przesłanek, pozwalających na odstąpienie od ogólnych reguł opodatkowania. Ponadto, organ jako podmiot prowadzący postępowanie, jest odpowiedzialny za rzetelne zebranie materiału dowodowego i jego prawidłową ocenę. W tej konkretnej sprawie organ podatkowy te surowe kryteria w ocenie sądu spełnił. Zapadł wyrok oddalający skargę, który jednak w swej treści zawiera tezy przydatne podatnikom broniącym się przed potencjalną dowolnością organów podatkowych w sprawach, w których zachodzi szacowanie dochodów.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK