| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Inwentaryzacja i zakończenie roku

Inwentaryzacja i zakończenie roku

Listopad i początek grudnia to ostatni moment, w którym przedsiębiorcy powinni zacząć przygotowywać się do inwentaryzacji. Konieczne jest m.in. zebranie odpowiedniej dokumentacji. Jednak w praktyce często pojawiają się sytuacje, w których nie można jednoznacznie stwierdzić, jak wycenić remanent lub jak spis ująć w dokumentacji. W związku z tym przedstawiamy najczęściej zadawane pytania w zakresie inwentaryzacji i zakończenia roku i odpowiedzi na nie w postaci interpretacji podatkowych wraz z opiniami specjalistów.

Ujawnione w trakcie inwentaryzacji miesięcznej niedobory można kompensować z nadwyżkami w ramach grupowania: ten sam stopień Plato, ten sam rodzaj opakowania. Po tak dokonanym rozliczeniu niedoborów z nadwyżkami, należy od niedoborów naliczyć akcyzę.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Czy niedobory i nadwyżki piwa ujawnione na podstawie inwentaryzacji miesięcznej powinny być grupowane według rodzaju piwa (według określonej zawartości ekstraktu w brzeczce podstawowej, czyli stopnia Plato) oraz według rodzaju opakowania (butelka lub puszka), bez uwzględniania nazwy i pojemności opakowania. Czy od ustalonych w ten sposób niedoborów należy naliczyć podatek akcyzowy?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Z przepisów ustawy z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz. 257 z późn. zm.) wynika, że akcyzie podlegają ubytki lub niedobory wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, powstałe w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu. Zwalnia się od akcyzy ubytki lub niedobory powstające podczas wykonywania czynności: produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu, do wysokości ustalonej przez właściwego naczelnika urzędu celnego dla danego podatnika akcyzy.

Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala dla poszczególnych podatników akcyzy z urzędu lub na wniosek podatnika:

• normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych zharmonizowanych,

• dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, w przypadku ich zużycia do wytwarzania innych wyrobów.

Zatem wspomniane zwolnienie przysługuje, jeżeli ubytki lub niedobory powstaną podczas wykonywania czynności produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu w odniesieniu do wyrobu akcyzowego zharmonizowanego do wysokości ustalonej przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach ustalił dla wskazanej firmy wysokość dopuszczalnych ubytków.

Natomiast obowiązujące przepisy przewidują, że dopuszczalne ubytki powstające przy magazynowaniu piwa w butelkach lub puszkach ustala się w wysokości nie większej niż 0,02 proc. ilości wydanej z magazynu. Rozliczenia ubytków z powodu strat magazynowych dokonuje się za okresy kwartalne.

Ustawodawca przyjął więc, że podatnik powinien wyliczać ubytki magazynowe co do rodzaju piwa i jego opakowania (według określonej zawartości ekstraktu w brzeczce podstawowej, czyli według stopnia Plato), bez uwzględniania nazwy i pojemności handlowej wyrobu. Jedynym ograniczeniem w grupowaniu powstałych ubytków będzie w tym przypadku rodzaj opakowania: butelka lub puszka. Ułatwieniem w rozliczaniu ubytków będą prowadzone przez podatnika, osobno dla każdego stopnia Plato, książki kontroli przychodów i rozchodów piwa jako forma dokumentacji produkcyjnej.

W omawianym przypadku podatnik prowadzi osobno dla każdego stopnia Plato książki kontroli przychodów i rozchodów piwa jako formę dokumentacji produkcyjnej oraz dokonuje inwentaryzacji miesięcznej, gdzie ujawnia niedobory i nadwyżki piwa. Ujawnione podczas inwentaryzacji niedobory, jak i nadwyżki piwa, grupowane będą według rodzaju piwa i jego opakowania (według określonej zawartości ekstraktu w brzeczce podstawowej, czyli według stopnia Plato), bez uwzględniania nazwy i pojemności handlowej wyrobu. Jedynym ograniczeniem w grupowaniu powstałych niedoborów i nadwyżek będzie rodzaj opakowania: butelka lub puszka. Skoro ustawodawca przyjął, że podatnik powinien wyliczać ubytki magazynowe co do rodzaju piwa i jego opakowania, bez uwzględniania nazwy i pojemności handlowej wyrobu, z jedynym ograniczeniem w grupowaniu powstałych ubytków w postaci rodzaj opakowania, to podatnik, dokonując więc miesięcznej inwentaryzacji, może grupować powstałe niedobory i nadwyżki w ten sam sposób, a co za tym idzie, kompensować nadwyżki i niedobory inwentaryzacyjne według stopnia Plato oraz rodzaju opakowania. Ustalone poprzez taką kompensację niedobory piwa podlegać będą obowiązkowi podatkowemu w akcyzie.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach z 8 sierpnia 2006 r. (nr 341000-RPA-911-12/06).


OPINIA

 

MARCIN ZIMNY

prawnik z CMS Cameron McKenna

Interpretacja pozwalająca na kompensatę nadwyżek i niedoborów powstałych przy magazynowaniu piwa w opakowaniach jednostkowych jest korzystna dla podatników. Jeżeli bowiem nadwyżka wynikałby z faktu, że zaewidencjonowana ilość opakowań jednostkowych piwa przyjętego do magazynu byłaby niższa niż faktycznie przyjęta, co zostało ujawnione w wyniku inwentaryzacji, podatnik odniósłby podwójną korzyść. Po pierwsze, nie zapłaci akcyzy od ujawnionej w trakcie inwentaryzacji nadwyżki w wysokości odpowiadającej ujawnionemu niedoborowi, a pod drugie, nie zapłaci podatku od ubytku. Ewidencjonując wprowadzone do magazynu piwo w opakowaniu detalicznym w prawidłowej wysokości, nie miałby bowiem możliwości kompensaty i tym samym niepłacenia akcyzy. W przypadku gdyby nadwyżka powstała w wyniku zaewidencjonowania piwa w ilości wyższej niż faktycznie wydana z magazynu do sprzedaży, wówczas poprzez kompensatę podatnik nie osiągnie dodatkowej korzyści, gdyż już faktycznie zapłacił od ujawnionej nadwyżki podatek. Nadal jednak będzie mógł ograniczyć zapłatę akcyzy od niedoborów.

Podkreślić należy, że dopuszczalne ubytki powstające przy magazynowaniu piwa w butelkach lub puszkach ustala się w wysokości nie większej niż 0,02 proc. ilości wydanej z magazynu, a rozliczenia tych ubytków dokonuje się za okresy kwartalne. Jest to maksymalna ilość dopuszczalnych ubytków, gdyż naczelnik urzędu celnego może określić dla danego podatnika niższą ilość dopuszczalnych ubytków. Oznacza to, że ubytki przewyższające tę normę dopuszczalnych ubytków podlegają opodatkowaniu akcyzą, bez względu na przyczynę powstania tych ubytków. W konsekwencji podatnik poprzez kompensatę będzie mógł nie zapłacić podatku od ubytków w wysokości przewyższającej normę dopuszczalnych ubytków.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK