| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Inwestycje w sprawozdawczości finansowej

Inwestycje w sprawozdawczości finansowej

W niniejszym opracowaniu omówiono podział inwestycji w myśl ustawy o rachunkowości, zasady wyceny, przekwalifikowania, ewidencję księgową z podaniem przykładów liczbowych oraz sposób wykazywania danych w sprawozdaniach finansowych.

Udzielone pożyczki podlegają wykazaniu w bilansie na koniec roku obrotowego w kwocie wymagającej zapłaty, z doliczeniem należnych odsetek wynikających z umowy o pożyczkę za dany okres.
Należne odsetki od pożyczek zalicza się w przychody finansowe (Ct konto 75-0). Drugostronnie należne odsetki podlegają wykazaniu w bilansie łącznie z kwotą pożyczki. Ewentualne odpisy z tytułu aktualizacji należności pożyczki obciążają koszty finansowe (konto 75-1).
Udzielone pożyczki w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna walut stosowanego przez bank, z którego usług korzysta dane przedsiębiorstwo. Różnice kursowe powstałe z wyceny waluty obcej zalicza się odpowiednio na koszty lub przychody finansowe (Dt 75-1 lub 75-0). Pożyczki nieściągalne lub przedawnione odpisuje się na koszty finansowe (Dt konto 75-1), nie stanowią one wówczas kosztu uzyskania przychodu.
Udzielone pożyczki można ujmować w ewidencji księgowej w ramach konta 24 np. konto 240 „Udzielone pożyczki” z wyodrębnieniem w ewidencji szczegółowej na długoterminowe, krótkoterminowe lub według pożyczkobiorców. Ponadto w ewidencji pomocniczej należy wydzielić odrębne konto dla rejestracji należnych odsetek od pożyczki.
Zgodnie z cytowanym wcześniej rozporządzeniem Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. udzielone pożyczki nieprzeznaczone do sprzedaży, które są zaliczone do instrumentów finansowych, podlegają wycenie na dzień bilansowy w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie (§ 16 pkt 1 rozporządzenia).
Skorygowana cena nabycia odnosi się do niektórych aktywów finansowych, jak np. innych papierów wartościowych (obligacje, bony bankowe, bony skarbowe) i udzielonych pożyczek oraz zobowiązań finansowych (kredytów, zaciągniętych pożyczek). Skorygowana cena nabycia aktywów finansowych i zobowiązań finansowych to cena nabycia, po jakiej składniki aktywów finansowych (lub zobowiązań finansowych) zostały po raz pierwszy wprowadzone do ksiąg rachunkowych (wartość początkowa), pomniejszona o spłaty wartości nominalnej (kapitału podstawowego), odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszoną o odpisy aktualizujące wartość.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK