| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Inwentaryzacja i zakończenie roku

Inwentaryzacja i zakończenie roku

Listopad i początek grudnia to ostatni moment, w którym przedsiębiorcy powinni zacząć przygotowywać się do inwentaryzacji. Konieczne jest m.in. zebranie odpowiedniej dokumentacji. Jednak w praktyce często pojawiają się sytuacje, w których nie można jednoznacznie stwierdzić, jak wycenić remanent lub jak spis ująć w dokumentacji. W związku z tym przedstawiamy najczęściej zadawane pytania w zakresie inwentaryzacji i zakończenia roku i odpowiedzi na nie w postaci interpretacji podatkowych wraz z opiniami specjalistów.

Wartość ujawnionych podczas inwentaryzacji i wykazanych w sprawozdaniu finansowym za 2006 rok składników majątkowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych również w 2006 roku jako przychód (dochód) osoby prawnej.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

W wyniku inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej we wrześniu 2006 r. ujawniono nadwyżki materiałów różnych. Na stan magazynu wprowadzono na 30 września 2006 r. nadwyżki na wartość 638 505,73 zł, a na 31 października 2006 r. nadwyżki na wartość 126 233,30 zł. Nadwyżki zapasów powstały w wyniku zwiezienia do magazynu głównego materiałów z terenu budowy, na której był prowadzony magazyn podręczny. Jednostka nie jest w stanie ustalić konkretnych dat zakupów tych materiałów. Wobec stwierdzenia nadwyżek materiałowych we wrześniu 2006 r. i braku ustalenia dat ich zakupu jednostka ujawniła nadwyżkę materiałów na łączna kwotę 764 738,73 zł w sprawozdaniu finansowym w 2006 roku. Została ona ujęta w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałe przychody operacyjne, wpływające na zwiększenie wyniku finansowego za rok obrotowy 2006. Czy stwierdzone nadwyżki w 2006 roku stanowią przychód w rozumieniu ustawy o CIT w 2006 roku?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.; dalej ustawa o CIT) podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Przepis ten nawiązuje do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.; dalej ustawa o rachunkowości). Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Stwierdzone w wyniku inwentaryzacji, rozliczone i udokumentowane na wskazanych zasadach nadwyżki w towarach handlowych stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z 27 marca 2007 r. (nr PDP/423-24/07/BA/39569).


OPINIA

 

MICHAŁ BATOR

doradca podatkowy w Kancelarii White & Case

Problem różnic inwentaryzacyjnych jest częścią większego zagadnienia, jakim jest ewidencja i rozliczanie zapasów materiałów. Przepisy ustawy o CIT nie regulują w sposób wyczerpujący zasad rozpoznawania kosztów zapasów w procesie produkcji i sprzedaży. W szczególności przepisy podatkowe nie wskazują, jakie metody wyceny zapasów (np. FIFO, średnia ważona) są prawidłowe dla celów podatkowych. W efekcie w tym zakresie przyjmuje się, że wycena zapasów przeprowadzona zgodnie z zasadami rachunkowości jest podstawą ustalenia kosztu dla celów podatkowych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o CIT podatnik jest bowiem zobowiązany do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odpowiednimi przepisami w sposób pozwalający na prawidłowe ustalenie dochodu lub straty za rok podatkowy. Urzędy skarbowe w praktyce akceptują metodę wyceny zapasów przyjętą przez podatnika, o ile jest ona rzetelna i stosowana konsekwentnie. W przypadku gdy wskutek inwentaryzacji zapasów, przeprowadzonej zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, zostanie ujawniona nadwyżka, zaliczona przez podatnika do pozostałych przychodów operacyjnych, będzie stanowić ona przychód podlegający opodatkowaniu.

reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Invado Sp. z o.o.

Producent stolarki drzwiowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »