| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak wypełnić PIT-28 i PIT-16A

Jak wypełnić PIT-28 i PIT-16A

Osoby, które wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, pierwsze rozliczą się z podatku dochodowego za 2007 rok. Do końca stycznia muszą złożyć w urzędach skarbowych roczne zeznanie PIT-28. Obowiązek ten dotyczy ryczałtowców uzyskujących przychody zarówno z pozarolniczej działalności gospodarczej, jak i z najmu. W tym samym terminie własnego, nietypowego rozliczenia muszą dokonać także podatnicy karty podatkowej. W ich przypadku nie trzeba rozliczać się z PIT. Należy jednak złożyć informację o odliczonych składkach zdrowotnych na druku PIT-16A.

Podpis pod zeznaniem

Ostatnią czynnością jest podpisanie formularza zeznania. Dotyczy to także podpisu pełnomocnika, jeśli to on składa w naszym imieniu takie zeznanie. Złożenie podpisu pod zeznaniem jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia że znane nam są przepisy karne dotyczące podawania w zeznaniu danych niezgodnych z rzeczywistością.

ULGI I ODLICZENIA: WSPARCIE DLA POTRZEBUJĄCYCH

Podatnicy opłacający w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mają możliwość uwzględnienia w zeznaniu rocznym darowizn przekazanych na cele: określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom pożytku publicznego lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele; kultu religijnego; krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew.

Odliczając od przychodu tego typu darowizny trzeba pamiętać, że odliczenie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6 proc. przychodu.

ULGI I ODLICZENIA: ORGANIZACJA SPRAWDZONA

Prawo do odliczenia darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, przysługuje podatnikowi pod warunkiem po pierwsze, udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, że na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującą cele określone w tej ustawie i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Po drugie, dla skorzystania z odliczenia musi istnieć podstawa prawna wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, lub odrębnych ustaw, do uzyskania przez organ podatkowy informacji od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja obdarowywana posiada siedzibę.

ULGI I ODLICZENIA: NIE WSZYSTKICH MOŻNA OBDAROWAĆ

Podatnicy ryczałtu uwzględniający w swoich rozliczeniach darowizny muszą pamiętać, że odliczeniu od przychodu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz osób fizycznych, a także osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. Skoro mowa o ograniczeniach w odliczaniu darowizn warto jeszcze raz wspomnieć o limicie tego odliczenia. Kwota uwzględniona w zeznaniu nie może być wyższa niż 6 proc. przychodu. Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy darczyńca przekaże większą kwotę dla potrzebujących, to i tak w PIT/O dołączanym do PIT-28 będzie miał prawo uwzględnić tylko sumę nie większą niż 6 proc. przychodu.

ULGI I ODLICZENIA: DAROWIZNY WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW

Ryczałtowcy w swoim zeznaniu rocznym mają prawo uwzględnić także darowizny wynikające z odrębnych ustaw. W tym katalogu mieszczą się np. darowizny przekazane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, wynikające z ustaw regulujących stosunek państwa do poszczególnych kościołów. Przykładowo, zgodnie z art. 55 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154 z późn. zm.), darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

Warto też pamiętać, że w odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe.

ULGI I ODLICZENIA: DOKUMENTOWANIE DAROWIZN

Aby jakąkolwiek darowiznę móc uwzględnić w zeznaniu rocznym, podatnik rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych musi przekazaną pomoc właściwie udokumentować. W sytuacji braku dokumentacji odliczenie od przychodu darowanych kwot nie będzie możliwe. Odliczenie z tytułu darowizn stosuje się, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (w przypadku dawców krwi w tym dokumencie nie uwzględnia się wartości krwi, za którą dawca otrzymał ekwiwalent pieniężny). Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.

ULGI I ODLICZENIA: ROZLICZENIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Podatnik ryczałtu będący osobą niepełnosprawną ma prawo w zeznaniu rocznym uwzględnić ulgę rehabilitacyjną. Poniesione w roku podatkowym wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych podlegają odliczeniu od przychodu.

Warunkiem odliczenia takich wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, jednego z następujących orzeczeń: orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach; decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną; orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów; orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 r.

KRYSTYNA GÓRCZAK

go@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

• Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK