| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Praktyczny przewodnik po wzorach pism podatkowych

Praktyczny przewodnik po wzorach pism podatkowych

Niniejsza publikacja stanowi przekrojowy przewodnik po wzorach pism podatkowych, jakie każdy podatnik może spotkać w swojej praktyce gospodarczej. Autorzy przybliżają zasady sporządzenia każdego z nich oraz umieszczają przykładowe wzory. Jest to wiedza bardzo praktyczna, która pozwala z jednej strony skorzystać z ulg podatkowych, takich jak umorzenie zaległości podatkowej czy rozłożenie jej na raty, a z drugiej strony pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji niezłożenia określonych oświadczeń w terminie.

Ponaglenie organu na niezałatwienie sprawy w terminie

Właściwy do rozpatrzenia ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie jest organ podatkowy wyższego stopnia. Jeżeli pismo zostanie złożone do organu niewłaściwego w sprawie, organ ten zobowiązany jest do przekazania sprawy do właściwego organu, przy czym ma obowiązek poinformowania o tym fakcie wnoszącego. Zasadą jest, iż załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (tutaj: złożenia wniosku o wznowienie postępowania). W postępowaniu odwoławczym termin ten ulega wydłużeniu do 2 miesięcy, a gdy wnioskowano bądź przeprowadzono rozprawę - termin ten ulega wydłużeniu do 3 miesięcy, niezależnie od tego, czy rozprawa była przeprowadzona. Przekroczenie terminów powoduje, że strona postępowania może wystąpić z ponagleniem na niezałatwienie sprawy w terminie. Istotne jest to, że do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Jeżeli organ wyższego stopnia uzna ponaglenie za zasadne, wyznacza organowi pierwszej instancji dodatkowy termin na załatwienie sprawy oraz zarządza wyjaśnienia przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 grudnia 1998 r. (sygn. akt III SAB 77/98) stwierdził, że z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w ustalonym terminie organ ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie, ale nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia ani też innego aktu lub też nie podjął stosownej czynności. Dla dopuszczalności skargi na bezczynność nie ma znaczenia okoliczność, z jakich powodów określony akt nie został podjęty lub czynność nie została dokonana, a w szczególności, czy bezczynność organu spowodowana została przyczyną zawinioną lub niezawinioną organu w ich podjęciu lub dokonaniu.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

l Postanowienie NSA z 14 lutego 2006 r. (sygn. akt I FSK 588/05, LEX nr 193106)

Samo wniesienie do właściwego organu podatkowego ponaglenia w trybie art. 141 § 1 ordynacji podatkowej nie jest wystarczającą przesłanką dla wniesienia do sądu administracyjnego skargi na bezczynność. Wobec treści art. 52 § 1 i 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn.zm.) wniesienie skargi na bezczynność organu w postępowaniu podatkowym uzależnione jest bowiem od rozpatrzenia ponaglenia złożonego w trybie art. 141 § 1 ordynacji podatkowej. Ponaglenie to powinno być załatwione, stosownie do art. 139 § 2 ordynacji podatkowej, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jego wniesienia.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Niebudek

Kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym i prawnym dla różnych branż i sektorów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK