| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Praktyczny przewodnik po wzorach pism podatkowych

Praktyczny przewodnik po wzorach pism podatkowych

Niniejsza publikacja stanowi przekrojowy przewodnik po wzorach pism podatkowych, jakie każdy podatnik może spotkać w swojej praktyce gospodarczej. Autorzy przybliżają zasady sporządzenia każdego z nich oraz umieszczają przykładowe wzory. Jest to wiedza bardzo praktyczna, która pozwala z jednej strony skorzystać z ulg podatkowych, takich jak umorzenie zaległości podatkowej czy rozłożenie jej na raty, a z drugiej strony pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji niezłożenia określonych oświadczeń w terminie.

Ponaglenie organu na niezałatwienie sprawy w terminie

Właściwy do rozpatrzenia ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie jest organ podatkowy wyższego stopnia. Jeżeli pismo zostanie złożone do organu niewłaściwego w sprawie, organ ten zobowiązany jest do przekazania sprawy do właściwego organu, przy czym ma obowiązek poinformowania o tym fakcie wnoszącego. Zasadą jest, iż załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (tutaj: złożenia wniosku o wznowienie postępowania). W postępowaniu odwoławczym termin ten ulega wydłużeniu do 2 miesięcy, a gdy wnioskowano bądź przeprowadzono rozprawę - termin ten ulega wydłużeniu do 3 miesięcy, niezależnie od tego, czy rozprawa była przeprowadzona. Przekroczenie terminów powoduje, że strona postępowania może wystąpić z ponagleniem na niezałatwienie sprawy w terminie. Istotne jest to, że do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Jeżeli organ wyższego stopnia uzna ponaglenie za zasadne, wyznacza organowi pierwszej instancji dodatkowy termin na załatwienie sprawy oraz zarządza wyjaśnienia przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 grudnia 1998 r. (sygn. akt III SAB 77/98) stwierdził, że z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w ustalonym terminie organ ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie, ale nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia ani też innego aktu lub też nie podjął stosownej czynności. Dla dopuszczalności skargi na bezczynność nie ma znaczenia okoliczność, z jakich powodów określony akt nie został podjęty lub czynność nie została dokonana, a w szczególności, czy bezczynność organu spowodowana została przyczyną zawinioną lub niezawinioną organu w ich podjęciu lub dokonaniu.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

l Postanowienie NSA z 14 lutego 2006 r. (sygn. akt I FSK 588/05, LEX nr 193106)

Samo wniesienie do właściwego organu podatkowego ponaglenia w trybie art. 141 § 1 ordynacji podatkowej nie jest wystarczającą przesłanką dla wniesienia do sądu administracyjnego skargi na bezczynność. Wobec treści art. 52 § 1 i 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn.zm.) wniesienie skargi na bezczynność organu w postępowaniu podatkowym uzależnione jest bowiem od rozpatrzenia ponaglenia złożonego w trybie art. 141 § 1 ordynacji podatkowej. Ponaglenie to powinno być załatwione, stosownie do art. 139 § 2 ordynacji podatkowej, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jego wniesienia.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

OMEGA Kancelarie Prawne

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń i odszkodowań

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK