| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Inwestycje w sprawozdawczości finansowej

Inwestycje w sprawozdawczości finansowej

W niniejszym opracowaniu omówiono podział inwestycji w myśl ustawy o rachunkowości, zasady wyceny, przekwalifikowania, ewidencję księgową z podaniem przykładów liczbowych oraz sposób wykazywania danych w sprawozdaniach finansowych.

Długoterminowe aktywa finansowe
Do długoterminowych aktywów finansowych zalicza się:
• udziały,
• akcje,
• obligacje,
• inne papiery wartościowe,
• udzielone pożyczki,
• inne długoterminowe aktywa finansowe.
Aktywa finansowe zalicza się do długoterminowych pod warunkiem, że:
• nie mają terminu wymagalności, jak np. udziały i akcje,
• jeżeli są płatne i wymagalne jak obligacje, skrypty dłużne, udzielone pożyczki – wówczas termin musi być dłuższy niż 12 miesięcy od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia,
• aktywa takie nie mogą być przeznaczone do obrotu według stanu na dzień bilansowy.
W myśl znowelizowanej ustawy o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. b) aktywa finansowe, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne, zalicza się do aktywów obrotowych. Natomiast aktywa niezaliczone do aktywów obrotowych są automatycznie aktywami trwałymi (art. 3 ust. 1 pkt 13 uor), do których zalicza się także długoterminowe aktywa finansowe.
Do zobowiązań finansowych zalicza się długo- i krótkoterminowe zobowiązania z tytułu:
• wykorzystanych kredytów i pożyczek,
• wyemitowanych papierów wartościowych innych niż instrumenty kapitałowe (np. obligacje, skrypty dłużne, listy zastawne, bony),
• inne zobowiązania o charakterze finansowym.
Udziały i akcje wykazywane w pozycji A.IV.3. bilansu to składniki długoterminowych aktywów finansowych. Udziały obejmowane są zarówno w spółkach krajowych, jak i zagranicznych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółdzielniach. Podobnie akcje stanowią nabycie papierów wartościowych w spółkach akcyjnych. Udziały i akcje są instrumentami kapitałowymi dającymi prawo ich posiadaczowi (udziałowcom i akcjonariuszom) do uczestnictwa w kapitale zakładowym – odpowiednio spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.
Według postanowień art. 35 ust. 1 ustawy o rachunkowości udziały i akcje wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień ich nabycia w cenie nabycia albo cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.
Natomiast nie rzadziej niż na dzień bilansowy (art. 28 ust. 1 pkt 3 uor) udziały i akcje w innych jednostkach wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo ceny rynkowej z odniesieniem różnicy na kapitał z aktualizacji wyceny.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK