| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przeprowadzić w firmie inwentaryzację

Jak przeprowadzić w firmie inwentaryzację

Firmy podlegające ustawie o rachunkowości muszą weryfikować faktyczny stan posiadanych składników majątku z zapisami ksiąg rachunkowych. Inwentaryzację przeprowadza się na dzień kończący rok obrotowy. W niektórych przypadkach termin jest dotrzymany, jeżeli czynności zostaną rozpoczęte trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończone do 15 dnia roku następnego.

Kompensata niedoborów i nadwyżek

Podczas inwentaryzacji mogą zostać ujawnione zarówno niedobory, jak i nadwyżki aktywów obrotowych. W określonych przypadkach istnieje możliwość kompensaty nadwyżek i niedoborów. Można to uczynić, jeżeli:

• zostały stwierdzone podczas tej samej inwentaryzacji - w tym samym okresie rozliczeniowym,

• powstały w wyniku niezawinionej pomyłki,

• dotyczą tego samego lub podobnego asortymentu,

• dotyczą tej samej osoby materialnie odpowiedzialnej.

W przypadku gdy ewidencja materiałów czy towarów prowadzona jest metodą ilościowo-wartościową, niedobory z nadwyżkami kompensuje się zgodnie z zasadą mniejszej ilości oraz mniejszej wartość różnic kompensowanych składników majątku. Przykładowo możemy kompensować niedobory i nadwyżki towarów. Niedobór towaru 1 wynosi 9 sztuk, których wartość jednostkowa wynosi 15 zł. Natomiast nadwyżka towarów 2 to 10 sztuk każdy o wartości 20 zł. W takim przypadku kompensata ilościowo-wartościowa wyniesie (9 szt. po 15 zł) 133 zł. Oznacza to, że zostanie całkowicie skompensowany niedobór towarów 1. Zostanie natomiast nadwyżka towarów 2 w wysokości 67 zł.

W księgach rachunkowych będzie to odzwierciedlone poniższymi zapisami:

1. Zarachowanie niedoborów: strona Wn konta 264 „Rozliczenie niedoborów”, strona Ma 330 „Towary” i nadwyżek: strona Wn 330 „Towary”, strona Ma konta 265 „Rozliczenie nadwyżek”,

2. Kompensata niedoborów z nadwyżkami: strona Wn konta 265 „Rozliczenie nadwyżek”, strona Ma konta 264 „Rozliczenie niedoborów”.

3. Rozliczenie pozostałych nadwyżek towarów 2: strona Wn konta 265 „Rozliczenie nadwyżek”, Ma konta 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

 

Jak rozliczyć inwentaryzację

Należności i zobowiązania

Inwentaryzację rozrachunków należy przeprowadzić między ostatnim kwartałem kończącym rok obrotowy a 15 dniem roku kolejnego. Co do zasady przeprowadza się ją metodą weryfikacji sald, która jest najwłaściwszym sposobem. W tym celu wierzyciel może żądać od kontrahenta potwierdzenia stanu należności na piśmie. Powinien on wysłać w dwóch egzemplarzach tzw. potwierdzenie sald (wykaz pozycji wskazujący na wykaz należności), z których jeden będzie mu odesłany. Dokument należy jednak odpowiednio przygotować, co oznacza, że powinny być w nim zawarte dane wystawcy, odbiorcy oraz te dotyczące faktury, z której wynika należność. Musi też zawierać pieczęć, datę wystawienia dokumentu, a także podpis wystawcy. Kontrahent potwierdza zgodność salda lub zgłasza zastrzeżenia. Jeżeli więc pojawią się rozbieżności, należy ustalić przyczyny tego stanu rzeczy. Mogą one wynikać np.: z przeoczeń i braku wprowadzenia do ksiąg rachunkowych informacji o spłacie należności (potwierdzone wyciągiem bankowym) lub błędów w zaksięgowaniu faktury. Obowiązek przeprowadzenia takiej weryfikacji zgodnie z prawem bilansowym spoczywa na osobie wierzyciela. Nie wyklucza to jednak uzyskania takiego potwierdzenia przez dłużnika.

Drugim sposobem przeprowadzenia inwentaryzacji należności (bądź zobowiązań) jest weryfikacja realnej jej wartości za pomocą porównania danych księgowych z odpowiednimi dokumentami. Jednak zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 jest ona dopuszczalna, jeżeli uzgodnienie sald nie byłoby możliwe z uzasadnionych przyczyn. Zgodnie z tym przepisem trudności występują w przypadku, gdy kontrahenci nie prowadzą ksiąg rachunkowych w przypadku należności spornych i wątpliwych, a w bankach również należności zagrożonych, z tytułów publicznoprawnych.

W przypadku należności spornych dochodzonych na drodze sądowej weryfikacji można dokonać za pomocą takich dokumentów jak wyroki lub pozwy sądowe.

Prowadząc inwentaryzację należności, warto zwrócić uwagę, czy nie nastąpiły nowe okoliczności, które powodują, że prawdopodobieństwo wyegzekwowania danej należności nie wzrosło. Może się też okazać, że dotychczasowe należności nieobjęte odpisem stały się zagrożone, co determinuje utworzenie odpisu. Natomiast gdy ustąpiły przyczyny dotychczasowych odpisów, fakt ten będzie ewidencjonowany za pośrednictwem konta 760 „Pozostałe przychody operacyjne”. Wynika to bezpośrednio z art. 35c ustawy o rachunkowości.

Taka weryfikacja jest istotna ze względu na fakt, że prawo bilansowe zobowiązuje jednostkę na dzień kończący rok obrotowy do weryfikacji wartości należności.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK