| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym

Ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym

Podatnicy, rozliczając się z uzyskanych dochodów w 2007 roku, mogą w swoich zeznaniach uwzględnić pewne ulgi i odliczenia. Konieczne jest jednak spełnienie ustawowych warunków, od których zależy skorzystanie z tych ulg, np. posiadanie odpowiedniej dokumentacji. Podatnicy, składając PIT za 2007 rok, mogą w nim uwzględnić m.in. ulgę internetową, rehabilitacyjną czy przekazane darowizny. Przedstawiamy najczęściej zadawane przez podatników pytania w zakresie odliczeń podatkowych i odpowiedzi na nie w postaci interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych wraz z opiniami specjalistów.

SENTENCJA

Zwrot składki opłaconej bezpośrednio przez podatnika należy rozumieć w ten sposób, że składkę opłaca podatnik z własnych środków (zazwyczaj przychodu). Nawet jeśli składki ściągnięto w trybie przymusowym, to kwota składki powinna zmniejszyć kwotę należnego podatku dochodowego.

Wyrok NSA z 5 października 2006 r., niepublikowany

sygn. akt II FSK 850/06

UZASADNIENIE

Spór dotyczył podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 rok. W sprawie główną kwestią sporną było ustalenie (z zastosowaniem stosownej metody szacowania) ceny sprzedaży autobusu. Jednocześnie wątpliwości dotyczyły ściągniętej od podatnika, w toku postępowania egzekucyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne. W ocenie organów podatkowych odliczyć od podatku można tylko składkę opłaconą w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. W świetle przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym składki na to ubezpieczenie należało opłacić bez uprzedniego wezwania.

Niekorzystne rozstrzygnięcie organów podatkowych podatnik zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Sąd uwzględnił skargę, ale z przyczyn proceduralnych. Nie podzielił zaś stanowiska podatnika w zakresie odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. W ocenie sądu nie można zgodzić się z poglądem, że uzależnienie możliwości odliczenia tych składek od ich bezpośredniego opłacenia przez podatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym odnosi się tylko do ustalenia prawidłowej podstawy i wysokości odliczanych składek. Uznanie tej przesłanki za spełnioną wymaga bowiem zachowania wszystkich obowiązujących w tym zakresie wymogów, określonych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Naczelny Sąd Administracyjny nie uwzględnił skargi kasacyjnej podatnika. Jednak w uzasadnieniu co do meritum przyznał mu rację. W ocenie sądu słusznie podniósł, że treść art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy, w badanym okresie podatkowym, nie wykluczała możliwości obniżenia podatku dochodowego o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, ściągnięte w drodze egzekucji administracyjnej. Zgodnie z przepisem podatek dochodowy w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. W ocenie NSA wynika, że składka musi zostać opłacona przez podatnika, i musi to nastąpić w roku podatkowym, w którym obniża się o tę składkę podatek, a składka musi zostać opłacona zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Zgodnie z ustawą, a więc na jej podstawie, w oparciu o jej przepisy. Takim przepisem jest zarówno przepis wprowadzający obowiązek opłacenia stosownej składki przez ubezpieczonego, bez uprzedniego wezwania, jak i dopuszczający możliwość ściągnięcia nieopłaconych w terminie składek w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W ocenie NSA zgodnie z ustawą na gruncie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oznacza więc albo sytuację, w której ubezpieczony opłacił składkę dobrowolnie, bez uprzedniego wezwania, albo też sytuację, kiedy do stanu zgodnego z ustawą (opłacenia składki - realizacji obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego), doprowadziły przymusowo organy administracji publicznej. Okoliczność, że stosowne składki ściągnięto od skarżącego w trybie egzekucyjnym, nie oznacza, że nastąpiło to wbrew przepisom ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Istotna jest jedynie sama okoliczność uczynienia zadość ustawowemu obowiązkowi ubezpieczenia, tj. opłacenia wymaganej ustawą składki.

Zwrot składki opłaconej bezpośrednio przez podatnika należy rozumieć w ten sposób, że składkę opłaca podatnik z własnych środków (zazwyczaj przychodu). Dlatego skarżący spełnił przesłanki umożliwiające zastosowanie odliczenia, bo opłacił, zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, składki na to ubezpieczenie, w roku podatkowym. Nawet jeśli składki ściągnięto w trybie przymusowym, to kwota składki powinna zmniejszyć kwotę.OPINIA


Anna Misiak

doradca ds. PIT i ZUS w spółce doradztwa podatkowego MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

 

Wyrok pozostaje nadal aktualny, choć odnosi się do uregulowań poprzedniej ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym i przepisów podatkowych wówczas obowiązujących. Przepisy dotyczące odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne uległy zmianie jedynie w zakresie odniesienia się do nowej ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej. W świetle aktualnych przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym (podobnie jak poprzednio) istotna jest jedynie sama okoliczność spełnienia ustawowego obowiązku ubezpieczenia, czyli opłacenia wymaganej ustawą składki. Ubezpieczony jest obowiązany opłacać składkę w terminach i na zasadach określonych w ustawie, bez wezwania, a jeśli opóźni się z zapłatą, to zgodnie z przepisami jest zobowiązany do zapłacenia składek wraz z odsetkami, a jeśli nie spełni i tego obowiązku, możliwe jest ich ściągnięcie w drodze postępowania egzekucyjnego. Niezależnie jednak od tego, czy składka została opłacona w terminie, czy nie, ubezpieczony ostatecznie zapłacił składkę i to z własnych środków. Należy podkreślić, że wskutek opóźnienia zapłaty składek w obowiązki podatnika nie wstępuje żaden inny podmiot, np. Skarb Państwa, a więc nadal to ubezpieczony uiszcza składki.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »