| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak dokonać rocznej korekty VAT

Jak dokonać rocznej korekty VAT

Podatnik VAT, który w ciągu roku dokonuje zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, może odliczyć tylko część VAT naliczonego. Po roku musi dokonać ostatecznej korekty tak odliczonego podatku.

Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podatnik nabył 14 kwietnia 2004 r. samochód osobowy o wartości netto 56 060 zł i podatku 12 333,20 zł. Z uwagi na fakt, że wykonuje zarówno czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jak i zwolnione z tego podatku, pomniejszył przysługującą kwotę podatku do odliczenia w wysokości 5 tys. zł, do wysokości wskaźnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ust. 2-6 ustawy o podatku od towarów i usług. Wyliczona za 2003 rok struktura obrotów wyniosła 32 proc., a przysługująca do odliczenia kwota podatku 1600 zł. W pierwszym roku dokonywania korekty, o której mowa w art. 91 ust. 2 powołanej wyżej ustawy, czyli w rozliczeniu za styczeń 2005 r., powiększył kwotę podatku do odliczenia o kwotę 80 zł z uwagi na fakt, że wyliczona struktura obrotów za 2004 rok wyniosła 40 proc. Korektą za 2005 rok dokonaną w deklaracji VAT-7 składanej za styczeń 2006 r. (struktura obrotów 45 proc.) podatnik powiększył kwotę podatku naliczonego do odliczenia o 130 zł, a w deklaracji za styczeń 2007 r. pomniejszył kwotę do odliczenia o 60 zł (struktura obrotów 26 proc.).

Z uwagi na fakt, że w kwietniu 2007 r. podatnik sprzedał samochód, stosując zwolnienie tej dostawy z opodatkowania, zgodnie z treścią art. 91 ust. 4-6 ustawy o VAT, w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2007 r. dokonał korekty podatku naliczonego za okres, jaki pozostał do końca pięcioletniego okresu korekty, tj. za dwa lata.

Stosownie do brzmienia art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 proc. (w okresie od 1 maja 2004 r. do 21 sierpnia 2005 r. - 50 proc.) kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrz- wspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6 tys. zł (od 1 maja 2004 r. do 21 sierpnia 2005 r. - 5 tys. zł).

Powyższe przepisy zgodnie z treścią art. 176 pkt 3 ustawy stosuje się od 1 maja 2004 r. Jak wynika z informacji zawartych w treści wniosku samochód będący przedmiotem korekty został nabyty 14 kwietnia 2004 r. W tym okresie obowiązywały przepisy ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 z późn. zm.). W myśl art. 25 ust.1 pkt 2 powołanej ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy nie stosowało się do nabywanych przez podatnika samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kilogramów, z wyjątkiem przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używania na podstawie umów leasingu tych samochodów stanowiło przedmiot działalności podatnika. Z wniosku nie wynika, aby przedmiotem działalności gospodarczej był handel samochodami lub działalność w zakresie użyczania pojazdów, lecz samochód był użytkowany w firmie jako środek trwały. Zatem nie przysługiwało w ogóle prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze dokumentującej nabycie samochodu osobowego.

Takie stanowisko potwierdza brzmienie art. 163 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r., dotyczące obowiązku dokonywania w okresie pięcioletnim korekty związanej z odliczonym podatkiem przy nabyciu środków trwałych służących do wykonywania zarówno czynności opodatkowanych, jak i nieopodatkowanych, o której mowa w art. 91 ust. 2 i 3 tej ustawy. Zgodnie z normą zawartą w powołanym art. 163 ust. 2: w stosunku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych przed 1 maja 2004 r. stosuje się przepisy art. 20 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 175. Powołana w cytowanym art. 175 ustawa to ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązująca do 30 kwietnia 2004 r.

W związku z powyższym nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia nawet 50 proc. kwoty podatku z tytułu nabycia samochodu osobowego w żadnym miesiącu, tj. ani w miesiącu nabycia, ani w następnym, ponieważ podatnik nie nabył do tego prawa na mocy art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Tym samym nie dotyczą podatnika zarówno przepisy zawarte w art. 20 ust. 4 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, dotyczące określenia przysługującego do odliczenia podatku przy zakupie środków trwałych, jak i przepisy dotyczące korekt kwot podatku naliczonego przywołane w złożonym wniosku, czyli zawarte w art. 91 ust. 2-9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie z 18 września 2007 r., nr 1421AV/443-731/D/DL/07

POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

LIS01
TydzieńPWŚCPSN
44272829303112
453456789
4610111213141516
4717181920212223
4824252627282930

Poznaj platformę INFORFK

Ostatnio na forum

Narzędzia księgowego

Eksperci infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem Infor.pl »