| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak księgować środki trwałe

Jak księgować środki trwałe

Środki trwałe zaliczane są do podstawowych składników majątku podmiotów gospodarczych i niejednokrotnie stanowią kluczowy zasób w prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej. Oznacza to, że im większe jest znaczenie majątku trwałego w aktywach przedsiębiorstwa, tym ważniejsze staje się prawidłowe ujmowanie tego majątku i zmian w nim zachodzących, zarówno z punktu widzenia prawa bilansowego (zasad rachunkowości), jak i prawa podatkowego (rozliczeń podatkowych).

Księgowanie poszczególnych środków trwałych
Metoda liniowa jest popularna głównie dlatego, że stawki podatkowe podane w wykazie do ustaw podatkowych dotyczą amortyzacji liczonej właśnie metodą liniową. Natomiast jednostki wybierają metodę degresywną, gdy charakter użytkowania oraz rodzaj środka trwałego uzasadnia odnoszenie w koszty na początku użytkowania większych kwot odpisów amortyzacyjnych.
Jednostka dokonuje wyboru jednej z metod amortyzacyjnych, którą stosuje do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. W przypadku metody liniowej kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych określa się, stosując stawki amortyzacyjne podane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Przy metodzie degresywnej do obliczenia rocznej kwoty amortyzacji maszyn, urządzeń i środków transportu stosuje się stawki amortyzacyjne podwyższone o współczynnik nie większy niż 2,0. Jeśli podatnik zamieszkuje w rejonie lub na terenie gminy w województwie o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym (wymienionych w wykazie ustalonym przez Radę Ministrów) – współczynnik ten nie może przekroczyć 3,0.
ZAPAMIĘTAJ
Nie można stosować degresywnej metody amortyzacji w przypadku samochodów osobowych.
Metoda degresywna
Zgodnie z metodą degresywną, w pierwszym roku używania środków trwałych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od ich wartości początkowej już według stawek podwyższonych. W następnych latach podatkowych dokonuje się odpisów od wartości początkowej zmniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne. Natomiast w roku, w którym kwota amortyzacji obliczana metodą degresywną byłaby mniejsza od kwoty obliczanej metodą liniową – odpis amortyzacyjny należy naliczać już metodą liniową.
PRZYKŁAD
W grudniu 2003 r. jednostka zakupiła maszynę produkcyjną – tokarkę do narzędzi za 40 000 zł. Z uwagi na postęp techniczny jednostka zastosowała współczynnik 2,0 w stosunku do założonej w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stawki 10%. Stawka roczna przy stosowaniu metody liniowej: 40 000 zł × 10% = 4000 zł. Gdy kwota amortyzacji obliczona metodą degresywną będzie niższa niż 4000 zł, należy przejść na metodę liniową (tabela 1).
Tabela

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W 2008 r. jednostka zastosuje już stawkę amortyzacyjną 10% według metody liniowej, gdyż stawka amortyzacyjna 20% od wartości maszyny netto w 2008 r. (16 384 zł) wynosi tylko 3276,8 zł, a więc mniej niż przy stawce amortyzacyjnej liniowej – 10% od wartości początkowej 40 000 zł.
Nowe środki trwałe – grupa 3–6
Prawo daje możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 30% wartości początkowej od fabrycznie nowych środków trwałych, zaliczanych do grup 3–6, w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te wprowadzono do ewidencji. W przypadku gdyby kwota amortyzacji, ustalona jako 30% wartości początkowej, była niższa od kwoty ustalonej przy zastosowaniu metody degresywnej, jednostka ma prawo podwyższyć stawkę określoną w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych o współczynnik nie wyższy niż 3,0. Kwota amortyzacji obliczona w ten sposób jest kosztem uzyskania przychodu. Natomiast w następnym roku amortyzację nalicza się już metodą liniową lub degresywną od wartości początkowej.
Indywidualne stawki amortyzacyjne
Jednostki mogą ustalać indywidualne stawki amortyzacyjne od używanych lub ulepszonych środków trwałych zaliczonych do grup 3–6 klasyfikacji, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż wskazany w tabeli.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Środki trwałe zaliczane do wymienionych grup uważa się za używane, jeśli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez 6 miesięcy. Natomiast za ulepszone można je uznać wówczas, gdy przed wprowadzeniem tych środków do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% ich wartości początkowej.
Podwyższone stawki amortyzacyjne
Jednostka ma prawo podwyższyć stawki amortyzacyjne określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Zasady dokonywania podwyższenia stawek prezentuje tabela.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK