| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Inwestycje w sprawozdawczości finansowej

Inwestycje w sprawozdawczości finansowej

W niniejszym opracowaniu omówiono podział inwestycji w myśl ustawy o rachunkowości, zasady wyceny, przekwalifikowania, ewidencję księgową z podaniem przykładów liczbowych oraz sposób wykazywania danych w sprawozdaniach finansowych.

2. Wyksięgowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3800 zł.
3. Utworzenie rezerwy na podatek dochodowy odroczony:
– wartość bilansowa 840 000 zł,
– wartość podatkowa 800 000 zł,
– różnica przejściowa dodatnia 40 000 zł,
40 000 x 19% = 7600 zł.
Dane wyjściowe z poprzedniego roku:
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W przykładzie 3 w operacji 1 wzrost wartości akcji o 60 000 zł ujęto:
a) 20 000 zł na przychodach finansowych (konto 75-0), to jest do wysokości kosztów ujętych uprzednio na koncie 75-1 (przykład 2),
b) pozostałą kwotę 40 000 zł zaliczono na kapitał z aktualizacji wyceny (konto 81-3).
Inne papiery wartościowe
Kolejną pozycję w bilansie długoterminowych aktywów finansowych stanowią inne papiery wartościowe. Inne papiery wartościowe także służą uzyskaniu korzyści ekonomicznych, przeważnie w postaci odsetek.
Zalicza się do nich w szczególności obligacje, listy zastawne, skrypty dłużne, bony bankowe, bony skarbowe i inne o terminie wymagalności dłuższym niż rok, licząc od dnia bilansowego i nie przewiduje się ich sprzedaży w roku następnym po dniu bilansowym.
Papiery wartościowe wycenia się w cenach nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości odnoszonych na koszty finansowe (konto 75-1).
Na dzień bilansowy papiery wartościowe mogą być przeszacowane do cen rynkowych, jeżeli jednostka przyjęła takie zasady w polityce rachunkowości, odnosząc różnice na kapitał z aktualizacji wyceny. Należne odsetki od papierów wartościowych zwiększają ich wartość i są zaliczane drugostronnie do przychodów finansowych (konto 75-0).
Papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się na dzień bilansowy, stosownie do § 16 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674) – w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej. Ponieważ z § 16 pkt 1 wymienionego rozporządzenia wynika, że pożyczki udzielone wycenia się na dzień bilansowy również w skorygowanej cenie nabycia, zagadnienie wyceny w skorygowanej cenie nabycia omawia się dalej przy pozycji bilansowej „Udzielone pożyczki”.
Udzielone pożyczki
Udzielone pożyczki zalicza się do długoterminowych aktywów finansowych, jeżeli z umowy wynika termin ich spłaty po upływie nie mniej niż 12 miesięcy po dniu bilansowym. Jeżeli określona spłata raty pożyczki przypada w roku następnym po dniu bilansowym, to w bilansie wykazuje się tę wartość pożyczki w poz. B.III.1. jako krótkoterminowe aktywa finansowe. Z art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości wynika, że udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK