| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak ubiegać się o ulgi w spłacie podatków

Jak ubiegać się o ulgi w spłacie podatków

Zgodnie z regulacjami Ordynacji podatkowej organ podatkowy, na wniosek przedsiębiorcy, może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w szczególności w formie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia zobowiązania podatkowego. Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą wymaga zastosowania regulacji dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Ulgi dla przedsiębiorców

Organy podatkowe mogą podejmować decyzje o udzieleniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych również w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą. W tym przypadku zarówno organy udzielające pomocy, jak i podatnicy muszą jednak mieć na uwadze nie tylko przepisy Ordynacji podatkowej, ale również regulacje dotyczące pomocy publicznej (przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej), a także przepisy wspólnotowe w tym zakresie.

Przedsiębiorca może ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych:

l które nie stanowią pomocy publicznej,

l które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis - rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu Wspólnotowego do pomocy de minimis.

l które stanowią pomoc publiczną, w tym w ramach tzw. wyłączeń grupowych, które dotyczą pomocy na określone cele, m.in. na szkolenia, zatrudnienie, na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Pomoc publiczna

Za pomoc publiczną uważa się m.in. działania państwa polegające na zmniejszeniu obciążeń podatkowych przedsiębiorców, w tym przyznanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Wyjaśnijmy, że pomoc publiczna stanowi przysporzenie korzyści finansowych określonemu przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, pod warunkiem że udzielone wsparcie spełnia wszystkie warunki określone w Traktacie Ustanawiającym Wspólnotę Europejską (Traktat Wspólnotowy). Pomoc musi być zatem udzielona przez państwo lub pochodzić ze środków państwowych na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku oraz mieć charakter selektywny (tzn. że uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów). Ostatnim wymogiem warunkującym uznanie wsparcia za pomoc publiczną jest warunek powstania zagrożenia zakłóceniem lub zakłócenie konkurencji oraz wpływ na wymianę handlową pomiędzy państwami UE.

Organem decydującym o zgodności przyznawanego wsparcia z prawem wspólnotowym jest Komisja Europejska (KE). Zgłoszeniu do Komisji co do zasady podlega wszelki rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom przez organy państwowe i samorządowe zarówno na podstawie programów pomocowym, jak i wniosków indywidualnych. Wyjaśnijmy, że przez programy pomocowe należy rozumieć akty normatywne (ustawy, rozporządzenia), określające zasady, warunki oraz podstawy prawne przyznawania wsparcia przedsiębiorcom. Z kolei pomoc indywidualna jest to pomoc, która nie jest udzielana na podstawie programu pomocowego, a także pomoc udzielana w ramach takiego programu i na jego mocy podlegająca notyfikacji.

Bezpośrednia zgoda Komisji na udzielenie pomocy publicznej nie jest jednak wymagana w każdym przypadku. Wyjątki dotyczą pomocy de minimis oraz pomocy udzielanej w ramach tzw. wyłączeń grupowych.

Rodzaje dostępnych dla podatników ulg w spłacie zobowiązań podatkowych określone zostały w art. 67a Ordynacji podatkowej. Natomiast art. 67b Ordynacji reguluje zasady udzielania ulg podatkowych na wniosek podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne wydarzenia, mogą być udzielane jako pomoc indywidualna albo w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach. Ulgi z przeznaczeniem na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym, oraz ulgi udzielane w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim, a także w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty mogą przybierać formę pomocy indywidualnej zgodnej z programami rządowymi lub samorządowymi albo programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach. Natomiast ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, które stanowią pomoc publiczną będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów, ulgi stanowiące pomoc na szkolenia, zatrudnienie, na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, na restrukturyzację, ochronę środowiska, prace badawczo-rozwojowe, pomoc regionalną oraz na inne przeznaczenia określone przez Radę Ministrów mogą być udzielane na postawie wydanych rozporządzeń.

ULGI W RAMACH WYŁĄCZEŃ GRUPOWYCH

Udzielenie ulgi w ramach wyłączeń grupowych następuje po spełnieniu przez podatnika warunków określonych w rozporządzeniach Komisji Europejskiej oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeniach Rady Ministrów i nie podlega opiniowaniu przez Komisję Europejską.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Spółki z Górnej Półki

Blog o spółce z o.o. i S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK