| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym

Ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym

Podatnicy, rozliczając się z uzyskanych dochodów w 2007 roku, mogą w swoich zeznaniach uwzględnić pewne ulgi i odliczenia. Konieczne jest jednak spełnienie ustawowych warunków, od których zależy skorzystanie z tych ulg, np. posiadanie odpowiedniej dokumentacji. Podatnicy, składając PIT za 2007 rok, mogą w nim uwzględnić m.in. ulgę internetową, rehabilitacyjną czy przekazane darowizny. Przedstawiamy najczęściej zadawane przez podatników pytania w zakresie odliczeń podatkowych i odpowiedzi na nie w postaci interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych wraz z opiniami specjalistów.

SENTENCJA

Ochrona i (ewentualne) wsparcie ze strony państwa i stanowionego przezeń prawa w postaci podatkowych ulg związanych z budową budynków mieszkalnych przysługują podmiotom, które budowy dokonują zgodnie z prawem. Powyższe oznacza, że również czas trwania budowy, moment jej rozpoczęcia czy zakończenia należy ustalać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego.

Wyrok NSA z 14 grudnia 2006 r., niepublikowany

sygn. akt II FSK 65/06

UZASADNIENIE

Organy podatkowe odmówiły podatnikom prawa do odliczenia wykazanych w zeznaniu podatkowym za 2001 roku wydatków poniesionych na budowę domu jednorodzinnego. Wskazały, że na mocy aktu notarialnego z 29 października 1991 r. Jerzy B. nabył własność wybudowanego z funduszy skarżących domu jednorodzinnego wraz z prawem wieczystego użytkowania działki. Zaś 11 grudnia 1997 r. skarżący złożyli do Wydziału Architektury Urzędu Gminy zawiadomienie o zakończeniu budowy. Wydział ten nie zgłosił do tego zawiadomienia sprzeciwu i wydał poświadczenie przyjęcia zgłoszenia użytkowania budynku mieszkalnego. Na podstawie tego zaświadczenia urząd gminy nadał numer dla tego budynku. W ocenie organów, skoro ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia budowa, to należy przyjąć znaczenie nadane temu terminowi przez prawo budowlane w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 1998 r. Zgodnie z tą ustawą o zakończeniu budowy świadczy spełnienie przez inwestora warunków przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, w szczególności zaś złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy przewidzianego w art. 54 prawa budowlanego. Zawiadomienie w tym trybie podatnicy złożyli 11 grudnia 1997 r., a zatem wydatki na budowę poniesione po tej dacie nie są objęte ulgą podatkową.

Sąd I instancji oddalił skargę podatników. Naczelny Sąd Administracyjny również oddalił ich skargę kasacyjną. Zdaniem autora skargi kasacyjnej sąd I instancji dokonał błędnej wykładni i niewłaściwego zastosowania przepisów prawa budowlanego. Ich zdaniem niesłusznie przyjął, że podatnicy 11 grudnia 1997 r. złożyli zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego. Taki zarzut, już ze względu na sposób jego sformułowania, w ocenie NSA nie może być uwzględniony. Z uzasadnienia skargi kasacyjnej wynika, że jej autor takim zarzutem podważa ocenę zgromadzonych w sprawie dokumentów. Ocena materiału dowodowego to etap postępowania administracyjnego. Strona zatem, która się z taką oceną nie zgadza, powinna powołać jako zarzut skargi kasacyjnej stosowne przepisy regulujące postępowanie przed sądami administracyjnymi w powiązaniu z odpowiednimi przepisami dotyczącymi postępowania przed organami podatkowymi. Ustaleń faktycznych w sprawie oraz oceny materiału dowodowego nie można podważać zarzutami błędnej wykładni czy niewłaściwego zastosowania prawa materialnego.

Niemniej jednak z akt sprawy jednoznacznie wynika, że skarżący 11 grudnia 1997 r. dokonał zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego w trybie określonym w art. 54 prawa budowlanego. Strona nie podważyła w prawnie dopuszczalny sposób treści powyższego poświadczenia organu nadzoru architektonicznego. A jak podkreślił NSA sąd orzekający w sprawie zobowiązania podatkowego nie ma możliwości kontrolowania prawidłowości czy polemizowania z treścią aktów organów nadzoru architektonicznego i budowlanego odnoszących się do zakończenia budowy.

Zdaniem skarżących, w niniejszej sprawie nie można mieć na uwadze innych gałęzi obowiązującego prawa, a dla oceny trwania budowy, z braku definicji w ustawie podatkowej, należy dokonywać wykładni językowej opartej na leksykalnym znaczeniu użytych przez ustawodawcę podatkowego słów. Z takim twierdzeniem NSA się nie zgodził. Prawo podatkowe jest częścią systemu prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej, który powinien spełniać kryteria obowiązywania systemowego, a mianowicie być systemem niesprzecznym zupełnym. Ochrona i (ewentualne) wsparcie ze strony państwa i stanowionego przezeń prawa, na przykład w postaci podatkowych ulg związanych z budową budynków mieszkalnych, przysługują podmiotom, które budowy dokonują legalnie, zgodnie z prawem. Powyższe oznacza, że również czas trwania budowy, moment jej rozpoczęcia czy zakończenia należy ustalać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego. Skoro skarżący 11 grudnia 1997 r. dokonali zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego w trybie art. 54 prawa budowlanego, a użyte w przepisach prawa podatkowego pojęcia - niezdefiniowane w nim - należy rozumieć w takim znaczeniu, w jakim użyto ich w innych gałęziach prawa NSA potwierdził, że utracili prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na budowę domu jednorodzinnego.OPINIA


Magdalena ZĄbczyk

doradca podatkowy, Wardyński i Wspólnicy

 

Kwestia określenia momentu utraty prawa do korzystania z tzw. dużej ulgi budowlanej jest przedmiotem wyroku NSA. W szczególności z wyroku wynika, iż zgłoszenie zakończenia budowy zgodnie z prawem budowlanym oznacza zakończenie budowy również w rozumieniu prawa podatkowego, a zatem skutkuje utratą prawa do odliczenia wydatków w ramach ulgi budowlanej. Fakt, iż podatnik posiada dowody (rachunki i faktury), że de facto budowa domu była kontynuowana również po dokonaniu zgłoszenia, nie ma znaczenia dla możliwości korzystania z ulgi (istotna jest definicja wykorzystywana w innej gałęzi prawa, a nie wykładnia językowa). Warto o tym pamiętać przy obliczaniu podatku należnego za 2007 rok.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK