| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Praktyczny przewodnik po wzorach pism podatkowych

Praktyczny przewodnik po wzorach pism podatkowych

Niniejsza publikacja stanowi przekrojowy przewodnik po wzorach pism podatkowych, jakie każdy podatnik może spotkać w swojej praktyce gospodarczej. Autorzy przybliżają zasady sporządzenia każdego z nich oraz umieszczają przykładowe wzory. Jest to wiedza bardzo praktyczna, która pozwala z jednej strony skorzystać z ulg podatkowych, takich jak umorzenie zaległości podatkowej czy rozłożenie jej na raty, a z drugiej strony pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji niezłożenia określonych oświadczeń w terminie.

Zaświadczenie o niezaleganiu

Pojęcie zaświadczenia nie zostało zdefiniowane w ustawie - Ordynacja podatkowa. Zgodnie jednak przyjmuje się, iż rolą zaświadczeń jest „potwierdzanie, a nie „stwierdzanie” pewnego stanu faktycznego na dzień jego wydania. Treść zaświadczenia, jak przyjmuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych, wprost i bezpośrednio nie zmienia sytuacji prawnej lub faktycznej podmiotu, którego dotyczy, a co najwyżej jako środek dowodowy pośrednio może wpłynąć na zmianę tego stanu. W złożonym wniosku należy koniecznie zawrzeć wszystkie wymagane prawem elementy. W szczególności, jak każde pismo wnoszone do organu podatkowego, powinno zawierać: wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu (adres miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności), numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP), oznaczenie adresata pisma, znaki opłaty skarbowej (jeśli są wymagane). Początkiem terminu do wydania zaświadczenia (zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni) jest złożenie wniosku, a więc dzień jego doręczenia organowi podatkowemu, a w przypadku dostarczenia go w formie elektronicznej - dzień otrzymania żądania przez organ. W sytuacji gdy organ z powodu posiadania istotnych wątpliwości co do niezalegania odmówi wydania takiego zaświadczenia albo odmawia wydania zaświadczenia o żądanej treści - wydaje w tym zakresie stosowne postanowienie, na które służy zażalenie. Od postanowienia organu wyższego stopnia służy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Warto zaznaczyć, że urzędy skarbowe często udostępniają podatnikom wewnętrznie opracowane wzory wniosków o niezaleganiu.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

l Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany z 20 kwietnia 2006 r. (nr 1432/IPdg2/415/428/17/35/2006)

[... ] Zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminach płatności zaliczek za miesiące od stycznia do listopada podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje według ustalonego wzoru o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku. A zatem rozliczając miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, podatnik składa deklaracje PIT-5 (brzmienie przepisów obowiązujących do końca 2006 r., od 1 stycznia 2007 r. nie ma obowiązku składania deklaracji PIT-5 - przypis autora) (...) Analogicznie, według przepisu art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą rozliczają się na druku PIT-36 lub PIT-36L (jeżeli wybrały opodatkowanie podatkiem liniowym), do którego dołącza się załącznik PIT-B - informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym, gdzie w części B. 1. i B. 2. wykazywane są przychody, koszty uzyskania przychodów oraz dochody z poszczególnych źródeł działalności.

W świetle przepisu art. 306a § 1, 2 i 4 ustawy - Ordynacja podatkowa organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego; oraz osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy. Zgodnie z art. 306b § 1 ordynacji podatkowej w przypadkach, o których mowa w art. 306a § 2, organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, iż możliwe jest wydanie zaświadczenia o treści, jakiej zażąda wnioskodawca, jeżeli urząd skarbowy dysponuje odpowiednimi dokumentami, np. deklaracją PIT-5 z wypełnioną częścią K. lub zeznanie roczne PIT-36 z załącznikiem PIT-B. [... ]

l Wyrok WSA w Warszawie z 21 listopada 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 2564/05, M. Podat. 2006/1/3)

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (lub odmowa wydania zaświadczenia) nie przesądza o istnieniu zobowiązania podatkowego. Potwierdza jedynie stan wiedzy wynikającej z dokumentacji, jaką posiada organ, który wydaje zaświadczenie.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK