| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Ryczałt i karta podatkowa - roczne rozliczenie

Ryczałt i karta podatkowa - roczne rozliczenie

Podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej muszą rozliczyć się z fiskusem za 2007 rok do 31 stycznia 2008 r. Zatem na przygotowanie się zostało nieco ponad miesiąc. Dziś prezentujemy interpretacje organów podatkowych wyjaśniających zagadnienia rozliczeń ryczałtowców i kartowiczów wraz z opiniami specjalistów, które mogą być pomocne przy wypełnianiu deklaracji podatkowych.

Podatniczka prowadząca samodzielną działalność gospodarczą może wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Musi ten fakt zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Podatniczka 30 grudnia 2006 r. zawarła umowę o współpracę w zakresie świadczenia usług z hurtownią. Zgodnie z par. 6 umowy zleceniobiorca oraz zleceniodawca ponosi odpowiedzialność względem osób trzecich za szkody wyrządzone wskutek niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, a także, co za tym idzie, podatniczka ponosi ryzyko gospodarcze związane z działalnością usługową. Świadczone usługi wykonywane są w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę. Czy wykonywane przez podatniczkę czynności mogą być uznane za pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Artykuł 5a pkt 6 znowelizowanej ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT) stanowi, że jeżeli w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o PIT.

Równocześnie, na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy o PIT, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,

3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z przepisów wynika więc, że aby określoną działalność uznać za działalność gospodarczą, musi mieć ona charakter zarobkowy, być prowadzona we własnym imieniu w sposób zorganizowany i ciągły, na własne ryzyko, a zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za ich rezultat oraz nie określa miejsca i czasu zleconych czynności i nie kieruje ich wykonywaniem.

W opisanej sytuacji nie są spełnione łącznie warunki określone w powołanym art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatniczka ponosi bowiem odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Ponosi także ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością, ponieważ, zgodnie z par. 3 umowy, otrzymuje wynagrodzenie tylko za złożoną, spakowaną lub wydrukowaną pozycję jednostkową.

Ponieważ wszystkie trzy wykluczające przesłanki określone w art. 5b ustawy o PIT muszą być spełnione łącznie, nie ma przeszkód do uznawania świadczonych przez podatniczkę usług za pozarolniczą działalność gospodarczą również w świetle przepisów obowiązujących w roku 2007.

Działalność ta może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z 20 kwietnia 2007 r. (nr P-1/415/14/07).


OPINIA

 

MARCIN BIERNACKI

prezes zarządu firmy Biernacki w Krakowie

Rzeczywiście par. 6 umowy zawartej przez podatniczkę, traktujący o odpowiedzialności zleceniobiorcy, jednoznacznie nakazuje traktować przedmiotową działalność jako działalność gospodarczą. Można by polemizować z opinią naczelnika urzędu skarbowego co do ryzyka gospodarczego wynikającego według organu z faktu otrzymywania wynagrodzenia tylko za złożoną, spakowaną lub wydrukowaną pozycję jednostkową, jednak rozstrzygnięcie to nie zmienia stanu faktycznego, że działalność podatniczki jest działalnością gospodarczą. Chcąc skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego, należy pamiętać o konieczności złożenia we właściwym urzędzie skarbowym pisemnego oświadczenia o wyborze ryczałtu, jako formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej. Oświadczenie to musi zostać złożone do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Niezłożenie takiego oświadczenia w terminie skutkuje opodatkowaniem przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej. Z ryczałtu będzie można skorzystać dopiero w kolejnym roku podatkowym, składając analogiczne oświadczenie w terminie do 20 stycznia.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK