| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Praktyczny przewodnik po wzorach pism podatkowych

Praktyczny przewodnik po wzorach pism podatkowych

Niniejsza publikacja stanowi przekrojowy przewodnik po wzorach pism podatkowych, jakie każdy podatnik może spotkać w swojej praktyce gospodarczej. Autorzy przybliżają zasady sporządzenia każdego z nich oraz umieszczają przykładowe wzory. Jest to wiedza bardzo praktyczna, która pozwala z jednej strony skorzystać z ulg podatkowych, takich jak umorzenie zaległości podatkowej czy rozłożenie jej na raty, a z drugiej strony pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji niezłożenia określonych oświadczeń w terminie.

Wstrzymanie wykonania decyzji

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje z mocy prawa wykonania zaskarżonej decyzji. Odwołanie nie jest zatem środkiem bezwzględnie suspensywnym. Oznacza to, że decyzja organu podatkowego I instancji jest wykonalna i obowiązek wypływający z tej decyzji jest wymagalny. Na podstawie tak nieostatecznej decyzji może również zostać wystawiony tytuł wykonawczy i może być prowadzone postępowanie egzekucyjne. Jeśli chodzi o wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, to warto wiedzieć, że może on zostać zawarty w odwołaniu od decyzji. We wniosku należy podać zamierzenia co do decyzji, czyli wyartykułować fakt, iż zostanie wniesione odwołanie od decyzji. Koniecznym elementem wniosku jest wykazanie ważnego interesu składającego wniosek lub interesu publicznego, gdyż są to przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania decyzji. Ważne zatem jest wykazanie, jakie negatywne skutki dla firmy może przynieść wykonanie decyzji. Warto więc pokusić się o możliwie najpełniejsze uzasadnienie, w szczególności warto wykazać planowane inwestycje, liczbę zatrudnianych pracowników, koszty ogólne działalności oraz w powiązaniu z tymi informacjami ewentualne skutki wykonania decyzji. W przypadku braku takiego uzasadnienia organ może odmówić wstrzymania wykonania decyzji. We wniosku nie należy wskazywać zarzutów przeciwko decyzji, gdyż to będzie przedmiotem wniesionego odwołania.

Możliwość złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji nie została ograniczona do określonego stadium postępowania podatkowego, co prowadzi do wniosku, że może zostać on złożony także przed wniesieniem odwołania. Organem właściwym do rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji jest do czasu przekazania akt organowi odwoławczemu - organ podatkowy I instancji, po przekazaniu akt wraz ze sprawozdaniem do organu odwoławczego - tenże organ. Na postanowienie w sprawie odmowy wstrzymania wykonania decyzji przysługuje zażalenie. W uzasadnieniu postanowienia, które jest obligatoryjne, organ podatkowy jest zobowiązany uzasadnić motywy swojej oceny. Od 1 września 2005 r. wstrzymanie wykonania decyzji nie ma wpływu na naliczanie odsetek za zwłokę.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

l Wyrok WSA w Łodzi z 16 marca 2004 r. (sygn. akt I SA/Łd 2261/02, LEX nr 143765)

Byt prawny postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji organu podatkowego pierwszej instancji jest uzależniony od rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy - z chwilą wydania decyzji przez organ odwoławczy traci moc obowiązującą postanowienie o wstrzymaniu wykonania.

Zmiana decyzji ostatecznej

Tryb postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej może być uruchomiony wyłącznie wówczas, gdy decyzja nie jest dotknięta wadą uzasadniającą wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności lub w sprawie wznowienia postępowania. Zgodnie z art. 254 § 1 ordynacji podatkowej decyzja ustalająca lub określająca zobowiązanie podatkowe może być zmieniona przez organ, który ją wydał, jeżeli po jej doręczeniu nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania. Warto wskazać, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 maja 2003 r. (sygn. akt III SA 2108/01) orzekł, że art. 254 § 1 ordynacji podatkowej może być stosowany jedynie do ustalających, czyli konstytutywnych decyzji podatkowych, a więc tych, które kształtują zobowiązanie podatkowe z dniem doręczenia decyzji. Natomiast nie ma on zastosowania w sprawach, w których zobowiązanie podatnika powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie takiego zobowiązania. W innym z kolei wyroku Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 24 maja 2000 r., sygn. akt III S.A. 1438/99, publ. „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2001/5, poz. 125) orzekł, że art. 254 ordynacji podatkowej nie może być podstawą do zmiany decyzji wymiarowej w opłacie skarbowej. Nie można oceniać merytorycznej wartości argumentów przedstawionych we wniosku o zmianę decyzji ostatecznej, która jest decyzją deklaratoryjną, gdyż takie postępowanie otwierałoby postępowanie w „trzeciej” instancji, bądź w takim trybie nadzwyczajnym, którego ani ordynacja, ani ustawa o opłacie skarbowej (obecnie regulacje te są zawarte w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych) nie przewidywały.

Zmiana decyzji w trybie art. 254 ordynacji podatkowej może dotyczyć tylko okresu, za który wymierzono podatek. Organem właściwym do zmiany decyzji jest organ, który ją wydał, w tym również samorządowe Kolegium Odwoławcze. W sytuacji gdy żądanie o zmianę decyzji ostatecznej zostało wniesione po upływie 5 lat od dnia jej doręczenia - organ podatkowy na podstawie art. 256 § 1 ordynacji podatkowej odmówi wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji. Odmowa wszczęcia następuje w formie decyzji, na którą przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK