| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym

Ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym

Podatnicy, rozliczając się z uzyskanych dochodów w 2007 roku, mogą w swoich zeznaniach uwzględnić pewne ulgi i odliczenia. Konieczne jest jednak spełnienie ustawowych warunków, od których zależy skorzystanie z tych ulg, np. posiadanie odpowiedniej dokumentacji. Podatnicy, składając PIT za 2007 rok, mogą w nim uwzględnić m.in. ulgę internetową, rehabilitacyjną czy przekazane darowizny. Przedstawiamy najczęściej zadawane przez podatników pytania w zakresie odliczeń podatkowych i odpowiedzi na nie w postaci interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych wraz z opiniami specjalistów.

SENTENCJA

Zwrot składki opłaconej bezpośrednio przez podatnika należy rozumieć w ten sposób, że składkę opłaca podatnik z własnych środków (zazwyczaj przychodu). Nawet jeśli składki ściągnięto w trybie przymusowym, to kwota składki powinna zmniejszyć kwotę należnego podatku dochodowego.

Wyrok NSA z 5 października 2006 r., niepublikowany

sygn. akt II FSK 850/06

UZASADNIENIE

Spór dotyczył podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 rok. W sprawie główną kwestią sporną było ustalenie (z zastosowaniem stosownej metody szacowania) ceny sprzedaży autobusu. Jednocześnie wątpliwości dotyczyły ściągniętej od podatnika, w toku postępowania egzekucyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne. W ocenie organów podatkowych odliczyć od podatku można tylko składkę opłaconą w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. W świetle przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym składki na to ubezpieczenie należało opłacić bez uprzedniego wezwania.

Niekorzystne rozstrzygnięcie organów podatkowych podatnik zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Sąd uwzględnił skargę, ale z przyczyn proceduralnych. Nie podzielił zaś stanowiska podatnika w zakresie odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. W ocenie sądu nie można zgodzić się z poglądem, że uzależnienie możliwości odliczenia tych składek od ich bezpośredniego opłacenia przez podatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym odnosi się tylko do ustalenia prawidłowej podstawy i wysokości odliczanych składek. Uznanie tej przesłanki za spełnioną wymaga bowiem zachowania wszystkich obowiązujących w tym zakresie wymogów, określonych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Naczelny Sąd Administracyjny nie uwzględnił skargi kasacyjnej podatnika. Jednak w uzasadnieniu co do meritum przyznał mu rację. W ocenie sądu słusznie podniósł, że treść art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy, w badanym okresie podatkowym, nie wykluczała możliwości obniżenia podatku dochodowego o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, ściągnięte w drodze egzekucji administracyjnej. Zgodnie z przepisem podatek dochodowy w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. W ocenie NSA wynika, że składka musi zostać opłacona przez podatnika, i musi to nastąpić w roku podatkowym, w którym obniża się o tę składkę podatek, a składka musi zostać opłacona zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Zgodnie z ustawą, a więc na jej podstawie, w oparciu o jej przepisy. Takim przepisem jest zarówno przepis wprowadzający obowiązek opłacenia stosownej składki przez ubezpieczonego, bez uprzedniego wezwania, jak i dopuszczający możliwość ściągnięcia nieopłaconych w terminie składek w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W ocenie NSA zgodnie z ustawą na gruncie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oznacza więc albo sytuację, w której ubezpieczony opłacił składkę dobrowolnie, bez uprzedniego wezwania, albo też sytuację, kiedy do stanu zgodnego z ustawą (opłacenia składki - realizacji obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego), doprowadziły przymusowo organy administracji publicznej. Okoliczność, że stosowne składki ściągnięto od skarżącego w trybie egzekucyjnym, nie oznacza, że nastąpiło to wbrew przepisom ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Istotna jest jedynie sama okoliczność uczynienia zadość ustawowemu obowiązkowi ubezpieczenia, tj. opłacenia wymaganej ustawą składki.

Zwrot składki opłaconej bezpośrednio przez podatnika należy rozumieć w ten sposób, że składkę opłaca podatnik z własnych środków (zazwyczaj przychodu). Dlatego skarżący spełnił przesłanki umożliwiające zastosowanie odliczenia, bo opłacił, zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, składki na to ubezpieczenie, w roku podatkowym. Nawet jeśli składki ściągnięto w trybie przymusowym, to kwota składki powinna zmniejszyć kwotę.OPINIA


Anna Misiak

doradca ds. PIT i ZUS w spółce doradztwa podatkowego MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

 

Wyrok pozostaje nadal aktualny, choć odnosi się do uregulowań poprzedniej ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym i przepisów podatkowych wówczas obowiązujących. Przepisy dotyczące odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne uległy zmianie jedynie w zakresie odniesienia się do nowej ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej. W świetle aktualnych przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym (podobnie jak poprzednio) istotna jest jedynie sama okoliczność spełnienia ustawowego obowiązku ubezpieczenia, czyli opłacenia wymaganej ustawą składki. Ubezpieczony jest obowiązany opłacać składkę w terminach i na zasadach określonych w ustawie, bez wezwania, a jeśli opóźni się z zapłatą, to zgodnie z przepisami jest zobowiązany do zapłacenia składek wraz z odsetkami, a jeśli nie spełni i tego obowiązku, możliwe jest ich ściągnięcie w drodze postępowania egzekucyjnego. Niezależnie jednak od tego, czy składka została opłacona w terminie, czy nie, ubezpieczony ostatecznie zapłacił składkę i to z własnych środków. Należy podkreślić, że wskutek opóźnienia zapłaty składek w obowiązki podatnika nie wstępuje żaden inny podmiot, np. Skarb Państwa, a więc nadal to ubezpieczony uiszcza składki.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK