| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Inwentaryzacja i zakończenie roku

Inwentaryzacja i zakończenie roku

Listopad i początek grudnia to ostatni moment, w którym przedsiębiorcy powinni zacząć przygotowywać się do inwentaryzacji. Konieczne jest m.in. zebranie odpowiedniej dokumentacji. Jednak w praktyce często pojawiają się sytuacje, w których nie można jednoznacznie stwierdzić, jak wycenić remanent lub jak spis ująć w dokumentacji. W związku z tym przedstawiamy najczęściej zadawane pytania w zakresie inwentaryzacji i zakończenia roku i odpowiedzi na nie w postaci interpretacji podatkowych wraz z opiniami specjalistów.

Akcyzę od samochodów sprowadzonych z innych krajów UE należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 10 księgi, jako zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Podatnik zajmuje się zakupem samochodów z terenu innych państw członkowskich, tj. Niemiec i ich sprzedażą na terenie Polski. Od nabycia wewnątrzwspólnotowego powstaje obowiązek zapłaty podatku akcyzowego. W jaki sposób ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów podatek akcyzowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego stanowiącego towar handlowy? Jak poprawnie sporządzić spis z natury w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Samochód osobowy nabyty celem dalszej odsprzedaży stanowi towar handlowy, który w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ewidencjonowany jest w kolumnie 10 - Zakup towarów i materiałów według ceny zakupu. Cena zakupu to cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżona o rabaty, opusty i inne podobne obniżenia. Zatem podatek akcyzowy stanowi element ceny zakupu towaru handlowego sprowadzonego z zagranicy.

Należy podkreślić, że w przypadku zakupu samochodów w krajach należących do Unii Europejskiej nie mamy do czynienia z typową procedurą celną (nabywca nie sporządza dokumentów celnych SAD), a jedynie z obowiązkiem zadeklarowania i opłacenia we właściwym urzędzie celnym podatku akcyzowego.

Na cenę zakupu składają się wszystkie elementy, które są ze sobą ściśle powiązane, i tworzą logiczną całość. Podatek akcyzowy jest należny osobno od każdego samochodu, a więc ściśle przynależy do wartości samochodu. W konsekwencji należy uznać, że podatek akcyzowy należny od nabycia samochodów spoza terytorium Polski jest elementem ceny zakupu, zarówno w przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowych, jak i w przypadku importu z kraju spoza Unii Europejskiej.

Jeżeli chodzi o moment, w którym podatek akcyzowy podlega zaewidencjonowaniu w księdze, to w tej sytuacji konieczne jest uwzględnienie regulacji wynikających z podanej definicji ceny zakupu, a także przepisów dotyczących momentu ewidencjonowania zakupu towarów handlowych. W przypadku importu cenę zakupu powiększa się o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe. Przez pojęcie importu rozumieć należy zarówno nabycie wewnątrzwspólnotowe, jak i import z kraju spoza Unii. Takie sformułowanie przepisu oznacza, że do uznania podatku akcyzowego za element ceny zakupu nie jest konieczna jego zapłata. Przepis stanowi bowiem o należnym (na rzecz budżetu państwa), a niekoniecznie zapłaconym podatku akcyzowym. Zastosowanie tego uregulowania pozwala na doliczenie podatku akcyzowego do ceny (przeliczonej na złote polskie), jaką podatnik płaci za zakupiony towar kontrahentowi zagranicznemu, i łącznie zaewidencjonowanie tych wielkości w księdze jako ceny zakupu. Cena zakupu ustalana jest bowiem w celu określenia wartości danego towaru ujmowanego w kosztach uzyskania przychodów.

Zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych, do których zalicza się nabywane samochody celem dalszej ich odsprzedaży, musi być wpisany do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży (powołane zastrzeżenie odnosi się do sposobu ewidencjonowania w księdze zakupu w przypadku prowadzenia księgi przez biuro rachunkowe bądź też jeżeli podatnik prowadzi odrębną ewidencję sprzedaży). Zatem uznać należy, że momentu ujęcia w księdze wydatku związanego z zakupem materiałów podstawowych i towarów handlowych nie wyznacza ani data otrzymania faktury, ani data zapłaty za towar - zakup towarów musi być zaewidencjonowany w księdze przychodów i rozchodów niezwłocznie po ich otrzymaniu przez podatnika, a w drodze wyjątku może nastąpić później, ale nie później niż przed wystąpieniem takich zdarzeń, jak przekazanie do magazynu, przerobu lub sprzedaży.

Momentem decydującym o zaewidencjonowaniu towaru w księdze podatkowej jest data otrzymania towaru, nie późniejsza jednak niż data przekazania do magazynu bądź sprzedaży - w przypadku sprowadzania samochodu z zagranicy będzie to data sprowadzenia do kraju. W przypadku gdy zgłoszenie do opodatkowania podatkiem akcyzowym następuje po dacie sprowadzenia samochodu do kraju, a więc po dacie zaewidencjonowania jego zakupu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w dacie zgłoszenia należy w księdze zaewidencjonować wartość zadeklarowanego podatku akcyzowego w kolumnie 10 - Zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu wraz ze stosowną informacją w uwagach, której pozycji zakupu dotyczy tak dokonany wpis.

W przypadku sporządzania spisu z natury podatnik jest zobowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte tym spisem według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia. Skoro zatem podatek akcyzowy stanowi element ceny zakupu, to wartość ta musi być uwzględniona w wartości spisu z natury.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu z 12 maja 2006 r. (nr DPD/415-6/06).


OPINIA

 

KATARZYNA BIEŃKOWSKA

doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf

Używane samochody nabyte celem dalszej odsprzedaży stanowią towary handlowe, które w księdze podatkowej ewidencjonowane być powinny w kolumnie Zakup towarów handlowych i materiałów po cenie zakupu. Podatek akcyzowy jako składnik ceny zakupu towaru powinien być zaewidencjonowany w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Wątpliwości podatnika w zakresie sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, a zwłaszcza kosztów nabycia towarów handlowych, jakimi są sprzedawane samochody, zostały rozstrzygnięte przez organ w ten sposób, że wszystkie wydatki poniesione w celu sprzedaży samochodu, a więc także zapłacony podatek akcyzowy w przypadku zakupu pojazdu z innego kraju UE, organ uznał za integralny element ceny zakupu, który wraz z pozostałymi częściami składowymi zapłaconej ceny zaliczyć można do kosztów nabycia towarów handlowych. Podatnik ponosi wydatki na zakup towarów handlowych, w tym podatek akcyzowy, oraz inne niezbędne wydatki mające na celu przygotowanie ich sprzedaży. Jeżeli, obiektywnie rzecz biorąc, wydatki takie mają na celu osiągnięcie przychodu ze sprzedaży w kraju, to spełniają przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT pozwalające zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej. Warunkiem zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności konieczne jest ich udokumentowanie i zaewidencjonowanie w księdze podatkowej z zasadami wynikającymi z rozporządzenia w sprawie prowadzenia tej księgi.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK