| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak wypełnić PIT-28 i PIT-16A

Jak wypełnić PIT-28 i PIT-16A

Osoby, które wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, pierwsze rozliczą się z podatku dochodowego za 2007 rok. Do końca stycznia muszą złożyć w urzędach skarbowych roczne zeznanie PIT-28. Obowiązek ten dotyczy ryczałtowców uzyskujących przychody zarówno z pozarolniczej działalności gospodarczej, jak i z najmu. W tym samym terminie własnego, nietypowego rozliczenia muszą dokonać także podatnicy karty podatkowej. W ich przypadku nie trzeba rozliczać się z PIT. Należy jednak złożyć informację o odliczonych składkach zdrowotnych na druku PIT-16A.

Odliczenia od przychodu

Teraz możemy w części D zeznania wykazać odliczenia, których dokonujemy od przychodu. Dotyczy to dwóch grup wydatków: ulg (odliczeń) przysługujących na podstawie art. 11 ustawy o ryczałtach oraz wydatków mieszkaniowych odliczanych na zasadzie praw nabytych. Odliczeń tych dokonuje się na takich samych zasadach, jakie obowiązują podatników PIT. Odliczenia od dochodu obejmują: stratę za lata ubiegłe, składki ZUS, darowizny na określone cele, ulgę internetową, ulgę dla krwiodawców, ulgi rehabilitacyjne, w tym ulgę na leki oraz m.in. ulgę odsetkową i z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej.

Jak odliczać

Jeżeli ryczałtowiec korzysta z odliczeń od przychodów i jednocześnie jest opodatkowany różnymi stawkami zryczałtowanego podatku dochodowego, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim poszczególne rodzaje przychodów opodatkowane różnymi stawkami pozostają w roku podatkowym w ogólnej kwocie przychodów. W zeznaniu PIT-28 obliczenia tego dokonuje się w części E. Można w tym celu posłużyć się następującym wzorem:

(przychód opodatkowany daną stawką podzielony przez sumę wszystkich przychodów) x 100 proc. = udział procentowy przychodu opodatkowanego daną stawką w przychodach ogółem

Teraz, aby obliczyć, jaka część odliczeń pomniejszy przychody opodatkowane poszczególnymi stawkami ryczałtu, wystarczy przemnożyć sumę wyliczoną według wzoru przez udziały procentowe wyliczone w kroku pierwszym.

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania to kwota, która przemnożona przez obowiązującą stawkę opodatkowania pozwala ustalić wysokość podatku. Podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, na co wskazuje już sama nazwa tego podatku, jest przychód. Podatek zryczałtowany pobiera się zatem bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Przychodem, od którego oblicza się ryczałt według obowiązujących stawek, jest przychód w rozumieniu art. 14 ustawy o PIT pomniejszony o sumę przysługujących podatnikowi odliczeń dokonywanych od przychodu, wykazanych w części E zeznania.

W części tej należy wykazać kolejno przychody opodatkowane poszczególnymi stawkami po odjęciu wyliczonych w poprzednim kroku odliczeń z podziałem na stawki. Od każdego rodzaju przychodu odejmujemy tylko właściwe mu, czyli wyliczone dla niego, odliczenie.

Podane w tej części kwoty wykazuje się w zaokrągleniu do pełnego złotego. Zaokrągleń dokonuje się w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Zaokrąglenia dokonuje się dla poszczególnych stawek.

Obliczenie ryczałtu

W części G dokonuje się obliczenia ryczałtu według poszczególnych stawek. Ta część zeznania nie powinna sprawiać większego kłopotu. Wystarczy przemnożyć podstawy opodatkowania poszczególnymi stawkami poprzez te właśnie stawki i wpisać tak wyliczone kwoty ryczałtu do odpowiednich rubryk.

W tej części należy zwrócić uwagę na poz. 97, w której dokonuje się doliczeń do ryczałtu. Chodzi o doliczenia wynikające z art. 21 ust. 2a ustawy o ryczałcie w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 r., art. 21 ust. 2a ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r. w związku z art. 7 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 202, poz. 1958) oraz doliczenia na podstawie art. 27a ust. 13 i art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r. (te przepisy stosuje się na podstawie art. 6 i art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; Dz.U. nr 134, poz. 1509 z późn. zm.). Dotyczy to doliczeń związanych z utratą prawa do ulg mieszkaniowych, które podatnik odliczył w poprzednich latach, oraz zwrotu odliczonych wcześniej darowizn.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK