| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym

Ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym

Podatnicy, rozliczając się z uzyskanych dochodów w 2007 roku, mogą w swoich zeznaniach uwzględnić pewne ulgi i odliczenia. Konieczne jest jednak spełnienie ustawowych warunków, od których zależy skorzystanie z tych ulg, np. posiadanie odpowiedniej dokumentacji. Podatnicy, składając PIT za 2007 rok, mogą w nim uwzględnić m.in. ulgę internetową, rehabilitacyjną czy przekazane darowizny. Przedstawiamy najczęściej zadawane przez podatników pytania w zakresie odliczeń podatkowych i odpowiedzi na nie w postaci interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych wraz z opiniami specjalistów.

SENTENCJA

Ochrona i (ewentualne) wsparcie ze strony państwa i stanowionego przezeń prawa w postaci podatkowych ulg związanych z budową budynków mieszkalnych przysługują podmiotom, które budowy dokonują zgodnie z prawem. Powyższe oznacza, że również czas trwania budowy, moment jej rozpoczęcia czy zakończenia należy ustalać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego.

Wyrok NSA z 14 grudnia 2006 r., niepublikowany

sygn. akt II FSK 65/06

UZASADNIENIE

Organy podatkowe odmówiły podatnikom prawa do odliczenia wykazanych w zeznaniu podatkowym za 2001 roku wydatków poniesionych na budowę domu jednorodzinnego. Wskazały, że na mocy aktu notarialnego z 29 października 1991 r. Jerzy B. nabył własność wybudowanego z funduszy skarżących domu jednorodzinnego wraz z prawem wieczystego użytkowania działki. Zaś 11 grudnia 1997 r. skarżący złożyli do Wydziału Architektury Urzędu Gminy zawiadomienie o zakończeniu budowy. Wydział ten nie zgłosił do tego zawiadomienia sprzeciwu i wydał poświadczenie przyjęcia zgłoszenia użytkowania budynku mieszkalnego. Na podstawie tego zaświadczenia urząd gminy nadał numer dla tego budynku. W ocenie organów, skoro ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia budowa, to należy przyjąć znaczenie nadane temu terminowi przez prawo budowlane w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 1998 r. Zgodnie z tą ustawą o zakończeniu budowy świadczy spełnienie przez inwestora warunków przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, w szczególności zaś złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy przewidzianego w art. 54 prawa budowlanego. Zawiadomienie w tym trybie podatnicy złożyli 11 grudnia 1997 r., a zatem wydatki na budowę poniesione po tej dacie nie są objęte ulgą podatkową.

Sąd I instancji oddalił skargę podatników. Naczelny Sąd Administracyjny również oddalił ich skargę kasacyjną. Zdaniem autora skargi kasacyjnej sąd I instancji dokonał błędnej wykładni i niewłaściwego zastosowania przepisów prawa budowlanego. Ich zdaniem niesłusznie przyjął, że podatnicy 11 grudnia 1997 r. złożyli zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego. Taki zarzut, już ze względu na sposób jego sformułowania, w ocenie NSA nie może być uwzględniony. Z uzasadnienia skargi kasacyjnej wynika, że jej autor takim zarzutem podważa ocenę zgromadzonych w sprawie dokumentów. Ocena materiału dowodowego to etap postępowania administracyjnego. Strona zatem, która się z taką oceną nie zgadza, powinna powołać jako zarzut skargi kasacyjnej stosowne przepisy regulujące postępowanie przed sądami administracyjnymi w powiązaniu z odpowiednimi przepisami dotyczącymi postępowania przed organami podatkowymi. Ustaleń faktycznych w sprawie oraz oceny materiału dowodowego nie można podważać zarzutami błędnej wykładni czy niewłaściwego zastosowania prawa materialnego.

Niemniej jednak z akt sprawy jednoznacznie wynika, że skarżący 11 grudnia 1997 r. dokonał zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego w trybie określonym w art. 54 prawa budowlanego. Strona nie podważyła w prawnie dopuszczalny sposób treści powyższego poświadczenia organu nadzoru architektonicznego. A jak podkreślił NSA sąd orzekający w sprawie zobowiązania podatkowego nie ma możliwości kontrolowania prawidłowości czy polemizowania z treścią aktów organów nadzoru architektonicznego i budowlanego odnoszących się do zakończenia budowy.

Zdaniem skarżących, w niniejszej sprawie nie można mieć na uwadze innych gałęzi obowiązującego prawa, a dla oceny trwania budowy, z braku definicji w ustawie podatkowej, należy dokonywać wykładni językowej opartej na leksykalnym znaczeniu użytych przez ustawodawcę podatkowego słów. Z takim twierdzeniem NSA się nie zgodził. Prawo podatkowe jest częścią systemu prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej, który powinien spełniać kryteria obowiązywania systemowego, a mianowicie być systemem niesprzecznym zupełnym. Ochrona i (ewentualne) wsparcie ze strony państwa i stanowionego przezeń prawa, na przykład w postaci podatkowych ulg związanych z budową budynków mieszkalnych, przysługują podmiotom, które budowy dokonują legalnie, zgodnie z prawem. Powyższe oznacza, że również czas trwania budowy, moment jej rozpoczęcia czy zakończenia należy ustalać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego. Skoro skarżący 11 grudnia 1997 r. dokonali zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego w trybie art. 54 prawa budowlanego, a użyte w przepisach prawa podatkowego pojęcia - niezdefiniowane w nim - należy rozumieć w takim znaczeniu, w jakim użyto ich w innych gałęziach prawa NSA potwierdził, że utracili prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na budowę domu jednorodzinnego.OPINIA


Magdalena ZĄbczyk

doradca podatkowy, Wardyński i Wspólnicy

 

Kwestia określenia momentu utraty prawa do korzystania z tzw. dużej ulgi budowlanej jest przedmiotem wyroku NSA. W szczególności z wyroku wynika, iż zgłoszenie zakończenia budowy zgodnie z prawem budowlanym oznacza zakończenie budowy również w rozumieniu prawa podatkowego, a zatem skutkuje utratą prawa do odliczenia wydatków w ramach ulgi budowlanej. Fakt, iż podatnik posiada dowody (rachunki i faktury), że de facto budowa domu była kontynuowana również po dokonaniu zgłoszenia, nie ma znaczenia dla możliwości korzystania z ulgi (istotna jest definicja wykorzystywana w innej gałęzi prawa, a nie wykładnia językowa). Warto o tym pamiętać przy obliczaniu podatku należnego za 2007 rok.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Effect

Kancelaria Effect z Krakowa zajmuje się dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych na terenie całego kraju

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »