| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przeprowadzić w firmie inwentaryzację

Jak przeprowadzić w firmie inwentaryzację

Firmy podlegające ustawie o rachunkowości muszą weryfikować faktyczny stan posiadanych składników majątku z zapisami ksiąg rachunkowych. Inwentaryzację przeprowadza się na dzień kończący rok obrotowy. W niektórych przypadkach termin jest dotrzymany, jeżeli czynności zostaną rozpoczęte trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończone do 15 dnia roku następnego.

Obowiązek inwentaryzacji

Firmy, które podlegają ustawie o rachunkowości, zobowiązane są do przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień bilansowy, czyli dzień kończący rok obrotowy. W odniesieniu do niektórych składników majątku termin ten jest dochowany, jeżeli inwentaryzację rozpocznie się w ostatnim kwartale, a zakończy do 15 dnia następnego okresu sprawozdawczego. Ustawa o rachunkowości zastrzega jednak w tym przypadku, że stan majątku ustala się, dokonując korekty stanu stwierdzonego podczas inwentaryzacji o przychody i rozchody (zwiększenia i zmniejszenia), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych. Przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym.

Przypomnijmy, że możliwość wcześniejszego rozpoczęcia działań nie obejmuje aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

Polskie prawo bilansowe w stosunku do niektórych składników majątku zezwala na mniejszą częstotliwość weryfikacji. Jest tak np. w przypadku środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie, gdy znajdują się one na terenie strzeżonym. W takim przypadku istnieje możliwość inwentaryzacji raz na cztery lata. Natomiast zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową raz na dwa lata.

Zawiadomienie biegłego

Terminy te są o tyle istotne, że firmy, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu (art. 64 ustawy o rachunkowości), mają obowiązek zawiadomić biegłego rewidenta o terminach inwentaryzacji. Przepisy bilansowe nakazują, aby uczestniczył on w inwentaryzacji znaczących składników majątku. Nie oznacza to jednak, że audytor musi uczestniczyć w inwentaryzacji każdej jednostki.

Biegły rewident, ustalając zakres badania, może zrezygnować z udziału w inwentaryzacji. W takim przypadku nie ma to wpływu na rodzaj wydanej do badanego sprawozdania finansowego opinii.

Uczestnictwo biegłego rewidenta w charakterze obserwatora w inwentaryzacji w razie wystąpienia takiej konieczności to jedna ze stosowanych procedur audytowych. Jest to szczególnie ważne dla spółek, w których zapasy, ze względu na swoją wartość, stanowią znaczącą pozycję bilansową lub istnieje ryzyko nieprawidłowego określenia ich stanu, a więc pośrednio także kosztów operacyjnych badanej jednostki.

Nadzór nad inwentaryzacją jest tym bardziej istotny, że w praktyce często występują różnice pomiędzy stanem faktycznym a tym wykazanym w księgach rachunkowych. Z tymi błędami wiążą się również nieprawidłowości z wyceną w sprawozdaniach finansowych. Przyczynami różnic są m.in. zniszczenie składnika aktywów, kradzieże lub błędy pomiarowe dokonane podczas poprzednich inwentaryzacji.

Audytor może również zwrócić uwagę na stosowanie nieodpowiednich procedur na etapie planowania udokumentowanych w instrukcji inwentaryzacyjnej czy też złego przeszkolenia członków zespołów spisowych. W związku z tym mogą powstać nieprawidłowości, które w najgorszym przypadku powodują konieczność dokonania powtórnego spisu.

Często zauważalny jest też brak przygotowania jednostek do spisu z natury, np. nieuporządkowanie zapasów przed inwentaryzacją, niewystarczająca liczba spisujących, a także brak zachowania zasady podwójnego liczenia przez dwa niezależne zespoły spisowe.

Jeżeli więc biegły rewident nie zostanie zawiadomiony o inwentaryzacji i nie weźmie w niej udziału, może się okazać, że nie będzie w stanie wypowiedzieć się na temat poprawności badanego sprawozdania finansowego. Może to być uznane za ograniczenie zakresu badania, co może prowadzić do wydania opinii z zastrzeżeniami. W skrajnych przypadkach może okazać się, że audytor odmówi wystawienia opinii. Takie kroki może podjąć w sytuacji znacznego ograniczenia zakresu badania i braku pewności co do stanu rzeczywistego aktywów. Najlepszym wyjściem jest zawarcie umowy z firmą audytorską przed planowanym terminem przeprowadzenia inwentaryzacji. Wtedy biegły rewident sam będzie mógł decydować, czy jego uczestnictwo w inwentaryzacji jest niezbędne.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Prymakowska

Ekoconsultant sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK