| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym

Ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym

Podatnicy, rozliczając się z uzyskanych dochodów w 2007 roku, mogą w swoich zeznaniach uwzględnić pewne ulgi i odliczenia. Konieczne jest jednak spełnienie ustawowych warunków, od których zależy skorzystanie z tych ulg, np. posiadanie odpowiedniej dokumentacji. Podatnicy, składając PIT za 2007 rok, mogą w nim uwzględnić m.in. ulgę internetową, rehabilitacyjną czy przekazane darowizny. Przedstawiamy najczęściej zadawane przez podatników pytania w zakresie odliczeń podatkowych i odpowiedzi na nie w postaci interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych wraz z opiniami specjalistów.

SENTENCJA

Wydatki na zakup nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, nie są tożsame z pojęciem systematycznego gromadzenia oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Regulacje obowiązujące przed 1 stycznia 2002 r. dotyczą różnych wydatków, zmierzających co prawda do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowią one odrębne składniki ulgi mieszkaniowej związanej z zakupem nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Wyrok NSA z 6 września 2006 r., niepublikowany

sygn. akt II FSK 854/05

UZASADNIENIE

Organy podatkowe zakwestionowały podatnikom zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 rok. W rozpoznawanej sprawie organy podatkowe zakwestionowały prawo do zmniejszenia kwoty podatku z tytułu wydatków poniesionych przez małżonków w związku z wydatkami na zakup lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym od osoby, która wybudowała ten budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnicy w 2002 roku uiścili 30 tys. zł tytułem zaliczki na tę inwestycję, a w roku 2003 ponieśli wydatek ponad 100 tys. zł. Organy ustaliły także, że podatnicy gromadzili oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Z tego tytułu zmniejszyli podatek dochodowy za lata 1998-2002. Wycofane oszczędności z rachunku oszczędnościowo-kredytowego przeznaczyli na zakup lokalu mieszkalnego.

W ocenie organów podatkowych, podatnicy nie nabyli prawa do zmniejszenia podatku o kwotę z tytułu wydatków poniesionych po 1 stycznia 2002 r. na zakup mieszkania. Ponoszenie wydatków z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej, a następnie wycofanie tych środków i przeznaczenie ich na zakup lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku od osoby, która wybudowała taki budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, nie stanowiło, w opinii organów podatkowych, kontynuacji inwestycji, w związku z którą ponosili wcześniej wydatki. Organy podatkowe stwierdziły, że podatnikom przysługuje jedynie prawo do kontynuowania odliczeń od podatku, stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 134, poz. 1509) wyłącznie z tytułu tej inwestycji, w związku z którą ponosili wydatki przed 1 stycznia 2002 r. Organy podatkowe stwierdziły także, że podatnicy przed 1 stycznia 2002 r. nie odliczali od podatku i nie ponosili wydatków z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego w budynku od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej. Wydatki poniesione więc przez podatników w 2003 roku z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego nie podlegają odliczeniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie przyznał rację podatnikom. Sąd argumentował, że jeżeli cele mieszkaniowe, na które zostaną wydatkowane środki zgromadzone na rachunku w kasie mieszkaniowej, są jednocześnie celami wymienionymi w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a)-f) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to odliczeniu będzie podlegała tylko ta część wydatków, która stanowi nadwyżkę ponad kwotę oszczędności odliczenia w latach systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej. W ocenie sądu nie ma zatem podstaw do twierdzenia, że ulgi mieszkaniowe sprowadzają się do odliczeń wydatków na cele wymienione w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej włączona jest w łączny limit dużej ulgi mieszkaniowej, który był liczony narastająco. Zdaniem WSA odliczenia z tytułu gromadzenia środków w kasie mieszkaniowej, w sytuacji gdy kwota ta została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę, traktuje tak jakby były one wydatkowane na jeden z celów, o którym mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a)-f).

Niekorzystny wyrok zaskarżył organ podatkowy i Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił jego skargę kasacyjną. Jak podkreślił NSA wydatki na zakup nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy podatkowej, nie jest tożsamy z pojęciem systematycznego gromadzenia oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, stosownie do art. 27a ust. 2 tej ustawy. Regulacje zawarte we wskazanych przepisach, obowiązujące przed 1 stycznia 2002 r., dotyczą bowiem różnych wydatków zmierzających do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowią one odrębne składniki ulgi mieszkaniowej związanej z zakupem nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej.

W ocenie sądu za słusznością takiego rozumienia znaczenia normy prawnej regulującej ulgę mieszkaniową przemawia wykładnia językowa analizowanych przepisów oraz przepisy art. 4 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stosownie do jej przepisów prawo kontynuacji odnosi się do inwestycji konkretnej i jednego rodzaju. W ten sposób bowiem ustawodawca powiązał w sposób zrozumiały możliwość kontynuacji odliczenia wydatków na cele mieszkaniowe z daną inwestycją mającą na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a)-f) ustawy podatkowej. Pod warunkiem jednak, że część tego wydatku podatnik poniósł do 31 grudnia 2001 r., to jest do ostatniego dnia obowiązywania tak zwanej dużej ulgi budowlanej. Nie można było zatem traktować gromadzonych przez podatni- ków przed 1 stycznia 2002 r. oszczędności na jednym rachun- ku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, z poczynionym przez nich po 1 stycznia 2002 r. z wydatkiem na zakup mieszkania. Podatnicy nie byli zatem uprawnieni do zmniejszenia kwoty podatku za 2003 rok z tytułu tych wydatków, jako kontynuacji ulgi budowlanej.OPINIA


Halina Kwiatkowska

radca prawny, partner, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, oddział Kraków

 

Mimo że formalnie nie ma już większości dawnych tzw. ulg mieszkaniowych, a od 2007 roku zniesiono także ulgę odsetkową, to wielu podatników dokonywało rozliczania tych ulg na zasadzie praw nabytych. Przy okazji pojawiły się problemy interpretacyjne związane z zakresem możliwości korzystania z różnych kategorii ulg, które miały stanowić instrument wspierania zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a zmiany przepisów dodatkowo istniejące wątpliwości wzmagały. Szczególnie w kontekście tzw. dużej ulgi podatkowej i możliwości jej wykorzystywania po 1 stycznia 2002 r. na zasadzie kontynuacji inwestycji w sytuacji, gdy podatnik uprzednio korzystał z ulgi z tytułu oszczędzania w kasach mieszkaniowych i po wycofaniu zgromadzonych środków przeznaczał je na zakup lokalu mieszkalnego. W wyroku NSA potwierdził praktykę organów podatkowych, że wydatki na zakup lokalu nie są tożsame z pojęciem oszczędzania w kasie mieszkaniowej, mimo że każdy z tych wydatków prowadzi do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych podatnika.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK